Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРеферат на писаний колективом сайту

РЕФЕРАТ

на тему:

Активи недержавного пенсійного забезпечення

Недержавне пенсійне забезпечення (НПО) — фінансовий продукт, метою якого є забезпечення високого рівня життя громадян у період їхнього пенсійного віку. НПО широко поширено в розвитих країнах світу і з 01.01.2004 впроваджується в Україні відповідно до Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення» і законам про пільгове оподатковування цієї системи.

Суть продукту складається в добровільному нагромадженні засобів на пенсійних рахунках, відкритих на ім'я учасників у недержавних пенсійних фондах (далі — НПФ), шляхом сплати вкладниками пенсійних внесків і безперервного нарахування інвестиційного доходу на залишок пенсійних нагромаджень.

Учасниками пенсійних фондів можуть бути громадяни України, іноземці й особи без громадянства.

Вкладниками пенсійних фондів можуть виступати роботодавці, професійні об'єднання, самі учасники, їхній чоловік(-а), діти, батьки.

Недержавні пенсійні фонди — це спеціалізовані неприбуткові організації, що можуть бути створені шляхом реєстрації в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (Госфинуслуг). НПФ можуть бути трьох типів: відкриті, корпоративн і професійні.

НПФ створюються на підставі рішення засновників (юридичних або фізичних осіб) і є фінансовими установамиами, що всьому отриманому прибуткові розподіляють серед своїх учасників (а не засновників).

На балансі НПФ можуть знаходитися тільки пенсійні активи. Єдиний орган керування НПФ — Рада фонду — формується і фінансується за рахунок засновників. Він повинний складатися з п'яти або більш людин, що задовольняють вимогам законодавства в частині професійної кваліфікації і ділової репутації.

Рада фонду виконує наступні функції:

контроль за роботою НПФ;

висновок договорів із професійними компаніями на надання послуг по керуванню фондом;

твердження статуту фонду і пенсійних схем;

твердження інвестиційної декларації і контроль її виконання;

твердження інформації про фінансовий стан фонду.

Для здійснення своєї діяльності НПФ повинний укласти договору на обслуговування з наступними професійними компаніями:

одним адміністратором пенсійного фонду;

однієї або декількома компаніями по керуванню активами (КУА);

одним банком-хоронителем.

Система недержавного пенсійного забезпечення створюється і функціонує відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», що набрав чинності з 2004 року.

Система недержавного пенсійного забезпечення - це складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених законами, у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат.

Суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення є:

недержавні пенсійні фонди (НПФ);

страхові організації, які уклали договори страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті;

банківські установи, які уклали договори про відкриття пенсійних депозитних рахунків;

вкладники та учасники пенсійних фондів;

вкладники пенсійних депозитних рахунків;

фізичні та юридичні особи, які уклали договори страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті;

засновники пенсійних фондів;

роботодавці - платники корпоративних пенсійних фондів;

саморегулівні організації суб'єктів, які надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення;

органи державного нагляду і контролю у сфері недержавного пенсійного забезпечення;

адміністратори пенсійних фондів;

компанії з управління активами (КУА);

зберігачі;

аудитори;

особи, які надають консультаційні та агентські послуги відповідно до цього Закону.

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється:

пенсійними фондами шляхом укладення пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками таких фондів відповідно до цього Закону;

страховими організаціями шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду відповідно до цього Закону та законодавства про страхування;

банківськими установами відповідно до цього Закону та законодавства про банківську діяльність шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень у межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що встановлюється згідно із законом.

Сьогодні майже 70 % грошових активів недержавного пенсійного забезпечення України складають кошти, залучені банком “Аркада”, який вже 5 років реалізує власну пенсійну програму. Активи пенсійної програми банку “Аркада” зросли до 40 млн. грн.

Саме цьому банку довірили свої кошти 46 % всіх учасників третього рівня пенсійної системи. Станом на 15 березня 2004 року сума залучених коштів за пенсійною програмою банку “Аркада” досягла 40 млн. гривень, а число учасників зросло до 27 тисяч чоловік. 600 учасників, які вже досягли пенсійного віку, щомісяця отримують від банку додаткову пенсію, середній розмір якої дорівнює 315 грн.

Нинішні темпи нарощення активів пенсійної програми банку помітно випереджають минулорічні. Сплеск активності клієнтів Голова правління банку «Аркада» Костянтин Паливода пояснює зміною банківської політики розвитку пенсійної програми. Так, з минулого року банк зосередився на роботі з вже існуючими клієнтами, приділяючи особливу увагу залученню коштів на вже відкриті пенсійні рахунки. Адже розмір майбутньої недержавної пенсії безпосередньо залежить від величини суми, накопиченої на пенсійному рахунку.

Пенсійна програма банку «Аркада» діє з 1999 року на базі Закону України "Про внесення змін до Закону України “Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" №3044-III від 07.02.2002 р. Кошти майбутніх пенсіонерів направляються винятково на придбання іпотечних цінних паперів, забезпечених правом вимоги по кредитах, виданих під заставу нерухомості. Світовий досвід показує, що такі цінні папери є одними з найнадійніших фінансових інструментів.

До 1 січня 2004 року пенсійна програма банку “Аркада” була єдиною в країні регламентованою на законодавчому рівні і контрольованою державою в особі уповноваженого органу – Наглядової Ради – альтернативною пенсійною програмою.