Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРеферат з охорони праці

Інструкції з охорони праці в гінекологічному відділенні

ІНСТРУКЦІЯ – 1/60

з охорони праці на лікарів

гінекологічного відділення

Лікар повинен бути обізнаний з характером роботи та своїм робочим місцем. Здійснювати всі необхідні дослідження, лікування, лікарські маніпуляції, призначає харчування і відповідний догляд за хворими. Веде історії хвороби, доповідає зав. відділом про всі труднощі в постановці діагнозу, а також про всі зміни стану хворих. Перевіряє правильність І своєчасність виконання середнім і молодшим медперсоналом всіх лікарських призначень.

Перевірити справність електроапаратури, наявність медикамен-тів ург. допомоги. До роботи допускаються працівники трудового віку, які пройшли медогляд та інструктаж по охороні праці, техніки безпеки та протипожежній безпеці. Повинен знати і дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку роботи гінекологічного відділення. Бути обізнаним з можливими шкідливими факторами, що можуть впливати на здоров’я , як бути причиною нещасного випадку:

- інфікований хворий

- травми, пов’язані з неправильним користуванням електроапаратурою,

ріжучими інструментами.

Лікар повинен працювати у спецодязі (халат, шапочка, маска, рукавички). Утримувати себе і своє робоче місце в належному стані. Дотримуватись санітарних норм і правил особистої гігієни (миття рук, приймання душу, переодягтися в чистий спецодяг).

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Перед початком роботи лікар повинен прийняти душ, переодягтися в спецодяг, пройти медогляд стану здоров я у зав. відділенням і прийняти зміну від чергового лікаря. Перевірити - справність електроапаратури,

- наявність медикаментів ург. запасу

- наявність інструментів для малих хірургічних операцій. При виявленні несправності приладів, обладнання і справність засобів захисту повідомити зав. відділ., заст. директора по лікувальній частині.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

При роботі з електричним обладнанням переконатись в підключенні заземлення. При виконанні робіт пов’язаних із забором крові, сечі, обробкою післяопераційної рани лікар повинен дотримуватись безпечної організації праці як при роботі із заразним матеріалом. При виконанні лікарських маніпуляцій працювати в масці, щоб запобігти попадання крові на шкіру, слизові.

При проведенні маніпуляцій, оперативних втручань в разі попадання крові і виділень на пошкоджену шкіру та слизові оболонки у випадку аварійних ситуацій (прокол голкою, порізи, інстр.) дотримуватись заходів, передбачених пам’яткою по профілактиці СНІДу. Бути обережним при ходьбі по сходах, по коридорах з кафельним покриттям, ходити на низьких каблуках у зручному взутті.

Дотримуватися правил ТБ та протипожежної безпеки.

Робоче місце зберігати у належному стані. В роботі з апаратурою можуть бути перебої в електропостачанні /поломка електродвигунів, світлочутливих пристроїв в таких випадках відключається апаратура від електромережі і повідомляється зав. відділенням, начмеда.

Не зберігати у відділі легкозаймисті і вибухові речовини.

Не захламлювати своє робоче місце, повинен бути вільний доступ до обладнання. У випадку виявлення хворого у відділенні із ОНІ чи СНІД знати правила поведінки та користування додатковим одягом захисту. На робочому місці, повинні бути вог-негасники пінні та порошкові. Бути обізнаним з інструкціями по СНІДу. Якщо стався нещасний випадок чи раптове захворювання або виявлені несправності в обладнанні потрібно повідомити зав. відділенням та керівника установи.

Ужити заходів для надання долікарської допомоги. При необхідності викликати ШМД. Зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці в якому вона була на момент події. Вміти користуватися протипожежними засобами.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

Передати черговому лікарю наявність хворих, перевірити безпечне вимикання й вмикання електроприладів, апараті в ШВЛ, цілісність шнурі в, наявність кисню в системі.

При виявленні неполадок повідомити зав. відділенням. Після роботи зняти спецодяг, прийняти душ, переодягтися.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

1. Знати правила гасіння вогнегасниками та іншими засобами. джерел виникнення вогню. При виявленні пожежі повідомити пожежну службу по т. 01, евакуювати хворих та майно згідно плану евакуації у суміжне відділення.

