Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементКурсова робота

Проект монтажу засобів автоматизації верстату моделі Ф-4

Зміст

Стор.

Вступ 4

Загальна частина 6

Опис огбладнання до автоматизації 6

Будова та складові частини верстату 6

1.1.2. Характеристика і аналіз існуючої електричної схеми 7

1.2. Обгрунтувати тему проекту 8

Проектна частина 10

2.1. Вибір і обгрунтування засобів автоматизації 10

2.2. Вимоги до монтажу 12

Розрахункова частина 14

3.1. Розрахунок параметрів графіку виконання монтажних робіт 14

3.2. Побудова графіку виконання монтажних робіт 17

Оцінка ефективності проекту та висновки 18

Список використаної літератури 19

Додаток 20

Вступ

Система автоматики – це складний комплекс функціональних і конструктивних елементів і проводок.

Система автоматичного управління верстатами і лініями складається з електрошафи, пультів головних, допоміжних і окремо встановлених пристроїв та проводів.

Блоки, пристрої, вузли, і деталі в залежності від функціонального призначення і конструктивних особливостей комплектують у пульти управління, електромотори, щити, пункти управління чи встановлюють безпосередньо на технологічному обладнанні.

В залежності від призначення прилади, пристрої, блоки і установки системи автоматики можна розділити на слідуючі групи :

Органи оперативного управління і налагодження – кнопки, перемикачі, давачі та інші.

Органи передачі інформації оператору – сигнальні лампочки, світлові щити і індикатори, дзвінки і сирени, цифрові та шкалові прилади, телевезійні і радіопристрої та інші пристрої звязку і передачі інформації у формі, яка підходить для прийняття оператором.

Командні і вимірюючі елементи для збору інформації – термопари, сельсини і інші давачі, прилади для відбору проб, кінцеві вимикачі, реле тиску, швидкості, температури та інші.

Елементи автоматичної комутації та проміжного перетворення інформації – пускачі, реле, безпокнтактні логічні елементи, запам’ятовуючи пристрої, підсилювачі, регулятори, блоки, вузли і деталі обчислювальної техніки і розділюючої оператури пневматики та гідравліки.

Органи нанесення кіруючих дій – виконавчі механізми, електромагніти, електромуфти.

Елементи живлення систем автоматики – трансформатори, випрамлячі, блоки живлення безконтактних логічних елементів, фільтри, маслорозбрискувачі, редуктори тиску та інші.

Елементи захисту – плавкі запобіжники, теплові реле, реле струму і напруги.

На обладнанні встановлюють елементи збору інформації і нанесення управляючих дій, а також силові прилади. Інколи встановлюють одинарні апарати оперативного управління, передачі інформації оператору, автоматичну комутаційну оператури і регулятори. Поряд із процесами автоматизації важливе місце займатиме монтаж вибраних засобів автоматизації. Від якості проведння монтажних робіт залежатиме подальша експлуатація. Виготовлення електротихнічного обладнення і електроконстукцій вклучає виготовлення, монтаж і збір приладів, апаратів і електричних ланцюгів.

Монтажний технологічний процес – це частина монтажного виробничого процесу, яка звязана з послідовними змінами просторового положення стану елементів монтуємого обладнення. В залежності від послідовності виконання розрізняють технічні процеси виготовлення початкових заготовок, обробка проводів і кабелів, вузлів та цілого складання обладнання і конструкцій в блоки та проводів в мережі.

В даному курсовому проекті розроблено технологію монтажу засоюів автоматизації роботи верстату моделі Ф-4.

1. Загальна частина.

1.1. Опис обладнання до автоматизації.

Будова і складві частини верстату.

На фрезерних верстатах виконують такі види робіт: профільні фрезеруванні типу кальовок, втворення поверхонь подвійної кривизни ( твірна і напрямна криволінійні ), зарізання шипів і вушок, обгонка рамок за контуром ( остаточна обробка по кромці рамки або щита ), розрізання дощок по довжині, толю. Фрезерні верстати в деровообробній промисловості вважаються найбільш універсальними.

В навчальних та навеликих виробничих майстернях розповсюджені одношпиндельні фрезерні верстати з нижнім розміщення шпинделя моделі Ф-4.

