Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Хімічні науки
тут знаходиться 617 робіт

1. Барвники синтетичні Реферат 10 стр.
2. Електропровідність. Закон розведення Оствальда. Числа переносу Реферат 18 стр.
3. Каучуки та їх застосування Реферат 11 стр.
4. Нафта. Походження, склад, переробка. Реферат 10 стр.
5. Природні і синтетичні волокна Реферат 14 стр.
6. Хімічний склад повітря та його гігієнічне значення Реферат 15 стр.
7. Cтруктура періодичної системи Д.І. Менделеєва Реферат 4 стр.
8. S-елементи ІІ А групи Періодичної системи Д.І.Менділеєва Інше 9 стр.
9. Ізомерія органічних речовин Реферат 6 стр.
10. Індикатори Реферат 35 стр.
11. Іонометричне визначення срібла в гірських породах після термохімічного розкладу силікатів Реферат 5 стр.
12. Історія відкриття серцевих глікозидів Реферат 4 стр.
13. Історія відкриття серцевих глікозидів Реферат 4 стр.
14. ІСТОРІЯ ХІМІЇ Реферат 19 стр.
15. Історичні кроки розвитку хімії Реферат 9 стр.
16. А.Нобель. Лауреати нобелівських премій по хімії Реферат 5 стр.
17. Абіогенний синтез водню (4) і кисню в атмосфері Землі внаслідок фототермодисоціації в мезо- і термосфері молекул водяної пари Інше 1 стр.
18. Автоматизація технологічного процесу полімерізації вінілхлориду Реферат 16 стр.
19. Автоматизація технологічного процесу полімерізації вінілхлориду Реферат 11 стр.
20. Агрохімія Реферат 18 стр.
21. Адсорбційна (молекулярна) хроматографія Реферат 17 стр.
22. Азот в рослинах і ґрунтах. Азотні добрива. Сполуки азоту у ґрунті. Реферат 4 стр.
23. Азот, азотна кислота Реферат 5 стр.
24. Азот, азотна кислота Реферат 4 стр.
25. Алкани як паливо. Октанове та цетанове число Реферат 35 стр.
26. Алкани як паливо. Октанове та цетанове число Реферат 32 стр.
27. Алкани як паливо. Октанове та цетанове число Реферат 33 стр.
28. Алмаз Реферат 7 стр.
29. Альдегіди Реферат 9 стр.
30. Альдегіди Інше 3 стр.
31. Альдегіди і їх похідні, Кетони Реферат 14 стр.
32. АЛЬДЕГІДИ І КАРБОНОВІ КИСЛОТИ Реферат 5 стр.
33. Алюміній Реферат 13 стр.
34. Алюміній Реферат 12 стр.
35. Алюміній Реферат 12 стр.
36. Алюміній Реферат 20 стр.
37. Алюміній Реферат 13 стр.
38. Алюміній Реферат 7 стр.
39. Алюміній Реферат 5 стр.
40. Алюміній Реферат 33 стр.
41. Амінокислоти, їх роль Реферат 8 стр.
42. Амінокислоти: одержання, властивості, роль у біології Реферат 11 стр.
43. Амоніак, його добування, властивості. Солі амонію Реферат 4 стр.
44. Амоніак, його добування, властивості. Солі амонію. Реферат 2 стр.
45. АРОМАТИЧЕСКОЕ НУКЛЕОФИЛЬНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ Реферат 21 стр.
46. Ароматичні сполуки Реферат 15 стр.
47. Ароматичність. Інше 15 стр.
48. Ароматичне заміщення по механізму SRN1 Реферат 47 стр.
49. Ароматичне нуклеофільне заміщення Реферат 20 стр.
50. Арсен. Поширення в природі. Загальна характеристика простої речовини. Реферат 2 стр.
51. Арсен. Поширення в природі. Загальна характеристика простої речовини. Реферат 1 стр.
52. Ацетилен Реферат 4 стр.