2. Вміти надати першу невідкладну медичну допомогу при пораженні електроструму, при опіках та інших травмах.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Директора ОПЦ

від _____________

ІНСТРУКЦІЯ № 9 –6/65

з охорони праці на молодшу медсестру по роздачі їжі в гінекологічному відділенні

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

І. Інструкція з охорони праці є нормативним документом, що містить обов'язкові для дотримання працівника вимог з охорони праці при виконанні ними професійної роботи.

2. Робочим місцем роздатчиці їжі є кімната для роздачі їжі.

3. До роботи працівник допускається (немолодше 18 р., після

проходження медогляду, або періодичних оглядів (2 рази в рік), після проведення інструктажу по ТБ та протипожежній безпеці.

4. Роздаточниця виконує правила внутрішнього трудового розпорядку установи, дотримуються правил особистої гігієни, забезпечується установою окремим халатом для роздачі їжі, взуттям на гумовій або шкіряній підошві.

5. Спецодягом (халат, косинка, тапочки) забезпечує установа.

6. Шкідливим фактором на робочому місці є хімічні дезсередники. Роздаточниця повинна знати як надати невідкладну допомогу при можливішу попаданні всередину, або отруєнні через дихальні шляхи.

ІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

І. Прийняти душ, одягнути спецодяг. Пройти медогляд у чергового лікаря. Приготувати до роботи необхідний інвентар.

2. Перевірити своє робоче приміщення (справність розеток, крану, каналізації).

3. При виявленні несправності чи інших порушень вимог охорони праці, повідомити керівника підрозділу.

ІІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

І. Носити взуття тільки на низьких підборах і на гумовій або

Дотримуватись правил ТБ та протипожежної безпеки Користуватися тільки справним інвентарем. Дотримуватись правил і норм дезрежиму та правил особистої гігієни (при роздачі їжі одягти спецодяг).

Не піднімати і не переносити тягар, який перевищує 10 кг.

ІV. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

І. Привести робоче місце в відповідність до санітарних норм та вимог (вологе прибирання, провітрювання, квартування).

2. Необхідний інвентар приготувати для наступного користування.

3. При виявленні несправностей та порушень вимог по охороні праці, повідомити керівнику підрозділу.

V. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

І. Причинами аварійних ситуацій може бути несправність електромере-жі, каналізації.

2. Під-час виникнення пожежі використовувати засоби гасіння та повідомити керівника підрозділу. При виникненні пожежі евакуювати хворих згідно плану евакуації у суміжні відділення, повідомити пожежну частину 01.

3. Вміти надати першу невідкладну медичну допомогу при пораженні електричним струмом.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Директора ОПЦ

від _____________

ІНСТРУКЦІЯ № 9 – 2/61

з охорони праці на старшу медсестру гінекологічного відділення

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Робочим місцем ст. медсестри є палати .

2. До роботи ст. м/с допускається праці вник, який має середньо-спеціальну медичну освіту.

3. Допуск до роботи ст. м/с проводиться після проходження медогляду перед поступленням на роботу або періодичних оглядів (2 рази в рік) з проведенням флюорографії, здачі крові, СНІД, вірусний гепатит, мазка із носа на пато-генний стафілокок, після огляду акушер-гінеколога, дермато-лога, стоматолога, терапевта, ЛОРа та відміткою епідеміолога про дозвіл до роботи, здачі заліку по санепідрежиму.

4. Ст. м/с приступає до роботи після проведення вступного та первинного інструктажу на робочому місці з охорони праці.

5. Ст. м/с веде контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку установи, дотримання правил особистої гігієни, санепідрежиму у відділі згідно інструкцій.

6. Спецодягом (халат, шапочка) забезпечує установа.

7. Ст. м/с веде контроль за дотриманням норм та правил особисто гігієни працівниками відділу під час виконання роботи.

8. При нещасному випадку в установі негайно повідомити адміні-страцію. При нещасному випадку по дорозі на роботу або з роботи, у побуті- повідомити керівника підрозділу не пізніше 3-х днів.

