Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементОсобливі порядки провадження

Основні питання, які необхідно вивчити у процесі опрацювання теми: особливості проведення досудового слідства у справах про злочини неповнолітніх; особливості провадження у справах про застосування примусових заходів медичного характеру; протокольна форма досудової підготовки матеріалів; особливості провадження у справах приватного обвинувачення.

Рекомендована література:

Бондаренко О.О. Деякі питання участі педагога у кримінальному судочинстві \\ Науковий вісник Дніпропетровського ДУВС. – 2006. – Спец. Вип. - №1. – С.48-52.

Баулин О.В., Карпов Н.С. Спрощене досудове провадження в Україні: історія, сучасність, перспективи: навчал. посіб. К.: НАВСУ, 2004. – 151 с.

Галаган А.Й. Особенности расследования органами внутренних дел общественно опасных деяний лиц признаваемых невменяемыми. К., 1986. 84с.

Зеленський С.М. Реформування процесуального порядку провадження у справах про суспільно-небезпечні діяння неповнолітніх \\ Науковий вісник Дніпропетровського ДУВС. – 2006. – Спец. Вип. - №1. – С.84-87.

Осауленко О.А. Реалізація принципу презумпції невинуватості при застосуванні примусових заходів медичного характеру // Держава і право: зб. наук. праць. Вип. 30. – К.: ін-т дер. І права ім. В.М. Корецького, 2005. – С. 514-518.

Сенченко Н. Поняття та види процесуальних гарантій у провадженні по застосуванню примусових заходів медичного характеру // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - №1. – 124-127.

Старжинський В.С. та ін. Інтерпол: Навч. пос. – Х.: Бурун книга, 2006. – 112 с.

Строков С.М. , Холостенко С.М. Побудова норми КПК України відносно затримання та взяття під варту неповнолітнього // Вісн. одес. ін-ту внут. справ. – 2004. - №2. – С. 205-209.

Улицкий С.Я. Правовое регулирование принудительных мер медицинского характера. Владивосток, 1974. 118с.

Особливості провадження у справах про злочини неповнолітніх

Щоби не допустити помилок при провадженні у кримінальних справах щодо неповнолітніх, які самі не в змозі у повній мірі здійснити надані їм кримінальним процесом права, процесуальний закон встановлює деякі особливості провадження у справах неповнолітніх, що забезпечує ряд додаткових правових гарантій їх прав.

В КПК України більшість норм, які регламентують особливості розслідування та розгляду справ про злочини неповнолітніх, зосереджено у спеціальному розділі (восьмому), який складається із 17-и статей.

За загальним правилом, кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину минуло 16 років, і лише за вчинення деяких найбільш тяжких злочинів (умисне вбивство, умисне тяжке тілесне ушкодження, умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, диверсія, терористичний акт та ін.) – з 14 років (ст. 22 КК). Зважаючи на неповну фізичну і соціальну зрілість цих осіб, їх обмежену право- і дієздатність, законодавець передбачив такі особливості провадження, які надають їм додаткові порівняно з дорослими гарантії права на захист, дозволяють процесуальним та судовим органам звільняти їх від кримінальної відповідальності або відбування покарання.

Особливості предмета доказування у справах про злочини неповнолітніх

Закон передбачає, що при провадженні досудового слідства та розгляді в суді справи про злочини неповнолітнього, крім обставин, зазначених у статті 64 КПК, необхідно також з’ясувати:

1) вік неповнолітнього (число, місяць, рік народження);

2) стан здоров’я та загального розвитку неповнолітнього. При наявності даних про розумову відсталість неповнолітнього, не пов’язану з душевним захворюванням, повинно бути також з’ясовано, чи міг він повністю усвідомлювати значення своїх дій і в якій мірі міг керувати ними;

3) характеристику особи неповнолітнього;

4) умови життя та виховання неповнолітнього;

5) обставини, що негативно впливали на виховання неповнолітнього;

6) наявність дорослих підмовників та інших осіб, які втягнули неповнолітнього в злочинну діяльність.

Для встановлення зазначених обставин мають бути допитані як свідки батьки неповнолітнього та інші особи, які можуть дати потрібні відомості, а також витребувані необхідні документи і проведені інші слідчі та судові дії.

У необхідних випадках для встановлення стану загального розвитку неповнолітнього, рівня його розумової відсталості та з’ясування питання, чи міг він повністю усвідомлювати значення своїх дій і в якій мірі міг керувати ними, повинна бути проведена експертиза спеціалістами в галузі дитячої та юнацької психології (психолог, педагог) або зазначені питання можуть бути поставлені на вирішення експерта-психіатра.

Встановлення точного віку неповнолітнього необхідне для вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності, визначення місця відбування покарання, дострокове звільнення, заміну


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7