53. Білки і вуглеводи Реферат 8 стр.
54. Білки та їх значення Реферат 4 стр.
55. Білки та їх значення. Реферат 3 стр.
56. Білки. Складність їх будови. Розчинення та денатурація білків. Кольорові реакції білків Реферат 8 стр.
57. Біогенний фотосинтез (1, 2) органічної (вуглеводневої) маси та молекулярного кисню при перетворенні диоксиду вуглецю та води в результаті життєдіяльності зелених рослин: Інше 1 стр.
58. Біоелемент кальцій Реферат 12 стр.
59. Барвники Реферат 10 стр.
60. Барвники за часів Юлія Цезаря та синтез їх добування Реферат 15 стр.
61. Без назви Інше 41 стр.
62. Брикетування вугілля Реферат 7 стр.
63. БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ Реферат 2 стр.
64. Будова атомів металів. Положення металів у періодичній системі. Групи металів Реферат 7 стр.
65. Від ремесла хімії до хімічної технології Реферат 11 стр.
66. Візульний експресний тест-моніторинг іонів деяких токсичних елементів у водах Реферат 9 стр.
67. Вітаміни: будова, властивості, використання, значення для рослин Реферат 27 стр.
68. Взаємозв'язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних сполук Реферат 4 стр.
69. Види горючих копалин і їхня роль у народному господарстві Реферат 6 стр.
70. Визначення біологічної активності стирилових похідних четвертинних солей хінолінію Реферат 9 стр.
71. Визначення біологічної активності стирилових похідних четвертинних солей хінолінію Реферат 8 стр.
72. Визначення кислотності шкільного молока виробництва фірми „Фавор” Реферат 4 стр.
73. Визначення оптичного обертання Реферат 5 стр.
74. ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИЧНОГО ОБЕРТАННЯ Реферат 4 стр.
75. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ВОДИ І МЕТОДИКА ГІДРОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Реферат 12 стр.
76. Винайдення акумулятора Реферат 4 стр.
77. Винайдення та виробництво штучного шовку Реферат 7 стр.
78. ВИРОБНИЦТВО СУЛЬФАТНОЇ КИСЛОТИ Реферат 3 стр.
79. Виробництво сульфатної кислоти Реферат 3 стр.
80. ВИРОБНИЦТВО СУЛЬФАТНОЇ КИСЛОТИ Реферат 3 стр.
81. ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ Реферат 13 стр.
82. Високотемпературна ізоляція для космічних кораблів Реферат 10 стр.
83. Властивості кобальту. Загальні відомості. Реферат 6 стр.
84. Властивості крохмалю і його використання Реферат 6 стр.
85. Вміст і динаміка нафтопродуктів, фенолів і синтетичних поверхнево-активних речовин в річкових водах басейну горині Реферат 4 стр.
86. Внесок українських хіміків у науку Реферат 22 стр.
87. Вода Реферат 10 стр.
88. Вода - найбільше багатство у світі Реферат 6 стр.
89. Вода - поширення, властивості, аномалії, екологія Реферат 11 стр.
90. Вода і її роль в житті людини Реферат 16 стр.
91. Вода. Твердість води Реферат 7 стр.
92. Вода. Твердість води Реферат 7 стр.
93. Водо-господарський комплекс луцька – модель сучасного стану водокористування міст і його впливу на оточуюче середовище Реферат 8 стр.
94. Вплив донних відкладів на кисневий режим водосховища в зимовий період Реферат 5 стр.
95. Вплив на людей при роботі з лугами і кислотами. Вимоги до витяжної вентиляції Реферат 3 стр.
96. Вугілля та продукти його переробки Реферат 6 стр.
97. Вуглеводи Реферат 5 стр.
98. Вуглеводи Реферат 5 стр.
99. Вуглеводи Реферат 9 стр.
100. Вуглеводи(Сахариди) Реферат 10 стр.
Сторінки: [1]  2   3   4   5   6   7