Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРеферат на тему:

Ігрові форми навчання в немовних вузах

Використання ігрових ситуацій на заняттях іноземних мов у немовних вузах є важливим засобом закріплення та перевірки засвоєння пройденого матеріалу, а також підвищення інтересу студентів до вивчення іноземних мов. При використанні ігор важливо не лише прагнути досягти дидактичної мети, але й створити у студентів позитивне ставлення до предмету.

Визначаючи мету гри треба враховувати інтереси студентів та доцільність проведення певних видів аудиторної роботи саме в ігровій формі. Обираючи ту, чи іншу гру, викладач має взяти до уваги рівень мовної підготовки студентів та відповідність цієї гри тому, чи іншому граматичному та лексичному матеріалу. Викладач повинен бути впевненим, що студенти знають необхідні граматичні структури і в змозі вірно їх застосовувати.

Звісно, проводячи ігри на заняттях, треба враховувати вікові особливості студентів та навчальні програми – молодші курси виявляють більше цікавості до такого виду аудиторної роботи, ніж старші. З іншого боку, при належній подачі і проведенні деякі ігри можуть стати цікавими навіть для студентів старших курсів. Окрім того, ігрова практика під час занять покращує взаєморозуміння між викладачем та студентами.

Після того, як рішення щодо використання певної гри прийняте, викладач мусить зосередитись на її ретельній підготовці, тобто створенню окремих карток, таблиць, схем, тощо. Викладач повинен спланувати як проходитиме гра щоб вірно зорієнтувати студентів щодо умов її проведення та бути в змозі контролювати процес.

На уроці іноземної мови ігрова діяльність надає можливість студентам використовувати свої мовні навички у менш формальних ситуаціях, що пожвавлює заняття та підвищує зацікавленість і розкутість студентів. Використання ігрових ситуацій має наступні переваги:

можливість урізноманітнювати навчальний процес;

підвищення мотивації студентів;

тренування вивчених граматичних структур;

заохочення сором’язливих студентів до участі у роботі групи;

можливість перевірки засвоєння матеріалу.

Робота може проводитись як парами так і фронтально. При роботі в парах студенти об’єднуються в групи за принципом найближчого сусідства. Проте, інколи доцільно міняти студентів у парах щоб розширити діапазон спілкування та урізноманітнити роботу. Це також дає можливість об’єднувати студентів у групи за рівнем володіння мовою. В такому випадку, слабші студенти не почуватимуться ніяково перед сильнішими і сміливіше висловлюватимуть свої думки. Існують також випадки коли групи, чи пари формуються з студентів різного рівня мовної підготовки. В такому разі сильніші студенти допомагають слабшим почуватися впевненіше, а викладач контролює процес переходячи від групи до групи та допомагає при потребі.

Робота в групах не завжди доречна, надто коли необхідний постійний контроль викладача щодо вірності студентських відповідей. Важливе значення має також оцінка результатів, яка може проводитися у різноманітних формах: студенти можуть отримувати бали індивідуально, а інколи кращим стимулом є перемога своєї команди, або пари.

Висновки

Ігри на уроках іноземної мови надають можливості для широкої мовної практики, а відтак можуть вважатися важливою складовою навчального процесу. Іграми можна починати або завершувати заняття, а в середині уроку ігри можуть слугувати засобом зняття напруги після самостійної чи контрольної роботи. Ігри також сприяють покращенню мікроклімату в групі та стосунків між викладачем та студентами.

Література

Сучасні технології навчання в навчальному процесі вищих навчальних закладів. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції, 10-12 листопада 1999. / Під ред. Лутаєва В.В. – Рівне: РДТУ, 1999. – 208 с.

Teaching Development Making the Right Moves. Edited by Thomas Kral. Selected Articles from the English Teaching forum. – 1989-1993.