На вказаній моделі верстата можна врахувати всі вище зазначені види фрезерних робіт. Робочим органам верстата Ф-4 є шпиндель, який установлений на шарокопідшибниках у супорті. Положення різального інструменту, який закріплюють на верхній частині шпіндиля по відношенні до поверхні стола, регулюють шаховиком. При значному вильоті фрези над столом або значній ширині її верхню частину шпинделя додадково закріплюють знімним кронштейном.

Шпиндель приводиться в обертальний рух з частотою 6000 об/хв. від електро двигуна через плоскопасову передачу. Пас натягають маховиком. Стіл верстата обладнаний зйомними напрямними та воронкою для тирси. Всі частини верстату змонтовані на станині.

Харектеристика і аналіз існуючої електричної схеми.

Розглянемо роботу принципової елекричної системи фрезерного верстату Ф-4. При включенні ввідного вимикача ВВ подається напруга в силові ланцюги і ланцюги управління, на пульті управлінні при цьому загоряється сигнальна лампочка HL.

Струм подається від джерела живлення через запобіжники FU1 і FU2 на трансформатор, який в свою чергу подає струм на пульт упрвління. На пульті встановлена сигнальна лампочка HL і вимикач, за допомогою якого можна ввімкнути освітлювальну лампочку EL.

Потім струм передається через мікроперемекач КВ на щиток на якому знаходяться магнітні реверсивні пускачі, реле контролю швидкості, кнопки “Пуск” і “Стоп”.

На тиснувши на кнопку SB2 вмикається рух трифазного двигуна М1; живлення подається на котушку магнітного пускача КM1.

Магнітний пускач вмикає силові контакти двигуна М1. Як тільки котушка КM1 одержить живлення – вона блокує котушку SB2 своїми контактами, тому кнопка SB2 зразу відпускається.

Трифазний двигун М1 живиться струмом, який подається через теплове реле РТ, яке в свою чергу запобігає перегрівання двигуна. Швидкість двигуна регулюється за допомогою реле контролю швидкості РКС.

Зупинка двигуна відбувається натискуванням кнопки SB1.

1.2. Обгрунтувати тему проекту.

Технічний процес виробництва продукції, що виготовляється з дерева вкючає в себе підготовку основних матеріалів, їх фрезерування, обгонка. Провівши детальне вивчеення будови складових частин верстату, а також їхнє призначення і проаналізувавши електричну схему роботи верстату потрібно відмітити наступні недоліки: велеки затрати електричної енергії, а найголовніший недолік – це застосування праці, багато операцій виконується вручну, наприклад піднімання і опускання фрези, розвантаження заготовок і ряд інших ознак, що зменшує обсяг виробництва.

З метою усунення даних недоліків, а саме вивільнення робочої сили, що вигідно економічна у фінансовому плані, необхідно вдосконалити даний верстат провівши його автоматизацію. Отже, вивчивши існуючі засоби автоматизації та провівши їх аналіз можна запропонувати вставити автоматичний стіл подані заготовок і здійснити опускання фрези-автоматично.

Запровадивши дані засоби автоматизації ми досягнемо скорочення робочої сили і досягнемо економії робочого часу, що позитивно вплине на обсяг виготовленої продукції.

Основна мета курсового проекту – вибір та розробка технологій монтажу для вибраних засобів автоматизації. Робота над цим питанням дозволить впровадити у виробництво сучасної технології виконання монтажних робіт, а самі роботи продумати до найменших дрібниць та виконувати їх планову відповідно до розробленого графіку.

Крім того планування монтажних робіт використовуватиметься згідно з вимогам ППР, максимальновикористовуватиметься індуструалізація та спеціалізація робіт, тому, що застосування індустріальних методів монтажних робіт, а також їх спеціалізація дозволяє знижити трудомістськість та скоротити тривалість монтажу систем автоматики.

Розроблені та відпроваджені нами для існуючого обладнання технології монтажу засобів автоматизації дадуть змогу розрахувати на здачу об’єкту в експлуатацію в найкоротші терміни та тривалу і безперебійну роботу обладнання автоматизованого нами, тобто даний проект автоматизації є дійсно економічно вигідним.

2. Проектна частина.

2.1. Вибір і обслуговування засобів автоматизації.

Автоматизація виробничого процесу верстати Ф-4 має велике значення вона дозволяє досягти високої продуктивності праці зі зменшенням кількості обслуговуючого персоналу. Для цього ми автоматизовуємо піднімання і опускання шпинделя фрези даного верстату, а також автоматизовуємо процес повертання напрямної лінійки; завантажувальний та розвантажувальний механізм.

