Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементпоняття як « шлях», « зустрічний рух», « одночасний рух», «швидкість», «відстань». Для цього використовують предмети, їх моделі або зображення, які дають можливість продемонструвати різні види руху (машини, фігури лижників, вершників і т. д.), саморобні плакати, на яких зображено таблиці з трьома графами відповідно до трьох величин.

Розв’язуванню задач на зустрічний рух передує тривала робота з розв’язування простих та складених задач на знаходження швидкості, часу та відстані. Поняття швидкості вводять на основі життєвого досвіду дітей та безпосередніх практичних дій.

Для формування навичок корисно усно розв’язати задачі за таблицями.

У ході підготовчої роботи ілюструють зміст таких виразів. Як «виїхали одночасно», «рухаються назустріч один одному», «рухаються в протилежних напрямках» тощо. Практичні дії супроводжуються зображенням відрізків (довжина шляху) і стрілками (напрям руху).

Кожна із задач на зустрічний рух і рух у протилежних напрямках (в разі віддалення рухомих тіл) має три види:

1 – дано швидкість кожного з тіл і час руху, шукане – відстань.

2 – дано час руху, відстань, яку подолали разом обидва тіла, і швидкість одного з тіл, шукане – швидкість другого тіла.

3 – дано швидкість кожного з тіл і відстань, шукане – час руху.

Заслуговує на увагу досвід послідовного зведення задач. Спочатку на двох-трьох уроках опрацьовують перший вид задач. На основі цього виду на наступних уроках вводять послідовно другий і третій види задач. Розглянемо такий підхід на конкретних задачах.

Задача. З двох міст одночасно назустріч один одному виїхали велосипедист і мотоцикліст, які зустрілися через 3 год. Швидкість велосипедиста 12 км/год., а мотоцикліста – 50 км/год. Скільки кілометрів становить відстань між містами?

Повторюючи задачу, вчитель спирається на ілюстрацію. Аналіз проводять від числових даних.

На уроці, присвяченому розгляду задач другого виду, спочатку учні розв’язують задачі першого виду. Вивчення. Аналіз і розв’язання задачі проводять з опорою на графічну ілюстрацію. Розв’язавши задачу складають обернену до неї задачу. Колективно учні знаходять два способи розв’язання задачі.

Аналогічно розв’язують задачу на знаходження часу руху тіл.

У ході закріплення умінь розв’язувати задачі на зустрічний рух та рух у протилежних напрямках варто практикувати різні творчі роботи.

Організація діяльності молодших школярів під час аналізу умови задачі, зокрема форма зображення умови на дошці і в зошитах, можуть істотно сприяти підвищенню їх пізнавальної активності. Важливо при цьому є роль довільної уваги дітей. А навчити учня бути уважним насамперед означає організувати на кожному етапі відповідну його діяльність, знайти ключ до керування сприйманням. Під час розбору умови не тільки задач на рух, а й інших, своєрідним ключем може бути схематичне її зображення , причому розгляд учнями даних, які постають не в конкретній формі, а зображенні абстрактно, спонукають учнів до пошуків способу знаходження невідомого.

Схеми зі стрілками можна успішно застосувати до опрацювання залежності між шляхом, швидкістю та часом.

Задача. Велосипедист проїхав 45 км із швидкістю 25 км/год. За скільки годин він подолав цю відстань?

Можна запропонувати учням таке завдання:

Складіть умову задачі за поданою схемою. Складіть і розв’яжіть задачу обернену до неї.

Розв’язуючи такі задачі, доцільно лише в окремих випадках виконувати записи, а в основному обмежуватися усним розв’язанням за відповідною схемою на дошці.

Для розв’язування задач на рух можна використовувати графи. Як показали дослідження психологів, учні початкових класів глибоко усвідомлюють зв’язки між даними та шуканими величинами задачі, якщо ці зв’язки подано за допомогою графа. Крім того, у процесі аналізу граф-схеми в учнів формується узагальнений спосіб розв’язування задачі даної структури.

Під час побудови схеми доцільно звертатися до учнів із запитаннями, з’ясовуючи, чи правильно вони розуміють смисл кожного пояснення. Наведемо приклад роботи з графом для задачі на рух.

Задача. Автомобіль за 4 год. пройшов 240 км. Скільки кілометрів він пройде за 7 годин, якщо його швидкість буде на 5 км за годину більша?

До задачі подається граф, а учні, розглядаючи його, відповідають на запитання: що означають числа 240, 4, 5, 7;


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11