Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Хімічні науки
тут знаходиться 691 робіт

1. Барвники синтетичні Реферат 10 стр.
2. Електропровідність. Закон розведення Оствальда. Числа переносу Реферат 18 стр.
3. Каучуки та їх застосування Реферат 11 стр.
4. Нафта. Походження, склад, переробка. Реферат 10 стр.
5. Природні і синтетичні волокна Реферат 14 стр.
6. Хімічний склад повітря та його гігієнічне значення Реферат 15 стр.
7. Cтруктура періодичної системи Д.І. Менделеєва Реферат 4 стр.
8. S-елементи ІІ А групи Періодичної системи Д.І.Менділеєва Інше 9 стр.
9. S-елементи ІІ А групи Періодичної системи Д.І.Менділеєва Лабораторна робота 9 стр.
10. Ізомерія органічних речовин Реферат 6 стр.
11. Ізомерні перетворення органічних сполук. Курсова робота 38 стр.
12. Індикатори Реферат 35 стр.
13. Іонометричне визначення срібла в гірських породах після термохімічного розкладу силікатів Реферат 5 стр.
14. Історія відкриття серцевих глікозидів Реферат 4 стр.
15. Історія відкриття серцевих глікозидів Реферат 4 стр.
16. ІСТОРІЯ ХІМІЇ Реферат 19 стр.
17. Історичні кроки розвитку хімії Реферат 9 стр.
18. А.Нобель. Лауреати нобелівських премій по хімії Реферат 5 стр.
19. Абіогенний синтез водню (4) і кисню в атмосфері Землі внаслідок фототермодисоціації в мезо- і термосфері молекул водяної пари Інше 1 стр.
20. Автоматизація технологічного процесу полімерізації вінілхлориду Реферат 16 стр.
21. Автоматизація технологічного процесу полімерізації вінілхлориду Реферат 11 стр.
22. Агрохімія Реферат 18 стр.
23. Агрохімія Курсова робота 88 стр.
24. Адсорбційна (молекулярна) хроматографія Реферат 17 стр.
25. Адсорбція компонентів епоксидного компаунда на наповнювачах: методика і результати експерименту Курсова робота 46 стр.
26. Азот в рослинах і ґрунтах. Азотні добрива. Сполуки азоту у ґрунті. Реферат 4 стр.
27. Азот, азотна кислота Реферат 5 стр.
28. Азот, азотна кислота Реферат 4 стр.
29. Алкани як паливо. Октанове та цетанове число Реферат 35 стр.
30. Алкани як паливо. Октанове та цетанове число Реферат 32 стр.
31. Алкани як паливо. Октанове та цетанове число Реферат 33 стр.
32. Алмаз Реферат 7 стр.
33. Альдегіди Реферат 9 стр.
34. Альдегіди Інше 3 стр.
35. Альдегіди і їх похідні, Кетони Реферат 14 стр.
36. АЛЬДЕГІДИ І КАРБОНОВІ КИСЛОТИ Реферат 5 стр.
37. Алюміній Реферат 13 стр.
38. Алюміній Реферат 12 стр.
39. Алюміній Реферат 12 стр.
40. Алюміній Реферат 20 стр.
41. Алюміній Реферат 13 стр.
42. Алюміній Реферат 7 стр.
43. Алюміній Реферат 5 стр.
44. Алюміній Реферат 33 стр.
45. Амінокислоти, їх роль Реферат 8 стр.
46. Амінокислоти: одержання, властивості, роль у біології Реферат 11 стр.
47. Амоніак, його добування, властивості. Солі амонію Реферат 4 стр.
48. Амоніак, його добування, властивості. Солі амонію. Реферат 2 стр.
49. Антифрикційні властивості полігліколевих олив. Літературний огляд Курсова робота 30 стр.
50. Антифрикційні властивості полігліколевих олив. методи дослідження антифрикційних властивостей Курсова робота 28 стр.
51. АРОМАТИЧЕСКОЕ НУКЛЕОФИЛЬНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ Реферат 21 стр.
52. Ароматичні сполуки Реферат 15 стр.
53. Ароматичність. Інше 15 стр.
54. Ароматичне заміщення по механізму SRN1 Реферат 47 стр.
55. Ароматичне заміщення по механізму SRN1 Курсова робота 47 стр.
