Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРЕФЕРАТ

на тему:

“Європейська модель підтримки”

ПЛАН

Вступ

1. Європейська підтримка системи соціального страхування в Україні

2. Євростандарти соціального захисту

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Країни Євросоюзу вже давно й успішно здійснюють цілеспрямовану гуманітарну політику з надання допомоги у становленні суспільних інститутів, необхідних для повноцінного розвитку молодих європейських держав.

Починаючи з 1994 р. Європейська комісія за програмою TACІS допомагає Україні у створенні нової системи страхування від нещасних випадків на виробництві. Фахівці TACІS надавали допомогу в роботі над проектом Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійному захворюванні, що спричинили втрату працездатності».

1. Європейська підтримка системи соціального

страхування в Україні

Участь європейської сторони визначена тим, що Україна обрала європейську модель системи страхування. За взірець була обрана німецька система, яка, хоч і перевірена на практиці, проте вимагала значної переробки з урахуванням різниці в економічному і політичному развитку наших країн.

Програмою передбачено провести ряд семінарів. Один з них на тему «Система керування охороною праці на підприємстві відповідно до міжнародного стандарту OHSAS-2001» відбувся в м. Донецьку. В його роботі взяли участь 76 страхових експертів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Донецької області .

На семінарі було ознайомлено слухачів семінару з ключовими положеннями системи керування охороною праці на підприємстві. На практичному прикладі він показав, яким чином страхові експерти Фонду можуть надавати роботодавцям допомогу в організації системи керування охороною праці на підприємстві. При цьому вони мають змогу реалізувати своє головне завдання, визначене Законом України «Про загальнообов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві або професійному захворюванні, що спричинили втрату працездатності» — здійснювати профілактику нещасних випадків на виробництві .

Слухачам був показаний відеоролик «Система керування охороною праці на підприємстві», що був знятий у попередньому проекті TACіS.

Учасники семінару одержали диски з нормативно-правовими документамиз охорони праці, а також навчальні модулі з навчання страхових експертів Фонду, підготовлені експертами проекту.

Регіональний координатор Проекту ЄС «Підтримка розвитку системи соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в Україні» розповіла учасникам семінару про те, як реалізується технічне завдання Проекту на пилотных підприємствах по профілактиці нещасних випадків на виробництві і информированности населення про діяльності ФССНС і підвищенні позитивного іміджу Фонду.

У ході обговорення учасники прийшли до висновку \, що позиція фахівців Фонду в питанні підвищення позитивного іміджу Фонду повинна бути активної , необхідно самим уміло заявляти про себе, учитися надавати в СМИ професійну, своєчасну і цікаву інформацію.

Страхові експерти, фахівці Фонду в цьому плані виступають послами своєї організації і носіями інформації про роботу Фонду. Їх необхідно учити умінню комунікації.

У заключній бесіді учасники семінару позитивно оцінили допомогу Проекту в удосконалюванні форм і методів організації профілактичної роботи. Начальник відділу страхових експертів по ВІД Донецького Керування виконавчої дирекції Фонду Ушаков К. Ю. подякував Проектові за надані інформаційні й учбово-методичні матеріали і плідне співробітництво.

2. Євростандарти соціального захисту

Фонд державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України розпочав свою роботу з 1 квітня 2001 року і довів, що може розв’язувати питання відшкодування шкоди потерпілим на виробництві.

З квітня 2004 року в Україні розпочалася реалізація проекту TACIS “Підтримка розвитку системи страхування від нещасних випадків в Україні”, який сприяє поліпшенню профілактичної діяльності Фонду, а також медичної та професійної реабілітації потерпілих у рамках, передбачених законодавством України.

Тендер на виконання цього проекту виграв консорціум фірм, який очолює відоме німецьке страхове товариство GVG (Німеччина), що підписали контракт з Європейською комісією на надання послуг Європейському співтовариству у реалізації цього проекту.

- Що являє собою проект ТАСІS “Підтримка розвитку системи страхування від нещасних випадків в Україні"?

У зв’язку з незбалансованою тарифною політикою, коли доходи не покривають витрати на медичну та професійну реабілітацію потерпілих, стримується впровадження профілактичних заходів. Недосконалість законодавчої бази з питань медичної та соціальної реабілітації стримує можливості максимального відновлення працездатності та працевлаштування потерпілих.

Тому загальна мета проекту - сприяти розвитку ефективної системи соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні. Для цього передбачається вичерпний аналіз для визначення проблем, питань і можливостей, пов’язаних з діяльністю Фонду та його управлінням. Разом з тим здійснюються аналіз і підготовка проектів змін та доповнень до чинної законодавчої бази та нормативно-правової бази Фонду, особливо з питань медичної та професійної реабілітації; впровадження сучасної реєстраційно-аналітичної системи для підтримки прийняття рішень.

Експертами проекту та виконавчою дирекцією Фонду розробляється механізм моніторингу даних у сфері профілактики нещасних випадків та професійної діяльності Фонду, підготовка персоналу відділень Фонду з ключових питань профілактики нещасних випадків та професійних захворювань й медичної та професійної реабілітації потерпілих. Створено і забезпечено функціонування двох регіональних проектів з навчальною та інформаційною базою для підготовки фахівців виконавчої дирекції Фонду.

- У яких формах надаватиметься допомога Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України?

По-перше, це консалтинг. По-друге – це надання матеріальної допомоги. Вона полягає у тому, що для навчальних центрів Фонду проект закуповуватиме сучасне комп’ютерне обладнання для кожного робочого, навчального місця, програмне забезпечення, а також обладнання для проведення презентацій.

Хто навчатиметься у цих центрах?

