Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементПроект

Проект

вноситься народними депутатами України:
Васильєвим Г. А., Мойсиком В. Р. Бандуркою О. М., Вернидубовим І. В. Гавришем С. Б., Івановим С. А. Кармазіним Ю. А., Ківаловим С. В. Мазуренком В. І., Маркуш М. А. Оніщуком М. В., Онопенком В. В., Сіренком В. Ф., Потебеньком М. О.

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ  

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ЙОГО ЗАВДАННЯ

Стаття 1. Законодавство, що регулює порядок провадження у кримінальних справах

1. Порядок провадження у кримінальних справах на території України визначається цим Кодексом, іншими законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Норми кримінально-процесуального права, що містяться в інших законах, повинні відповідати положенням цього Кодексу.

3. У випадку, якщо норми цього Кодексу чи іншого кримінально-процесуального закону України суперечать міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, застосовуються положення відповідного міжнародного договору.

Стаття 2. Завдання кримінально-процесуального законодавства

Завданнями кримінально-процесуального законодавства є:

1) визначення порядку провадження у кримінальних справах, викриття осіб, винних у вчиненні злочинів, притягнення їх до відповідальності та справедливе їх покарання;

2) захист особи від безпідставного притягнення до кримінальної відповідальності і засудження невинуватих;

3) охорона прав та законних інтересів громадян, юридичних осіб і держави, яким злочином заподіяно шкоду.

Стаття 3. Дія кримінально-процесуального закону у просторі

1. Провадження у кримінальних справах на території України здійснюється за правилами цього Кодексу, незалежно від місця вчинення злочину.

2. Кримінально-процесуальне законодавство України застосовується також при провадженні у кримінальній справі і про злочин, вчинений на території дипломатичного представництва України за кордоном, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з опізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.

3. Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено поширення юрисдикції України на особовий склад Збройних Сил України, які перебувають на території інших держав, провадження у справах про злочини, вчиненні на території іншої держави відносно цього особового складу, здійснюється у відповідності з правилами цього Кодексу.

4. При виконанні судами, органами прокуратури, досудового слідства і дізнання на території України окремих процесуальних дій за дорученням компетентних органів іноземних держав застосовується кримінально-процесуальне законодавство України, якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, не передбачено інше.

Стаття 4. Дія кримінально-процесуального закону в часі

Провадження у кримінальній справі здійснюється відповідно до кримінально-процесуального закону, що діє на момент вчинення певної процесуальної дії або прийняття відповідного процесуального рішення, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

Стаття 5. Дія кримінально-процесуального закону щодо іноземців і осіб без громадянства

1. Провадження у справах про злочини, вчинені на території України іноземцями та особами без громадянства, здійснюється у відповідності з правилами цього Кодексу за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

2. Процесуальні дії відносно осіб, які користуються дипломатичним імунітетом, провадяться лише на їхнє прохання або за їхньою згодою.

Стаття 6. Роз'яснення значення термінів Кодексу

Терміни, що їх вжито в цьому Кодексі, коли немає спеціальних вказівок, мають таке значення:

"Апеляція" - скарга учасника процесу (подання прокурора) про перегляд справи в апеляційному порядку;

"Близькі родичі" - батьки, один із подружжя, діти, рідні брати і сестри, дід, бабка, внуки;

"Близькі" - інші, крім близьких родичів, особи, які перебувають у родинних чи близьких стосунках із потерпілим, свідком, а також особи, життя, здоров'я, благополуччя яких є дорогими потерпілому, свідку в силу особистих обставин;

"Вирок" - рішення суду першої чи апеляційної інстанції про винуватість або не винуватість особи у вчиненні злочину і про призначення йому покарання або звільнення від покарання;

"Головний судовий розгляд" - розгляд кримінальної справи для перевірки пред'явленого особі обвинувачення чи наявності підстав для застосування примусових заходів медичного або виховного характеру;

"Головуючий" - суддя, який головує при колегіальному розгляді справи або розглядає справу одноособово;

"Дізнання" - початкова стадія досудового розслідування у кримінальній справі з метою розкриття злочину і встановлення особи, яка його вчинила;

"Досудове провадження" - попередня перевірка