На заданому верстаті ми встановлюємо спеціальний завантажувальний пристрій, розвантажувальний, а також можна встановити накопичувальний. Принцип дії, схема, компоновка і конструкція цих пристроїв можуть бути різноманітними, так як на них впливає конфігурація і розміри оброблювальних деталей, вид привода і інші.

В нашому випатку ми встановлюємо завантажувальний і розвантажувальний механізм без накопичувачів, який призначений лише для загрузки чи укладання деталей і працює разом з іншим транспортним чи завантажувально-розвантажувальним пристроєм, що мають накопичувані.

Для автоматичного переміщення напрямної лінійки можна застосувати систему сельсинів, які працюють в індекаторному режимі і складаються з двох однакових електричних зв’язаних сельсинів: сельсин-давача і сельсина-приймача. Одні однойменні обмотки (ротора чи статора) сильсинів електрично з’єднані між собою, а інші підключені до однієї мережі змінного струму.

Якщо ротор сельсина-давача повернеться на певний кут d, по з’єднаним проводам ротора піде струм і на ротор сельсина-приймача почне діяти крутний момент, який називається синхрозуючим, що заставить ротор сесельсина-приймача повернути напрямну лінійку на тойже кут.

Для автоматичного піднімання і упускання шпинделя фрези, фрезерного верстату ми встановлюємо електро двигун та рейковий механізм. Із включенням двигуна приводимо в рух зубчасте колесо яке крутиться і піднімає рейковий механізм, який служить для автоматичного піднімання і опускання шпинделя фрези. Опускання шпинделя фрези виконується наступним чином: переміщуємо каретку до лівого кінця ножа за допомогою кнопки штовхача << Штовхача >>.

Завдяки рейковому механізму автоматично опускається шпиндель фрези.

Встановивши всі ці засоби автоматизації ми автоматизуємо наш верстат, що дасть змогу випускати більше продукції з прикладанням мінімума зусиль.

2.2 Вимоги до монтажу.

Щоб забезпечити точну і безперебійну роботу обладнання, потрібно вибрані нами засоби автоматизації змонтувати згідно правильно вибраної технології монтажних робіт.

Метод монтажу електрообладнання великими облоками виготовлених на заводах або монтажнозаготівельних відділеннях, забезпечує високу степінь індуетріалізації робіт.

Провендення робіт по монтажу електрообладнання великими блоками повинно передувати виконанню ряду підготовчих мікроприємств, за вдяки яким електромонтажні роботи зводяться до зберання вузлів в самі найкоротші терміни. При розробці питань організації виробництва електромонтажних робіт необхідно передбачити необхідно передбачити можливість використання основної частини робіт незалежно від готовності будівництва і монтажу засобів автоматизації на технологічному обладнанні.

Основною підготовчою мірою до проведення електромонтажних робіт індустріальних методів являється план проведення робіт.

Монтаж електродвигуна (для завантажувального і розвантажувального механізму) зводиться до встановленню салозок і закріпленню на них двигунах. Однією з найважливіших вимог монтажу електродвигуна є вивірка фундаментальної плети, яка повинна бути встановлена по висотним і основним відмітком у відповідності з даними кресленнями. Горизонтальне положення фундаментальної плети під агрегатами вивіряють за допомогою гідростатичного рівняння.

Для кріплення плит до фундаментів застосовують анкетні балти. При затягуванні плит анкерними балтами горизонтальне положення встановлення площин забезпечувається застосуванням додаткових регулюючих прокладок. Встановлення двигуна змінного струму на фундаментальній плеті здійснюється наступним чином: на плету під лапи статора встановлюється шпали і на них з допомогою підйомного – транспортного механізму встановлюється статор. Ротор кріплять тросовою лебідкою і вивішують на стропі в горизонтальному положенню. При цьому слід дотримуватись особливих мір безпеки для запобігання пошкодження ротора.

На підмоторній плиті розміщують двигун, що з допомогою муфтового щеплення передає рух на рейкуву передачу, яка піднімає і опускає шпиндель супорта.

Напрямну лінійку монтують на станині верстату. На спеціальному пульті, який виводять від сельсинів до основного пульта проводять автоматичне управління напрямною лінійкою.

3 Розрахункова частина.

3.1 Розрахунок параметрів графіку використання монтажних робіт.

