Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Мовознавство
тут знаходиться 85 робіт

1. Особливості італійської вимови. Дипломна робота 99 стр.
2. Евристика про варіативність когнітивних структур Курсова робота 3 стр.
3. Cловосполучення – його будова , способи підрядного зв’язку , семантико – синтаксичні відношення між компонентами , функції Курсова робота 83 стр.
4. «Абетка» Курсова робота 35 стр.
5. Іноземна мова – інструмент в діалозі культур і цивілізацій. Розвиток соціокультурної компетенції в процесі викладання і навчання іноземних мов (лінгвокраїнознавчий аспект) Курсова робота 27 стр.
6. Іноземна мова–інструмент в діалозі культур і цивілізацій. Розвиток соціокультурної компетенції в процесі викладання і навчання іноземних мов Курсова робота 24 стр.
7. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу українською мовою Курсова робота 39 стр.
8. Авторські модуси в типології дискурсу Дипломна робота 117 стр.
9. Аналіз антропонімів у творчості Марії Матіос. Курсова робота 32 стр.
10. Англійські лексичні та графічні скорочення, напівскорочення, ініціали імен людей, абривіатури, що виникли під час листування електронною поштою та акроніми. Курсова робота 18 стр.
11. Англіцизм в українській мові Курсова робота 34 стр.
12. Вивчення байки Леоніда Глібова в початковій школі Курсова робота 41 стр.
13. Вивчення синтаксису і пунктуації в початкових класах Курсова робота 52 стр.
14. Вивчення синтаксису і пунктуації в початкових класах Курсова робота 43 стр.
15. Вивчення української мови в початкових класах Курсова робота 44 стр.
16. Вивчення української мови в початкових класах Курсова робота 45 стр.
17. Вивчення української мови в школах Галичини Курсова робота 52 стр.
18. Вивчення української мови й літератури Курсова робота 52 стр.
19. Вивчення української мови й літератури як дидактична проблема Дипломна робота 68 стр.
20. Вивчення української мови й літератури як дидактична проблема. Дипломна робота 52 стр.
21. Вивчення української мови й літератури як дидактична проблема. Дипломна робота 52 стр.
22. Виправлення помилок в початкових класах Курсова робота 32 стр.
23. Виховання звукової культури мовлення дітей старшого дошкільного віку Курсова робота 63 стр.
24. Гендерні стереотипи в англомовній картині світу (на матеріалі фразеологічних одиниць) Дипломна робота 76 стр.
25. Ділове листування Курсова робота 13 стр.
26. Давність української мови Курсова робота 28 стр.
27. Диференційовані завдання на уроках розвитку мовлення Курсова робота 30 стр.
28. Етикет ділового листування та використання мовних формул Курсова робота 19 стр.
29. Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові Курсова робота 41 стр.
30. Комунікативний аспект культури мови Курсова робота 21 стр.
31. Лінгвістичні аспекти та класифікація лайливої лексики Курсова робота 53 стр.
32. Лінгвістичний аналіз тексту на уроках зв’язного мовлення в середній школі Дипломна робота 61 стр.
33. Лінгвістичний аналіз тексту на уроках зв’язного мовлення в середній школі Курсова робота 53 стр.
34. Лексика Курсова робота 67 стр.
35. Лексичні труднощі перекладу наукової фантастики Курсова робота 31 стр.
36. Методи вивчення іноземних мов Курсова робота 31 стр.
37. Методи розкодування інформації Курсова робота 57 стр.
38. Методика вивчення творів різних жанрів Курсова робота 46 стр.
39. Методика вивчення творів різних жанрів Курсова робота 45 стр.
40. Методика вивчення творів різних жанрів Курсова робота 47 стр.
41. Мова реклами у текстах газет і журналів Курсова робота 22 стр.
42. Мова як чинник розвитку етнічної ідентичності Дипломна робота 86 стр.
43. Мовленнєві вміння як засіб формування комунікативної компетенції Курсова робота 30 стр.
44. МОВНИЙ ДИСКУРС Курсова робота 48 стр.
