Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРеферат на тему:

О.Пушкін. "Євгеній Онегін" - соціально-психологічний роман у віршах. Онєгін як втілення типу "зайвої людини", суперечливість його почуттів та вчинків. Образ автора. Пушкінське переосмислення типу романтика в образі Володимира Ленського. Гармонія внутрішнього світу й душевна чистота Тетяни Ларіної

Тема: О.Пушкін. "Євгеній Онегін" - соціально-психологічний роман у віршах. Онєгін як втілення типу "зайвої людини", суперечливість його почуттів та вчинків. Образ автора.

Я радий, що вже після виходу у світ першої глави "Євгенія Онєгіна" сказав Олександру Сергійовичу, що це незрівнянний твір, і тепер вважаю, що Пушкін має не просто обдарування, а геній".

Василь Жуковський

Мета: аналіз 1 -ї глави роману, прослідкувати за різницею між образом автора та його героя; удосконалювати навички аналізу ліро-епічного твору та дослідницької роботи, розвивати творчі здібності учнів; виховувати їх вдумливе ставлення до цінностей, що дарує моло-дість.

Обладнання: репродукції ілюстрацій М.Костантинова, М.Добужинського, М.Кузьміна, К.Рудакова до "Євгенія Онєгіна".

Тип уроку: навчальна гра.

Зміст роботи*

Рольова гра-інсценізація "У літературному кафе "У Вольфа та Беранже".

Динамічна група "акторів" готує інсценізацію про історію створення "Євгенія Онєгіна", його композицію і сприйняття роману сучасниками (див. статтю О.Куцевол "Урок літератури, на який чекають" // Всесвітня літ-ра та культура в навч. закладах України. -2000. - №4.- С.39-40).*

Коментоване читання прологу роману та епіграфа до нього.—

Що пише автор у передмові до роману? Кому він адресує свій твір?—

Як він його оцінює?—

Про яку людину розповідає загальний епіграф "Євгенія Онєгіна"? Як ви оцінюєте риси цієї людини?

Літературознавці з'ясували, що епіграф написано самим поетом, хоча в посиланні вказано, що це уривок із приватного листа французькою мовою. Цим автор настроює читача на реальність оповіді про особистість однієї людини. У листі подана її характеристика, що співвідноситься з образом Євгенія Онєгіна: говориться про його марнославність, погордливе ставлення до оточуючих, що, можливо, пояснюється почуттям вищості над іншими. Та згадана вищість ілюзорна. Є в цій людині якась особлива гордість, що допомагає їй самокритично оцінювати себе, щиро засуд-жувати свої помилки, однак разом з тим і далі байдуже творити погані та добрі вчинки.

Отже, Пушкін націлює читачів на оцінку вчинків та рис харак-теру Онєгіна та порівняння власних вражень з авторським став-ленням до літературного героя. Ще одна функція надтекстової цитати - підкреслення реальності, типовості подій та образу Євгенія Онєгіна.*

Реферативне повідомлення учня "Куди веде цитата?"

Учень, що отримав дослідницьке завдання, з'ясовує семантику епігра-фа до 1-ї глави в першоджерелі цитати - елегії П.Вяземського "Перший сніг", визначає його внутрішньотекстові зв'язки зі змістом твору й пояснює семантику та функції в новому контексті. У вірші пушкінського сучасника сказано:

По жизни так скользит горячность молодая,

И жить торопится, и чувствовать спешит...

Приводит к опыту безжалостным уроком

И, чувства истощив, на сердце одиноком

Нам оставляет след угаснувшей мечты.

Но в памяти души живут души утраты...

Отже, епіграф нібито висловлює деякі думки автора про головного героя, котрий бездумно поспішав пізнати світське життя, його принади, однак його чекали втрати та зради - гіркий досвід і розчарування. На думку М.ГІллельсона, елегія В'яземського сприяла кристалізації задуму пушкінського роману.*

Рольова гра "Інтерв'ю навпаки".

Учень, який виконує роль Євгенія Онєгіна, задає запитання, метою яких є з'ясування рівня осмислення учнями тексту 1-ї глави і вміння психологічно вмотивовувати вчинки образу-персонажа.—

Хто я? Що вказує на те, що я головний герой твору?—

Що ви дізналися про мене з внутрішнього монологу на початку глави?—

Розкажіть про моє дитинство, навчання та виховання. Як ви їх оцінюєте?—

Чи було щось спільного й відмінного між мною та молоддю мого кола? Який досвід я набув у світському товаристві?—

Як ставиться до мене автор, чи дає однозначну оцінку? Знайдіть і прокоментуйте епітети, що характеризують мене.—

Чому Пушкін описав лише один день мого життя?—

Що в моєму характері близьке і що чуже автору? Як це підкреслено епіграфом глави?—

Як я планував розпорядитися своєю спадщиною і що з цього вийшло?—

Чи знаєте ви, що первісно 1 -а глава називалася "Хандра"? Поясніть її назву й підберіть свій варіант.*

Підсумкове слово вчителя.

