Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Мовознавство
тут знаходиться 1884 робіт

1. Мова та мовні стилі Реферат 15 стр.
2. 18 творчих завдань з української мови за творами М.Рильського для учнів початкових класів Реферат 3 стр.
3. 4-томний словник української мови Б.Грінченка Реферат 3 стр.
4. Tарас Шевченко — реформатор української літературної мови Реферат 63 стр.
5. «Excelsior!» Івана Франка як цикл філософських алегорій Реферат 27 стр.
6. «НАША ЗУСТРІЧ - ВІКТОРІЯ РЕҐІЯ...»: ОБРАЗ ЛОТОСА У ЛІРИЦІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ Стаття 8 стр.
7. Є.Маланюк як представник емігрантської літератури (специфіка українсько-польського дискурсу) Реферат 11 стр.
8. Європейськість прози Михайла Коцюбинського Реферат 11 стр.
9. Іван Карпенко-Карий Реферат 3 стр.
10. Іван Ковалик та його вчення про словотвір Реферат 7 стр.
11. Іван Франко і сербські епічні пісні Реферат 10 стр.
12. Ігор Калинець «Про що розповіли Незабудки», урок читання у 3 класі Реферат 3 стр.
13. Ідеї о. Потебні у працях м. Гнатишака Реферат 13 стр.
14. Ідеї та естетика просвітництва у прозі Г.Ф.Квітки-Основ’яненка Реферат 13 стр.
15. Із блокнота фольклориста школа материнської пісні Реферат 12 стр.
16. Із когорти українських фольклористів Реферат 19 стр.
17. Із спостережень над весільною лексикою у наддністрянських та надсянських говірках Реферат 10 стр.
18. Із “Пакосного роду літератури”: непомічені рецензії І.Франка Реферат 7 стр.
19. Ізмарагдне автологічне слово (Паренетікон) Реферат 8 стр.
20. Іконічний простір релігійної драми (на матеріалі давньопольської п’єси 1663 р. “Utarczka krawawie wojuj№cego boga i pana zastкpуw”) Реферат 7 стр.
21. Імена та прізвища. Відмінювання Реферат 12 стр.
22. Імена та прізвища. Відмінювання Реферат 8 стр.
23. ІМЕННИК Реферат 12 стр.
24. ІМЕННИК” у 3 класі чотирирічної початкової школи Інше 15 стр.
25. Імплцитність у її стосунку до мовної норми Реферат 14 стр.
26. Імпресіонізм як предмет і стиль літературно-критичного мовлення І.Франка Реферат 21 стр.
27. Індивідуальні відмінності в спілкуванні Реферат 1 стр.
28. Іноземна мова як навчальний предмет Реферат 3 стр.
29. ІНОЗЕМНА МОВА ЯК НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ Реферат 3 стр.
30. Інструментальна музика річного циклу праці на білосточчині Реферат 18 стр.
31. ІНТЕГРАЦІЯ ІНШОМОВНИХ ЛЕКСЕМ У СУЧАСНУ УКРАЇНСЬКУ ТЕРМІНОЛОГІЮ Стаття 9 стр.
32. ІНТЕРАКТИВНІ ЛЕКЦІЇ З КУРСУ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Стаття 8 стр.
33. Інтернаціональне та національне в сучасній термінології (на матеріалі української, англійської та інших мов) Реферат 6 стр.
34. Інтерпретації особи автора в художній творчості (“Зів’яле листя” І.Франка) Реферат 11 стр.
35. Інтерпретація легендарно-міфологічного традиційного матеріалу в повістях В. Ґолдінґа Стаття 10 стр.
36. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ЗНАЧЕНЬ У СЕМАНТИЦІ МОДУСІВ НАЙМЕНУВАННЯ ОСІБ Стаття 10 стр.
37. Інтертекстуалізми в оповіданні І.Франка “Odi profanum vulgus” Реферат 9 стр.
38. Інтертекстуальні виміри міжлітературного діалогу Рільке — Бажан — Стус Реферат 11 стр.
39. Інтертекстуальність у вимірах українського бароко Реферат 6 стр.
40. Інтертекстуальність – автоінтертекстуальність: до постановки питання Реферат 8 стр.
41. Інтерференційні зміни фразеологізмів унаслідок російськомовного впливу (на матеріалі преси Харківщини 50-80-х років ХХ ст.) Реферат 10 стр.
42. Інтер’єр у прозі І.Франка Реферат 16 стр.