45. Модальність: основні положення Курсова робота 68 стр.
46. Морфологічна побудова слова в сучасній англійській мові Курсова робота 33 стр.
47. Навчання фонетичного матеріалу Курсова робота 29 стр.
48. Образна національно-культурна специфіка французьких фразеологізмів , які містять слова-реалії Дипломна робота 124 стр.
49. Образна національно-культурна специфіка французьких фразеологізмів , які містять слова-реалії Курсова робота 120 стр.
50. Ознаки епістолярного тексту: Загальна характеристика (на матеріалі листів Ольги Кобилянської) Курсова робота 26 стр.
51. Особливості вивчення іноземної мови в умовах двоязиччя Курсова робота 27 стр.
52. Особливості фірмонімії міста Коломиї Курсова робота 24 стр.
53. Переклад тексту українською мовою Дипломна робота 56 стр.
54. Порівняльний аналіз активної лексики словникового складу англійської й української мов Курсова робота 32 стр.
55. Прагматичний та культурний аспект мови перекладу Курсова робота 42 стр.
56. ПРО ОСОБЛИВОСТІ КОМП'ЮТЕРНОГО ДИСКУРСУ Курсова робота 51 стр.
57. Проблеми освоєння запозичених мовних одиниць Курсова робота 38 стр.
58. Роль займенників у формуванні імпліцитних смислів (на матеріалі драматургійних текстів М.Куліша, В.Винниченка, С.Черкасенка) Курсова робота 50 стр.
59. Роль лондонського діалекту у формуванні англійської літературної мови Курсова робота 31 стр.
60. Роль лондонського діалекту у формуванні англійської літературної мови Курсова робота 17 стр.
61. Семантика кольору у структурі поетичної метафори Курсова робота 22 стр.
62. Символ як категорія мислення й мови. Семантична структура слів-символів Курсова робота 83 стр.
63. Синкретичні другорядні члени речення з об'єктно-просторовим значенням Курсова робота 47 стр.
64. Синонімія и антонімія в поезії Курсова робота 196 стр.
65. Систематизація гідронімів Інгулецького басейну Курсова робота 64 стр.
66. Слова-символи, як категорія мови Дипломна робота 106 стр.
67. Словотвірна семантика фемінітивів художнього стилю української мови XVII століття Дипломна робота 60 стр.
68. Специфіка порівнянь у польському та українському текстах Святого Письма («Книга Псалмів» та «Книга Приповідок») Курсова робота 27 стр.
69. Старослов'янська мова Курсова робота 34 стр.
70. Тестові завдання з укр. мови Курсова робота 13 стр.
71. Українська літературна мова післямонгольської доби (друга половина XIII — XVI ст.) Курсова робота 40 стр.
72. Українська мова крізь віки Курсова робота 17 стр.
73. Українська мова крізь віки Курсова робота 16 стр.
74. Українська мова на зламі віків (кінець XIX — початок XX ст.) Курсова робота 44 стр.
75. Українська мова – зародження, розвиток, сучасність Курсова робота 37 стр.
76. Українська мова – зародження, розвиток, сучасність Курсова робота 23 стр.
77. Формування дискурсивної компетенції майбутнього перекладача (аспекти текстотворення) Дипломна робота 103 стр.
78. Фразеологізми з лексичним компонентом “pani, kobieta” в польській та українській мовах. Порівняльний аспект. Курсова робота 31 стр.
79. Фразеологія Курсова робота 26 стр.
80. Функціональна транспозиція частин мови в творах Уласа Самчука Курсова робота 16 стр.
81. Функціональне навантаження лексико-семантичних парадигм у прозовому тексті М.Вінграновського Дипломна робота 61 стр.
82. Характеристика прислівників часу у творах Ольги Кобилянської Курсова робота 36 стр.
83. Художні синтаксиси у творах М.М.Коцюбинського Курсова робота 24 стр.
84. Художні синтаксиси у творах М.М.Коцюбинського Курсова робота 17 стр.
85. “Українська мова крізь віки” Курсова робота 18 стр.
Сторінки: [1]