Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементКурсова робота на тему:

„ Встановлення монголо – татарського іга на Русі”

Зміст

Вступ..................................................................................................................3

Розділ І Передумови встановлення монголо-татарського іга......................6

Розділ ІІ Панування монгол на Русі..............................................................10

Розділ ІІІ Наслідки монголо-татарського завоювання................................15

Висновки .........................................................................................................23

Список використаної літератури...................................................................26

Вступ.

Русь у ХІІІ ст. – це історія вкрай напруженої і поновленої героїзмом боротьби руського народу за свою незалежність одночасно проти монгольських, німецьких, шведських, датських угорських і польських феодалів. Боротьба руського народу проти іноземних загарбників мала велике значення для історичної долі всіх народів Східної Європи [ 2, с. 476].

Досліджувана проблема охоплює ХІІІ ст. історії розвитку Київської Русі і тому потребує детального та об’єктивного висвітлення, оскільки припадає на період феодальної роздробленості Русі.

Предметом вивчення даної проблеми є історичні закономірності встановлення монголо-татарського іга на Русі, причини які призвели до цього і наслідки його утвердження.

Об’єктом вивчення даної роботи є власне процес встановлення монголо-татарського іга на Русі.

Цю подію описувало багато істориків. Незважаючи на те, що в різних джерелах, які і раніше згадуються і міста, і модність України, стара польська і російська історіографія прийняли на віру гіперболічні вислови літописів. У середині ХІХ ст. Польський історіограф М.Грабовський доводив, що спустошену Україну замоднило польське селянство. М.Максимович подав суттєву критику цієї теорії. В.Нмочевський наприкінці ХІХ ст. писав, що „ Подніпров’я на довгі часи стало пустинею з бідними рештками давньої модности”, бо мовляв, основна її маса емігрувала на захід – до Галичини та північ – до Суздальщини.

З’являються теорії, автори яких намагаються довести, що Україна за великокнязівської доби була замоднена увеликоросами, які по татарській навалі перейшли на Суздальщину, а по дніпрянські землу колонізували українці з Галичини. Цю теорію на початку ХХ ст. Відновив академік О.Соболевський.

М.Грушевський не припускав можливості повного спустошення України. Він гадав, що модність південної України ще під час половецьких нападів призвичаїлось рятуватися від ворога у лісах, ярах, болотах та печерах і, коли минала небезпека, верталася додому і відкопувала закопане добро. Тож немає сумніву, що до татарська модність задержалася у лісовій смузі – в полянсько-деревлянському та Сіверському Поліссі. Там не було жодної небезпеки і там в народів збереглися діалектологічні прикмети до татарських часів.

В південній частині України, яка найбільше потерпіла від татар, залишились топографічні і хореографічні назви до татарських часів, а це свідчить, що зміни населення не було [18, с. 187 – 188].

Також ця подія описується у вітчизняній (дореволюційній і радянській) історіографії, питання про нашестя на Русь орд Чингізхана і Батия і його наслідки для давньоруського народу піднімалось неодноразово. Вчені в переважній більшості були однозначні в оцінці цього історичного явища. Завойовницькі походи Чингізхана і Батия дуже добре описано в працях Б.Д.Грекова [3], Д. Ждана [6], В.Т. Пашуто [17], та інших.

Непомітною в цьому питанні була позиція істориків буржуазно-націоналістичного напрямку.

У даній роботі використані такі узагальнюючі праці, як: „Історія України” Н.Полонська-Василенко – том 1. [18], Всемирная история – том 3 [2], „Ілюстрована історія України” М.Грушевського [4], История Росии из древних времен до 1861 г. [8], „Історія народів Росії з найдавніших часів до ХІХ ст., а також і інші книги.

Також використані і спеціальні монографічні праці. Наприклад: М.Н.Тихомирова „Древняя Русь”, Б.Д.Грекова , Якубовського „Золотая Орда и ее падение” [3], Р.Лонда, Д.Вортман „Взяття Києва військами Батия” [1], П.Лаврів „Битва на Калці” [12] та інші книги в яких детально висвітлюються причини встановлення монголо-татарського іга, його хід та наслідки.

Працюючи над темою курсової роботи, її автор поставила перед собою такі завдання: в певній мірі розкрити передумови встановлення монголо-татарського іга; показати встановлення монголо-татарського іга на Русі; розкрити наслідки монголо-татарського завоювання.

Метою даної курсової роботи є дослідження встановлення монголо-татарського іга на Русі.

Дана проблема є досить актуальною в той час, оскільки її дослідження дозволяє розкрити ті причини, які призвели до захоплення колись могутньої держави – Київської Русі кочівниками-завойовниками.

Зібраний нами матеріал може бути використаний студентами та учнями для написання реферативних робіт і поглиблення знань з даної проблеми.

Структура курсової роботи


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10