Перед використанням засобів автоматизації перш за все потрібно визначити операції, які виконуватимуться в цьому технологічному процесі. Щоб визначити операції нам потрібно вивчити технологічний процес на дію засобів автоматизацій. Проаналізувавши ситуацію можна запропунувати наступні операції монтажу засобів автоматизації:

монтаж завантажувального і розвантажувального механізму;

монтаж сельсин-давача і сельсин-приймача;

встановлення електродвигуна;

підєднання електропроводів.

Монтаж здійснюється: 2 електромонтажники і 2 електрики на протязі 10 днів.

Вартість завантажувального і розвантажувального механізму становить 2 тис. грн.; трудомістскість 2 люд/днів. Монтажем даного пристрою займається 2 електромонтажники 2 днів.

Встановлення сельсин-давача і сельсин-приймача займається 1 електромонтажник напротязі 1 дня. Вартість даних пристроїв становить 0, 860 тис.грн. трудомістскість 2 люд/днів.

Монтажем двигуна займається 1 електромонтажник протягом 1 дня.

Вартість двигуна – 0.320 тис.грн. трудомістскість 2 люд/днів.

Під’єднання трудних електричних проводок займатимуться 2 електрики.

Вартість одного погонного метра буде 0,036 тис.грн.

Загальна вартість – 0.720 тис.грн.

Трудоємність – 4 люд/днів

Випробування систем автоматизаццїї триватиме 2 дні, їх проводитеме інженер по техніці безпеки, бригадир, керник цеху.

Вартість 0.36ніці безпеки, бригадир, керник цеху.

Вартість - 0.365 тис.грн.

Трудоємкість – 2люд/днів.

Визначивши порядок використання операцій що до монтажу засобів автоматизації на верстаті Ф-4 потрібно здійснювати розрахунки по кожній операції за такими критереями:

фізичний обєкт робіт (одиниці виміру та кількості);

вартість по кошторису, в тис.грн.;

трудомісткість, в люд/днів;

кількість робіт, в чол.;

середня тривалість часу робітників, в днях.

Після розрахунку усіх потрібних нам критерій, параметрів графіку використання монтажних робіт, ми проводимо підсумковий розрахунок наступними критереями:

всього монтажних робіт;

всого заготівельних робіт;

всього робіт.

Всього монтажних робіт

Здійснюється монтаж елементів одного комплекту. Загальна вартість кошторису 4.265 тис.грн.

Трудомістскість на весь об’єм робіт становить 23 люд/днів.

Монтажна бригада складається із 4 чоловік. Середня протяжність робіт становить 4-5 днів.

Всьго заготівельних робіт

Так, як даний проект монтажу автоматизації не пердбачає жодних заготівельних робіт, то на проти даного пункту розрахункові дані будуть відсутні.

ВСЬОГО РОБІТ

Загальна вартість: 4.265 тис.грн.; монтажна бригада - 4 чоловіки.

Трудоємність: 23 люд/днів; середня протяжність робіт – 4-5 днів.

3.2 Побудова графіку виконання монтахних робіт.

При побудові графіку виконання монтажних робіт враховують термін введення в експлуатацію об’єкту в цілому і складають календарний план виконання окремих видів робіт (монтажних та заготівельних). А також визначають термін закінчення монтажу засобів автоматизації на верстаті Ф-4.

У попередньому пункті було здійснено увесь розрахунок об’єму робіт, тепер потрібно визначити склад (по клафікації та професійному складі) монтажної бригади. Виходячи із умов монтажу нам потрібні наступні робітники:

2 зварювальники четвертього розряду;

2 електромонтажники п’ятого розряду.

Маючи розрахунковий порядок монтажу засобів автоматизації і знаючи скільки робітників проводить монтаж певного засубу ми можемо приступати до розрахунку виконання терміну монтажу з прв’язкою до календарного часу.

Роботи по монтажу проводяться робітниками за п’ятиденним робочим тижнем, тому вихідні і святкові дні не включається, але й не враховуються при складанні графіку монтажних робіт.

Оцінка ефективності проекту та висновки.

В результаті автоматизації верстату Ф-4 було впроваджено засоби автоматизації, які автоматично виконують деякі параметри технічного процесу.

В результаті автоматизації було зменшено кількість обслуговуючого персоналу, що провело до економії прямих витрат праці:

економії по фонду зарплати праці;

економії робочого часу.

Розроблені і впроваджені засоби автоматизації для даного верстату дадуть змогу здати об’кт в експлуатації в найкоротші терміни, а також дадуть тривалу і безперебійну роботу верстату.