Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРЕФЕРАТ

На тему:

Історіографічне порівняння типологій будови тіла. Р.Кнуссман

Спроби побудувати універсальну теорію конституційних типів людини нагадують ситуацію, описану в традиції одного з напрямів індійської філософії (джайнізму). Уявімо, що світ — це слон. Один філософ (як і всі інші, сліпий) торкається руками вуха слона, і йому здасться, що весь слон такий, як його вухо. Інший філософ має змогу торкнутись хобота і через ці свої відчуття будує уявлення про слона загалом — тонкий, довгий, гнучкий тощо. Ще інший філософ торкається ноги слона і, звичайно, уявляє собі всю тварину саме такою — стовбуроподібною, масивною, твердою і т. ін. Проте жоден із цих філософів не здогадується про обмеженість людського пізнання в цілому і пізнавальних можливостей конкретної людини зокрема. Охопити ціле — справа складна й досить громіздка, коли це стосується пи-тання побудови цілісної теорії конституціональних типів особистості.

Р.Кнуссман зробив спробу узагальнити весь історичний досвід вирішення проблеми "тілесної детермінації характеру людини", навівши свої висновки у вигляді таблиці.

Порівняння типів будови тіла за основними варіантами

"(Кнуссман, 1968)

Вузький тип | Округлий тип | Автор | Школа

туберкульозний тип | апоплексичний тип | Гіппократ (V — IV ст. до н.е.) | антична

тип газелі | тип слона | Ватсаяна (Ver. н.е.) | давньоіндійська

тооакальний тип | абдомінальний тип | Галле 0797 р.) | французька (класична)

ментальний тип | нутрітивний тип | Валькер(1823 р.) | англійська (приєднується до старонімецької)

респіраторний тип | дигестивний тип | Ростан(1826р.), Кіро(1908р.), Шайю і Мак-Оліф(1910р.) | старонімецька

астенічний габітус | апоплексичний тип | Рокитаиський (1826. 1844р.) Штіллер

( 1907р.) | старонімецька

астенічна консти-туція | плеторична консти-туція | Карус (1858р.) | старонімецька

туберкульозна конституція | карциноматозн конституція | Бенеке( 1878р.) | старонімецька

чуттєвий тип (Empfmdungs nature)!) | угодований тип (Emanmas nature! 1) | ГугерС 1880р.) | старонімецька

морфологічна комбінація | морфологічна комбінація | Джованш(1891 р.) | італійська (класична)

макроскелія | брахіскелія | Манувріє( 1902р.) | французька (приєд-нується до клнсичної італійської)

епітеліалЕ.ІІий тип | сполучнотканин-ний тип | Віреніус (1904р.) | російська

мікроспланхічний лонгітип | макроспланхічний

брахітип | Віола (1909р.) | італійська (класична)

гіпертіреоїдний тип | гіпотіреоїдний тип | Пенде(1912р.) | Італійська

тип росту в висоту | тип росту в ширину | Штерн (1912р.) | німецька (змішана)

м'ясоїдний тип | травоїдний тип | Брайант(1914р.) | англо-американська

гіпотонічний тип | гіпертонічний тип | Тандлер(1914р.) | німецька (змішана)

гіпостенічний тип | стенічний тип | Міялс (1917р.) | аппто-америк'сшська

вузькогрудий тип | широкогрудий тип | Бругш(191Хр.) | німецька (змішана)

астенічний габітус | артритичний габітус | Ю.Бауер (1919р.) | німецька (змішана)

астенічний статус | збудливий статус | Борхардт(1921 р.) | німецька (змішана)

лептосомний (астенічний) тип | пікнічний тип | Кречмер(1921 р.) | німецька (Кречмера)

гіповегетативний біотип | гіпервегетативний біотип | їїенде (1922 р.) | італійська (класична)

гіперонтоморфний тип | гіпоонтоморфний тип | Він (1923, 1924рр.) | англо-американська

стенопластичний

тип | еуріпластичний тип | Бунак (1923р.) | радянська (приєднується до Інко-ли Кречмера)

