Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРеферат на тему:

Іноземне інвестування в регіони України та Чернівецьку область

Міжнародна підприємницька інвестиційна діяльність розвивається у контексті поглиблення інтернаціоналізації економіки, посилення процесів усуспільнення капіталу, вдосконалення форм і методів його концентрації та експорту, диверсифікації виробництва у динамічному конкурентному середовищі. Вона опосередковує інвестиційні форми бізнесу, які насамперед спрямовані на входження в зарубіжний ринок у процесі інтернаціоналізації господарської діяльності.

За останні роки спостерігається доволі значне збільшення інвестицій у розвиток України тобто її регіонів. Така інвестиційна привабливість забезпечує та гарантує додаткові надходження до бюджету держави та покращення соціального становища в країні.

З метою залучень іноземних інвестицій була розроблена спеціальна програма [1, с.293-294] сприяння залученню інвестицій в Україну згідно із Законом України «Про інвестиційну діяльність» від 18. 09. 1991 року та Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо збільшення надходжень інвестицій в економіку України» від 22. 02. 2001 року. Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, який базується на внутрішніх та міжнародних, засадах залучення інвестицій в економіку країни, міст, областей, спрямованих на покращення правових, економічних та організаційно-господарських умов діяльності інвесторів для збільшення обсягів інвестицій в Україну, в першу чергу, її пріоритетних галузей.

Починаючи з 2002 р. загальний обсяг капітальних інвестицій в державі почав зростати. У 2003 р. порівняно з 2002 р. обсяг інвестицій зріс на 22,3% (з 46,6 млрд. грн. до 59,9 млрд. грн.), У 2004 р. порівняно з 2003 р. - на 32,9% (до 89,3 млрд. грн.), у 2005 р. - на 19,7% (до 111,2 млрд. грн.). У той же час, неоднорідність за господарсько-економічним потенціалом, природними ресурсами та умовами життя формує у регіонах різну інвестиційну активність. Із загального обсягу інвестицій в основний капітал за регіонами України за 2005 р. найбільша частка у м. Київ (20,9%), далі йдуть Донецька область (10,3%) та Дніпропетровська область (8,4%). За підсумками 2005 р. 58,2% загального обсягу прямих іноземних інвестицій, що становить близько 9525,2 млн. дол. США, вкладено в економіку 11 з 27 регіонів [2].

Основними причинами, що зумовлюють невисоку інвестиційну привабливість деяких регіонів України, є:

- вузькість внутрішнього ринку;

- надмірний податковий і адміністративний тиск на бізнес;

- слабка розвиненість ринкових інститутів - корпоративного сектора, ринку цінних паперів, ринку землі, ринку нерухомості;

- відсутність чіткої інвестиційної політики з відповідними механізмами реалізації на державному та місцевому рівнях [3, с.255].

Щодо Чернівецької області то основними пріоритетними напрямами залучення інвестицій в наш край є: активізація внутрішнього потенціалу промисловості, розвиток ринку землі міста, залучення інвестицій в мале та середнє підприємництво; розвиток соціальної та туристичної інфраструктури міста та області; розвиток інноваційного інвестування підприємств.

Приріст іноземного капіталу за 2006 рік склав 8,4 млн. дол. США (29,7% від обсягів на початок року). [4].  Провідне місце за обсягами прямих інвестицій отримали підприємства м. Чернівців (59,8%). Серед районів області найбільші інвестиції отримали підприємства Кіцманського (16,2%), Вижницького (10,9%), Новоселицького (8,5%), Глибоцького (2,4%).

Дана інвестиційна діяльність відбувалась за рахунок різних джерел фінансування і була направлена на будівництво об'єктів соціальної сфери, реконструкцію, технічне переозброєння та відновлення потужностей діючих підприємств.

Отже, можна зробити висновок, що з кожним роком підвищується інтерес зарубіжних інвесторів до України як інвестиційного об'єкту. Але для більшої активізації інвестиційної діяльності країні потрібна інвестиційна політика з чіткими механізмами реалізації на державному та регіональному рівнях. Необхідна загальна стратегія інвестиційного розвитку регіонів, яка б визначала пріоритети інвестування на основі врахування їх економічного ефекту, але не сьогоденного і одноразового, а перспективного і стабільного.

Список джерел:

Збірник чинних Програм з питань соціально-економічного розвитку м.

Чернівців. - Чернівці: Місто, 2006. - 530с.

Статистичний щорічник України за 2005 рік.

Стрижиченко Н.А. Инвестиционная привлекательность региона и пути ее повышения // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. - Вип.2. - Ч.2. - Чернівці, 2002. - С.254- 258.

Тенденції іноземного інвестування області за 2006 рік // Експрес- доповідь Головного управління статистики у Чернівецькій області. - 2007. - 25 січня.