Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Хімічні науки
тут знаходиться 49 робіт

1. Ізомерні перетворення органічних сполук. Курсова робота 38 стр.
2. Агрохімія Курсова робота 88 стр.
3. Адсорбція компонентів епоксидного компаунда на наповнювачах: методика і результати експерименту Курсова робота 46 стр.
4. Антифрикційні властивості полігліколевих олив. Літературний огляд Курсова робота 30 стр.
5. Антифрикційні властивості полігліколевих олив. методи дослідження антифрикційних властивостей Курсова робота 28 стр.
6. Ароматичне заміщення по механізму SRN1 Курсова робота 47 стр.
7. Барвники за часів Юлія Цезаря та синтез їх добування Курсова робота 15 стр.
8. Барвники — хімічні сполуки Курсова робота 45 стр.
9. Бромування і йодхлорування алкінів (літературний огляд) Курсова робота 41 стр.
10. Вивчення і аналіз літературних джерел Для створення навчально-методичного посібника-збірника Прикладів і завдань з фізичної хімії (кінетика, каталіз та електрохімічні процеси) Дипломна робота 52 стр.
11. Вивчення і аналіз літературних джерел для створення навчально-методичного посібника-збірника прикладів і завдань з фізичної хімії (кінетика, каталіз та електрохімічні процеси). Курсова робота 10 стр.
12. Вивчення і аналіз літературних джерел для створення навчально-методичного посібника-збірника прикладів і завдань з фізичної хімії (кінетика, каталіз та електрохімічні процеси). Курсова робота 10 стр.
13. Вивчення складу абгазів процесу піролізу 1,2-дихлоретану Курсова робота 35 стр.
14. Вплив пластифікаторів і наповнювачів на напружений стан епоксидних компаундів при твердінні та термоударах Курсова робота 35 стр.
15. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм Курсова робота 29 стр.
16. Дослідження процесів депарафінізації моторного палива Курсова робота 78 стр.
17. Дослідження впливу аеросилу на характеристики вулканізованих каучуків. Курсова робота 19 стр.
18. Дослідження умов регенерації каталізатора окиснювального хлорування етилену Дипломна робота 60 стр.
19. Дослідження умов регенерації каталізатора окиснювального хлорування етилену Магістерська робота 62 стр.
20. Дослідження умов регенерації каталізатора окиснювального хлорування етилену Дипломна робота 62 стр.
21. Корозійна стійкість металічних конструкційних матеріаліву нітратних розчинах Курсова робота 31 стр.
22. Корозійна стійкість металічних конструкційних матеріаліву нітратних розчинах Курсова робота 22 стр.
23. Лантан Курсова робота 29 стр.
24. Нітрити Курсова робота 27 стр.
25. Огляд технологій добування і використання біогазу на звалищах і полігонах твердих побутових відходів і перспективи Курсова робота 24 стр.
26. Опанувати методики якості похідних гетероциклічних сполук Курсова робота 27 стр.
27. Процес вдосконалення стадії одержання акриламіду і його полімеризації для покращення якості товарного продукту Дипломна робота 53 стр.
28. р – елементи ІV групи Курсова робота 35 стр.
29. Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках хімії Курсова робота 13 стр.
30. Розробка методпосібника з аналітичної хімії ч.ІІ „Кількісний аналіз” Курсова робота 15 стр.
31. Розробка методпосібника з аналітичної хімії ч.ІІ „Кількісний аналіз” для студентів-біологів природничого факультету Курсова робота 20 стр.
32. Розробка та дослідження композицій для хіміко-механічного полірування германію і кремнію Курсова робота 19 стр.
33. СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСОКОДИСПЕРСНОГО Al2O3 Дипломна робота 61 стр.
34. Синтез та дослідження високодисперсного Al2O3 Магістерська робота 61 стр.
35. Сировинна база хімічної промисловості України, її регіональні особливості Курсова робота 18 стр.
36. Солі карбонових кислот, амінокислоти жирного ряду. Кислота у-аміномасляна (аміналон), метіонін, цистеїн, натрієва та кальцієва солі етилендіамінтетраоцтової кислоти (тета цин-кальцій). Загальні та окремі реакції для підтвердження тотожності та кількісного Курсова робота 21 стр.
37. Сучасний стан досліджень в хімії нестехіометричних сполук Курсова робота 46 стр.
38. Сучасний стан досліджень в хімії нестехіометричних сполук Курсова робота 49 стр.
39. Сучасний стан досліджень в хімії нестехіометричних сполук Курсова робота 46 стр.
40. Сучасний стан досліджень з проблеми канцерогенної дії потенційно-токсичних хімічних речовин Дипломна робота 99 стр.
41. ФІЗИКА І ХІМІЯ ПОВЕРХНІ ВУГЛЕЦЕВИХ ВОЛОКОН: МАС-СПЕКТРАЛЬНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ Курсова робота 65 стр.
42. Фізика і хімія поверхні вуглецевих волокон: мас-спектральний метод дослідження Дипломна робота 64 стр.
43. Фізико-хімічні методи аналізу. рефрактометрія. спектральний аналіз Курсова робота 19 стр.
44. Фармакопейний аналіз неорганічних фармацевтичних препаратів до складу яких входять катіони Fe,K,Ca,Cu згідно ДФУ Дипломна робота 89 стр.
45. Фосфоровмісні похідні антрахінону Курсова робота 56 стр.
46. Хімія і властивості термотривких полімерів Дипломна робота 138 стр.
47. Хімія і проблеми харчування Курсова робота 24 стр.
48. Хемотрибологія полігліколевих олив Дипломна робота 82 стр.
49. „Вивчення складу абгазів процесу піролізу 1,2-дихлоретану” Курсова робота 35 стр.
Сторінки: [1]