43. Інтонування різних видів речень Реферат 11 стр.
44. Інтонування різних видів речень Реферат 11 стр.
45. Інтуїтивізм чи прагматизм? (“Кассандра” Лесі Українки) Реферат 7 стр.
46. Інформаційні документи. Особисті офіційні документи Реферат 13 стр.
47. Іншомовні слова в діловій українській мові Реферат 10 стр.
48. Іншомовні слова в українській мові Реферат 3 стр.
49. Іншомовні слова в українській мові Реферат 3 стр.
50. Іншомовні слова в українській мові Реферат 3 стр.
51. Іншомовні слова в українській мові Реферат 3 стр.
52. Іншомовний кейс як засіб підвищення ефективності навчання іноземним мовам  Реферат 5 стр.
53. Історія біблійної книжності в Україні: аналіз маргіналій стародрукованого псалтиря 1675 р. Реферат 11 стр.
54. Історія латинської мови Реферат 5 стр.
55. Історія письма Реферат 14 стр.
56. Історія порівняльно-історичного мовознавства X|X – початку XX століття Реферат 14 стр.
57. Історія порівняльно-історичного мовознавства X|X – початку XX століття Реферат 13 стр.
58. Історія розвитку українського правопису Реферат 8 стр.
59. Історія розвитку українського правопису Реферат 8 стр.
60. Історія розвитку українського правопису Реферат 7 стр.
61. Історія розвитку українського правопису Реферат 7 стр.
62. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка Реферат 9 стр.
63. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка. Реферат 9 стр.
64. Історія розвитку усного та писемного мовлення.Кирилиця й Українська абетка. Реферат 6 стр.
65. Історія розвитку усного та писемного мовлення.Кирилиця й Українська абетка. Реферат 6 стр.
66. Історія слов'янського мовознавства Реферат 19 стр.
67. ІСТОРІЯ СЛОВЯНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА Реферат 19 стр.
68. Історія становлення і розвитку правописних тенденцій в українському правописі Реферат 26 стр.
69. Історія становлення сучасної української літературної мови Реферат 14 стр.
70. Історія становлення та розвитку української мови Реферат 11 стр.
71. Історія становлення та розвитку української мови Реферат 15 стр.
72. Історія становлення та розвитку української мови Реферат 8 стр.
73. Історія становлення української мови як мови українського народу Стаття 13 стр.
74. Історія української літературної мови Реферат 10 стр.
75. Історія української літературної мови Реферат 9 стр.
76. Історія Української літературної мови Реферат 10 стр.
77. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ Реферат 9 стр.
78. Історія української термінології Реферат 20 стр.
79. Історія українського мовознавства ХІ – ХVІІІ ст. Інше 7 стр.
80. Історизми та архаїзми в літературних творах Реферат 6 стр.
81. Історизми та архаїзми в літературних творах Реферат 6 стр.
82. Історизми та архаїзми в літературних творах Реферат 6 стр.
83. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ХАРАКТЕР ЯПОНСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Стаття 9 стр.
84. Історико-соціальні аспекти поширення англійської мови у країнах світу Реферат 14 стр.
85. Історичні типи публікацій народномузичних творів Реферат 13 стр.
86. Історичне формування ділової мови Реферат 8 стр.
87. Історичне формування ділової мови Реферат 7 стр.
88. Автологічне слово Івана Франка у другому жмутку “Зів’ялого листя” Реферат 8 стр.
89. Автоматизована система морфемно-словотвірного аналізу як інструмент лінгвістичних досліджень Реферат 10 стр.
90. Авторизація і деференціація звука [з] Реферат 4 стр.
91. Адаптація давньоболгаризмів у сучасній українській літературній мові Реферат 5 стр.
92. Адаптація туристичних реалій при перекладі Реферат 3 стр.
93. АДЕКВАТНІСТЬ ТА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ Стаття 10 стр.
94. Активність і пасивність суб’єкта” в контексті структурно-семантичного аналізу предиката Реферат 17 стр.
95. Активність/пасивність суб'єкта в контексті структурно-семантичного аналізу предиката Реферат 17 стр.
96. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЛЕКСИКИ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО ВАРІАНТА Стаття 15 стр.
97. Акцентуаційні норми сучасної української мови Реферат 3 стр.
98. Алегорії і символи “Похорону” Реферат 10 стр.
99. Альтернативи діалектики Реферат 9 стр.
100. Амориністика книги болю Осипа Турянського в контексті літератури експресіонізму Реферат 10 стр.