Про Онєгіна як втілення типу "зайвої людини", суперечливість його почуттів та вчинків; образ автора та його ставлення до героя свого роману. Мета Пушкіна - зрозуміти сутність характеру свого сучасника і причини, котрі його формують. Це завдання поет визначив наприкінці 1-ї глави (див. статтю З.В.Кирилюк. Изучение программных произведений А.С.Пушкина в широком литературном контексте // Всесвітня літ-ра в середи, навч. закл. України. -1999. - №5. - С.15-19). *

Домашнє завдання. Прочитати 2 і 3 глави роману, подумати над запитанням: "Чому Татьяна закохалась в Євгенія Онєгіна?"

Тема: Аналіз роману О.Пушкіна "Євгеній Онегін". Пушкінське переосмислення типу романтика в образі Володимира Ленського. Гармонія внутрішнього світу й душевна чистота Тетяни Ларіної.

Колись, задовго до виникнення кібернетики, Ольга Кобилянська сказала, що поети моделюють людину. Пушкіну в цьому відношенні належить провідна роль.

Леонід Вишеславський

Мета: аналізувати 2-у і 3-ю глави роману, спостерігати за образами ге-роїв твору, розвивати навички аналізу прийомів висловлення автор-ської позиції (епіграфа, ліричних відступів, портретів образів-персонажів), навички ведення дискусії; виховувати увагу до внутрішнього світу інших людей, пробудити співпереживання героям твору.

Обладнання: ілюстрації до роману.

Тип уроку: поглибленої роботи над твором.

Зміст роботи*

Коментоване читання 2-ї глави твору.—

Як характеризують головного героя його нововведення в поміщиць-кому господарстві? Чому це так збурило сусідів-кріпосників?—

Прочитайте портрет Ленського. Якими художніми засобами його створено?—

Що сказано про внутрішній світ цього героя? Які цінності він сповідував?—

Чому Онєгін вирішив заприятелювати з Ленським? Як він ставився до поета-романтика?—

Чому в розповіді автора про любов Ленського звучить іронія? Доведіть, що це романтична закоханість, ідеалізація, а не справжнє, глибоке почуття.—

Прочитайте опис зовнішності Ольги. Як автор ставиться до цієї героїні, чому він одразу ж переводить розповідь на другу сестру?—

Якими художніми засобами створено портрет Татьяни? Які риси їй притаманні?—

Якими ви уявляєте собі сестер Ларіних?*

Бесіда-психологічне дослідження за змістом 3-ї глави.—

Як ви розумієте епіграф цієї глави, як іронічне зауваження, мовляв, кожній дівчині приходить пора закохатися й немає нічого незвичайного І в цій банальній історії?—

Тоді чому ж не закохалася Ольга?

Учитель повідомляє, що джерело епіграфа - поема французького поета Мальфілатра "Нарцис, або Острів Венери", в основі якої відомий давньо-грецький міф про гордовитого Нарциса, котрий відкинув любов німфи Ехо й був покараний за це богинею Афродітою: закохався у власний відбиток у воді й помер від нерозділеного почуття, перетворившись на квітку. А бідна Ехо стала невидимою - зберігся лише її голос. Мальфілатр каже, що співчуває дівчині, до якої доля така немилосердна.—

Чому Онєгін вирішив відвідати дім Ларіних, хоча вони нічим не відріз-нялися від інших сусідів-поміщиків, котрих він відкрито зневажав?—

Прокоментуйте діалог Онєгіна та Ленського після першого візиту до Ларіних. Як Євгеній характеризує обох сестер?—

Який резонанс набули ці відвідини серед сусідів? Як ставилась до цього Татьяна?—

Чому вона так швидко закохалася в Онєгіна? Це кохання з першого погляду?*

Прослуховування грамзапису уривку роману "Лист Татьяни до Онєгіна".

Випереджаюче завдання: "Подумайте, як характеризує особистість та почуття Татьяни її лист до Євгенія?"*

Рольова гра "Створення кіносценарію фрагменту роману "Татьяна в очікуванні відповіді Онєгіна на лист".

Учні, котрі отримали таке завдання, використовуючи цитати з тексту, відтворюють події цього епізоду, психологічно вмотивовують поведінку героїв, їх міміку, жести, рухи; дають настанови "акторам" для виконання ролей.*

Робота з епіграфом уроку.—

Яку модель людини створював у своєму романі Пушкін? Які риси він хотів у неї бачити?*

Домашнє завдання. Прочитати 5 і 6 глави роману, підготуватися до диспуту на тему "Сповідь чи проповідь?", подумавши над питаннями: 1) Як ви оцінюєте сповідь Онєгіна? 2) Яка думка про це автора й Татьяни?