56. Ароматичне нуклеофільне заміщення Реферат 20 стр.
57. Арсен. Поширення в природі. Загальна характеристика простої речовини. Реферат 2 стр.
58. Арсен. Поширення в природі. Загальна характеристика простої речовини. Реферат 1 стр.
59. Ацетилен Реферат 4 стр.
60. Білки і вуглеводи Реферат 8 стр.
61. Білки та їх значення Реферат 4 стр.
62. Білки та їх значення. Реферат 3 стр.
63. Білки. Складність їх будови. Розчинення та денатурація білків. Кольорові реакції білків Реферат 8 стр.
64. Біогенний фотосинтез (1, 2) органічної (вуглеводневої) маси та молекулярного кисню при перетворенні диоксиду вуглецю та води в результаті життєдіяльності зелених рослин: Інше 1 стр.
65. Біоелемент кальцій Реферат 12 стр.
66. Барвники Реферат 10 стр.
67. Барвники за часів Юлія Цезаря та синтез їх добування Курсова робота 15 стр.
68. Барвники за часів Юлія Цезаря та синтез їх добування Реферат 15 стр.
69. Барвники — хімічні сполуки Курсова робота 45 стр.
70. Без назви Інше 41 стр.
71. Брикетування вугілля Реферат 7 стр.
72. Бромування і йодхлорування алкінів (літературний огляд) Курсова робота 41 стр.
73. БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ Реферат 2 стр.
74. Будова атомів металів. Положення металів у періодичній системі. Групи металів Реферат 7 стр.
75. Від ремесла хімії до хімічної технології Реферат 11 стр.
76. Візульний експресний тест-моніторинг іонів деяких токсичних елементів у водах Реферат 9 стр.
77. Вітаміни: будова, властивості, використання, значення для рослин Реферат 27 стр.
78. Ваговий метод визначення швидкості корозії металів в кислих і нейтральних середовищах. Лабораторна робота 2 стр.
79. Взаємодія металів з кислотами. Лабораторна робота 3 стр.
80. Взаємодія металів з кислотами. Лабораторна робота 13 стр.
81. Взаємозв'язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних сполук Реферат 4 стр.
82. Вивчення і аналіз літературних джерел Для створення навчально-методичного посібника-збірника Прикладів і завдань з фізичної хімії (кінетика, каталіз та електрохімічні процеси) Дипломна робота 52 стр.
83. Вивчення і аналіз літературних джерел для створення навчально-методичного посібника-збірника прикладів і завдань з фізичної хімії (кінетика, каталіз та електрохімічні процеси). Курсова робота 10 стр.
84. Вивчення і аналіз літературних джерел для створення навчально-методичного посібника-збірника прикладів і завдань з фізичної хімії (кінетика, каталіз та електрохімічні процеси). Курсова робота 10 стр.
85. Вивчення складу абгазів процесу піролізу 1,2-дихлоретану Курсова робота 35 стр.
86. Види горючих копалин і їхня роль у народному господарстві Реферат 6 стр.
87. Визначення біологічної активності стирилових похідних четвертинних солей хінолінію Реферат 9 стр.
88. Визначення біологічної активності стирилових похідних четвертинних солей хінолінію Реферат 8 стр.
89. Визначення кислотності шкільного молока виробництва фірми „Фавор” Реферат 4 стр.
90. Визначення оптичного обертання Реферат 5 стр.
91. ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИЧНОГО ОБЕРТАННЯ Реферат 4 стр.
92. Визначення технічних показників води Лабораторна робота 10 стр.
93. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ВОДИ І МЕТОДИКА ГІДРОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Реферат 12 стр.
94. Винайдення акумулятора Реферат 4 стр.
95. Винайдення та виробництво штучного шовку Реферат 7 стр.
96. Виробництво комплексних добрив азотнокислим розкладом фосфатів. Лабораторна робота 6 стр.
97. ВИРОБНИЦТВО СУЛЬФАТНОЇ КИСЛОТИ Реферат 3 стр.
98. Виробництво сульфатної кислоти Реферат 3 стр.
99. ВИРОБНИЦТВО СУЛЬФАТНОЇ КИСЛОТИ Реферат 3 стр.
100. ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ Реферат 13 стр.
Сторінки: [1]  2   3   4   5   6   7