Перша категорія осіб - це страхові експерти Фонду, які відвідують підприємства й надають консультації з питань охорони праці, як налагодити систему управління охороною праці на підприємстві. Потреба у консультаціях залежить насамперед від кількості та тяжкості нещасних випадків та профзахворювань, від результатів інспекції та розслідувань нещасних випадків, від програм та графіка відвідувань підприємств.

Друга категорія – адміністративний персонал Фонду: працівники відділу з медичної реабілітації, які організовують заходи з реабілітації потерпілих; працівники відділу страхових внесків, що нараховують і збирають страхові внески; працівники, котрі працюють у відділі страхових виплат, тобто ті, що виплачують різні види компенсацій постраждалим.

- Які заходи в рамках проекту проводитимуться в Україні?

Головне завдання - сприяти підвищенню ефективності роботи Фонду та посилити його позиції як серед державних, так і серед недержавних установ. Тобто поліпшення роботи Фонду передбачає різні заходи, зокрема вдосконалення законодавчої бази, яка регулює роботу цієї установи. Це стосується, приміром, нарахування тарифів та інших питань.

Маємо також поліпшити поінформованість учасників системи страхування від нещасних випадків та профзахворювань. Тобто роботодавці мають бути добре обізнаними із своїми правовими обов’язками, це, насамперед, реєстрація та виплата внесків до Фонду. А працівники - з тими правами, що вони їх мають, а також з тим, на які види допомоги вони можуть розраховувати.

Реалізація проекту сприятиме виконанню Фондом профілактичної діяльності, а також медичної і професійної реабілітації потерпілих у рамках, передбачених законодавством України.

- Яким чином це буде здійснюватися?

Проект застосовуватиме як сучасні, так і традиційні методи. У першому випадку інформація поширюватиметься через мережу Інтернету, через веб-сайт. Традиційні ж методи включають інші різноманітні засоби інформації.

Окрім того, передбачається безпосереднє поширення інформації проектом. У ході реалізації проекту розроблені Типове положення про навчально-інформаційний центр Фонду та Положення про організацію модульного навчання працівників. Для організації навчально-інформаційних центрів Фонд надає приміщення у Донецьку та Хмельницьку. У цих областях проект поширюватиме інформацію безпосередньо на пілотних підприємствах.

Ми прагнемо покращити імідж Фонду: показати його, насамперед, як установу, котра надає послуги консультанта та допомагає роботодавцю, а вже потім – як установу, що виконує контролюючі функції.

- Які труднощі виникають під час здійснення проекту? Як ви їх долаєте?

Фонд - це установа, яка не може діяти незалежно, бо вона існує в рамках державної структури. В управлінні цією системою беруть участь держава, профспілки і представники роботодавців. Кожен учасник має певні власні інтереси. Тому виникає проблема гармонізації, координації роботи Фонду.

Держава, звичайно, зацікавлена у тому, щоб Фонд забезпечував усі необхідні виплати. Профспілки – щоб покривалися усі виплати постраждалим. Роботодавці, оскільки вони є платниками внесків, ? щоб отримувати певні послуги за ті кошти, що їх вони сплачують. І не зацікавлені у підвищенні тарифів.

- Як Ви оцінюєте роботу Фонду соцстрахування від нещасних випадків та профзахворювань?

Якщо враховувати матеріальні ресурси, наявність персоналу та виходити з поняття "абсолютний мінімум", який необхідний для забезпечення функцій страхування від нещасного випадку, то можна сказати, що ця молода система навіть з такими ресурсами досить успішно справляється зі своїми завданнями. Структура Фонду покриває всю територію України, забезпечуючи її послугами страхування.

Але відсутність у країні системи підготовки кадрів для цього виду страхування та недостатня інформаційно-роз’яснювальна робота потребують удосконалення. Це сприяло б кращому виконанню основних завдань Фонду.

Деякі урядовці вважають, що адміністративні витрати на цю систему є надмірними.

Але фахівці проекту настійно рекомендують зміцнювати матеріальну базу Фонду, зокрема, збільшити витрати на проведення профілактичної роботи. Адже кожна гривня, витрачена на профілактику нещасних випадків, у майбутньому дозволить зекономити значні кошти, що виплачуються у вигляді компенсацій страхових виплат постраждалим. До речі, певну частину коштів, що передбачені на профілактику, можна витратити на проведення наукових досліджень.

Зараз наш проект працює над упровадженням системи управління якістю, яка відповідатиме міжнародному стандарту, на рівні виконавчої дирекції Фонду.

Висновки

Європейська орієнтація України зумовлює потребу здійснювати конкретні кроки для того, щоб досягти рівня тих вимог і стандартів, які діють в Європі. Це стосується і системи соціального страхування, зокрема Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Надати допомогу в удосконаленні вітчизняного соцстраху — визначальне завдання проекту ТАСІS «Підтримка розвитку системи страхування від нещасних випадків в Україні», який здійснює консорціум на чолі з відомою німецьким товариством GVG (Товариство теорії та практики страхування) в рамках програми Європейського Союзу для України. Однією із складових проекту є діяльність у двох пілотних областях: Донецькій та Хмельницькій.

Окрім створення в цих областях навчально-інформаційних центрів, проект провадить заходи, спрямовані на запровадження системи охорони праці, яка відповідає європейському рівню. Особливого значення це набуває на Донеччині, яка є однією з трьох областей України, в яких мешкає найбільше потерпілих, що перебувають на обліку у Фонді.

Список використаної літератури:

Євростандарти соціального страхування. – К., 2001.

Матеріали семінарів проекту TACIS “Підтримка розвитку системи соціального страхування в Україні”