Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Фізико-математичні науки
тут знаходиться 71 робіт

1. 1.Множина дійсних чисел.Упорядкованість та щільність множин. Курсова робота 62 стр.
2. Cтатистичний аналіз умовного підприємства Курсова робота 34 стр.
3. Cубмодуль радіоканалу «СМРК-2» Курсова робота 13 стр.
4. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого Курсова робота 8 стр.
5. Багатоточкова задача для гіперболічного рівняння в циліндричній області Дипломна робота 25 стр.
6. Варіаційні принципи теоретичної механіки Курсова робота 21 стр.
7. Вивчення теорії ймовірностей та математичної статистики як складова частина математичної освіти школярів Курсова робота 55 стр.
8. Використання наочних посібників при розв’язуванні задач з математики у початкових класах Курсова робота 30 стр.
9. Використання наочних посібників при розв’язуванні задач з математики у початкових класах Курсова робота 25 стр.
10. Використання системи DERIVE у курсі "Вища математика" Курсова робота 32 стр.
11. Високотемпературна зверхпровідність Курсова робота 27 стр.
12. Джерела статистики, види середніх та способи їх обчислення Курсова робота 20 стр.
13. Динамічні властивості нелінійних локалізованих мод у лінійних молекулярних ланцюжках Курсова робота 26 стр.
14. Диференціальні рівняння Курсова робота 15 стр.
15. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах Курсова робота 24 стр.
16. Дослідження ВТНП-плівок Курсова робота 28 стр.
17. Дослідження диференціального рівняння Курсова робота 18 стр.
18. Дослідження диференціального рівняння Курсова робота 12 стр.
19. Дослідження диференціального рівняння Курсова робота 12 стр.
20. Дослідження послідовного та паралельного сполучення провідників (опорів) Курсова робота 2 стр.
21. Дослідження та прогнозування процесів руслового стоку у реальному часі Магістерська робота 68 стр.
22. Дослідження та прогнозування процесів руслового стоку у реальному часі Дипломна робота 68 стр.
23. Експеримент з дослідження сплаву АgZn Курсова робота 27 стр.
24. Електронне загасання ультразвуку в металічному квантовому дроті Курсова робота 14 стр.
25. Електронне загасання ультразвуку в металічному квантовому дроті Дипломна робота 48 стр.
26. Електронне загасання ультразвуку в металічному квантовому дроті Дипломна робота 14 стр.
27. Електроопір Курсова робота 42 стр.
28. Задачі економічного змісту Курсова робота 9 стр.
29. Застосування математичної статистики до практичних задач. Економічна інтерпритація результатів. Курсова робота 56 стр.
30. Застосування методу розмірностей до розв’язування задач з фізики Дипломна робота 40 стр.
31. Класифікація фазових портретів автономних систем в околі положення рівноваги за лінійним наближенням. Курсова робота 21 стр.
32. Комплексні числа і їх найпростіші застосування. Застосування комплексних чисел в геометрії Курсова робота 21 стр.
33. Курсова робота з прикладної математики Курсова робота 15 стр.
34. Математичні задачі електроенергетики Курсова робота 34 стр.
35. Математичні моделі інфляції Курсова робота 45 стр.
36. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ІНФЛЯЦІЇ Курсова робота 21 стр.
37. Метод електроопору Курсова робота 46 стр.
38. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МАС МІКРОЧАСТОК Курсова робота 15 стр.
39. Методи перевірки тотожності формул числення висловлювань Курсова робота 9 стр.
40. Множина комплексних чисел Курсова робота 24 стр.
41. МНОЖИНИ І ВІДНОШЕННЯ Курсова робота 48 стр.
42. Наближене обчислення визначених інтегралів Курсова робота 8 стр.
43. Наближене обчислення визначених інтегралів, що не беруться через елементарні функції Курсова робота 30 стр.
44. Наближене обчислення визначених інтегралів, що не беруться через елементарні функції. Курсова робота 26 стр.
45. Напівпрості і прості кільця Курсова робота 19 стр.
46. Нестехіометричні точкові дефекти і властивості кристалів цинк телуриду Магістерська робота 58 стр.
47. Нефелометричний і ультрамікроскопічний методи аналізу Курсова робота 21 стр.
48. Неявні функції. Аналітичні криві та поверхні Курсова робота 18 стр.
49. Операції на топологічних просторах Курсова робота 35 стр.
50. Операції на топологічних просторах Курсова робота 17 стр.
51. Основи Дискретної математики Курсова робота 27 стр.
52. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах Курсова робота 121 стр.
53. Поверхневі електромагнітні хвилі в напівпровідникових кристалах Курсова робота 18 стр.
54. Помножувач частоти великої кратності міліметрового діапазону з малими втратами Курсова робота 16 стр.
55. Порівняння функцій та їх застосування Курсова робота 23 стр.
56. Порядок в розміщенні атомів у сплавах Курсова робота 35 стр.
57. Похідна та її застосування Курсова робота 19 стр.
58. Похідна та її застосування Курсова робота 14 стр.
59. Привід з циліндрично – конічно – циліндричним редуктором Курсова робота 20 стр.
60. Привід з циліндрично – конічно – циліндричним редуктором Курсова робота 55 стр.
61. Привід з циліндрично-конічно-циліндричним редуктором Курсова робота 50 стр.
62. Релятивістські об’єкти астрофізики Курсова робота 35 стр.
63. Світлотехнічні вимірювання: одиниці і величини Курсова робота 20 стр.
64. Статистичні розрахунки в діяльності організації Курсова робота 37 стр.
65. Топологічні структури Курсова робота 40 стр.
66. Топологічні структури Курсова робота 28 стр.
67. Фотоприймачі з внутрішнім підсиленням Курсова робота 35 стр.
68. Циклічні прискорювачі елементарних частинок Курсова робота 39 стр.
69. Циклічні прискорювачі елементарних частинок Курсова робота 29 стр.
70. Цифрові системи передачі даних Курсова робота 28 стр.
71. Шляхи розвитку творчого мислення молодших школярів на уроках математики. Курсова робота 56 стр.
Сторінки: [1]