тонкий (вузький) біотип | повний (м'ясний) біотип | Давенорт( 1923р.) | англо-американська (приєднується до шкіл Брупиа і Кречмера)

лінійний тип | латеральний тип | Стоккард(1923 р.) | англо-американська

вузький тип | широкий тип | Ашнер( 1924р.) | німецька (змішана)

базедоїдний тип | тетаноїдний тип | Иєнш (1924р.) | німецька (змішана)

форма майбутньо-го | юнацька форма | Майес (1924р.) | німецька

лонгітип | брахітип | Пфуль (1924р.) | німецька (Кречмера)

тип кочівника | тип селянський | Фріденталь(1925 р.) | німецька

плоский тип | округлий тип | Мак-Оліф (1925р.) | французька

(приєднується до школи Кречмери)

сгенозомний тип | мезозомний тип | Талант (1926, 1927рр.) | радянська (приєднується до школи Кречмера)

лептосомний тип | єврисомний | Вайденрайх (1927р.) | німецька (Кречмера)

плагітип | стенотип | Кастальді(192Хр.) | італійськії

подовжений біотип | широкий біотип | Пенде (1928р.) | італійська (класична)

лептосомний тип | пікносомний тип | Раутман (1928р.) | німецька (Кречмера)

доліхоморфний тип | брахіморфний тип | Серебровська (1929р.) | радянська

вертикальний тип | Горизонтальний тип | Шрайдер( 1937р.) | французька

гіпопластична конституція | гіперпластична конституція | Буйневич (1940р.) | німецька

ектоморфний тип | ендоморфний тип | Шелдон (1940 р.) | англо-амернканська

лептоморфний тип | пікноморфний тип | Конрад (1941 p.) | німецька (Кречмера)

нейрогенна кон-ституція | лімфогенна консти-туція | Гютгід(І942р.) | німецька

лептоморфна кон-ституція | еврифоморфна конституція | Ріс і Аюенк (1945р.) | англійська та Італійська школи (приєднуються до школи Кречмера)

К(а1t)-тип (чутливий до хо-лоду) | W(аrm)-тип (чутливий до теп-ла) | Керрі( 1946р.) | німецька

лептосомний тип | пахісомний тип | Барт(1947р.). де Тоні (1953 р.) | англійська та Італійська школи (приєднуються до школи Кречмера)

ектобластичний тип | ендобластичний тип | Мартіні (1948 р.) | французька

андроломорфний тип | гінекоморфний тип | Шлегель (1957р.) | німецька

ектодермально-вертебральний тип | ентодермально-нугрітивний тип | Каті (1959р.) | німецька

мікрокшетичнии

тип | макрокіиетичний тип | Ламперт(1962р.) | німецька (вчення про функціональні типи)

Підводити риску під наведеним переліком спроб аналізу будови тіла у порівнянні з характером та поведінкою особистості зарано. Можна передба-чити, що ці спроби матимуть продовження, а отже, спричинять подальший поступ психологічної науки у погляді на цю проблему.

Література.

Абаньяно Н. Введение в экзистенциализм. Санкт-Петербург, 1998.

Абаньяно Н. Мудрость философии и проблемы нашей жизни. Санкт-Петербург, 1998.

Вебер М. Избранное. Образ общества. Москва, 1994.

Вгтдепъбанд В. О Сократе // Лики культуры: Альманах. Москва, 1995. Т.1.

Гуссерль Э. Картезианские размышления. Москва, 1998.

Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994.

Зиммель Г. Истина и личность // Лики культуры: Альманах. Москва, 1995. Т. 1.

Ортега-и-Гассет X. Дегуманизация искусства. Москва. 1990.

Ортега-и-Гассет X. Избранные труды. Москва. 1997.

Риккерт Г. Введение в трансцендентальную философию. Киев, 1904.

Риккерт Г. Философия истории. Санкт-Петербург, 1908.

Риккерт Г. О системе ценностей//Логос. 1914. Вып.1. Т.1.

Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. Москва, 1991.