9. При порушенні інструкції по ОП на працівника накладається дисциплінарне покарання у відповідності до правил внутріш-нього трудового розпорядку, а при необхідності позачергова перевірка знань з ОП і позаплановий інструктаж.

10. Праці вникай необхідно бути обережними при слідуванні на роботу, з роботи, при руху по сходах, в холодну пору року ходити по території у верхньому одязі.

ІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

1. Прийняти душ, одягнути спецодяг, взуття. Пройти медогляд у чергового лікаря.

2. Провести контроль ліквідованих несправностей апаратів згідно журналу. Перевірити справність апаратів, захисних пристроїв, систем блокування та сигналізації.

3. Виявлення видимих пошкоджень захисного заземлення, цілісність ізоляції.

4. Веде контроль за наявністю медикаментів по наданню невід-кладної медичної допомоги, стерильних матеріалів.

5. Перевіряє наявність та укомплектованість укладки на СНІД.

6. Веде контроль роботи працівників по дотриманню норм і правил особистої гігієни ними, працюючи з дезсередниками.

7. При виявленні несправності апаратури записати про це в журналі технічного обслуговування апаратури та повідомити керівника підрозділу.

ІІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

1. У роботі використовувати справну апаратуру за її призначенням

2. Контролювати дотримання персоналом правил техніки безпеки (не залишати без нагляду ввімкнені у мережу апарати). Не дозволяти працювати з апаратами молодшому медперсоналу.

3. Вести контроль за дотриманням правил особистої та виробничої гігієни працюючим персоналом (використання спецодягу, обробка рук).

4. Вміти користуватися засобами індивідуального та колективного захисту від шкідливих та небезпечних факторів.

5. Вести контроль за дотриманням правил ТБ пожежної безпеки, правил користування кисневими балонами.

6. Правильно зберігати і застосовувати розчини лікувальних препаратів (в шафах, скляних банках, пошкоджені і без етикеток лікувальні апарати не використовувати). Препарати групи "А" і "В" зберігати в шафах під замком.

ІV. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

І. Провести контроль робочих місць медперсоналу у відповідності з санітарно-гігієнічними нормами та вимогами.

2. Всю медапаратуру перевести в неробоче положення або режим, що вказаний в інструкції.

3. Провести контроль за виключенням водопостачання, вентиляції та опалення.

V. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

І. Знати правила гасіння вогнегасниками та іншими засобами джерел й виникнення вогню. При виявленні пожежі повідомити пожежну службу 01, повідомити керівника підрозділу, евакуювати хворих та майно згідно плану евакуації у суміжне відділення.

2. Вміти надати першу невідкладну допомогу.

3. Мати на посту ручний ліхтар.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Директора ОПЦ

від _____________

ІНСТРУЩІЯ № 9 – 5/64

з охорони праці на сестру-господиню гінекологічного відділення

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

І. Інструкція з охорони праці є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання працівників вимоги з охорони праці при виконанні ними професійних робіт.

2. Робочим місцем сестри — господині гінекологічного відділення - є кімната чистої білизни.

3. Допуск до роботи проводиться після проходження медичного огляду, інструктаж по ТБ та протипожежній безпеці.

4. Сестра-господиня виконує правила внутрішнього трудового розпо-рядку установи, дотримується правил особистої гігієни. Для видачі білизни одягає чистий халат.

5. Спецодягом (халат, косинка, тапочки) забезпечує установа.

6. Шкідливими факторами на робочому місці в хімічні середники.

7. Пам’ятати про особисту відповідальність за дотримання ТБ.

8. Уміти надавати першу медичну допомогу, та користуватися вогнегасником.

ІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

1. Прийняти душ, одягнути спецодяг. Пройти медогляд у чергового лікаря.

2. Перевірити стан приміщення, розеток, крану, каналізації, наявність плафонів на стелі.

3. При виявленні несправностей чи інших порушень вимог з охорони праці повідомити керівника установи.

ІІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

1. Дотримуватись правил ТБ та протипожежної безпеки. При прасуванні білизни, не класти праску на легкозаймисту тканину, а на спеціальну підставку.

2. Користуватись праскою, яка має повністю ізольований шнур (щоб небуло оголених проводів).

3. Дотримуватись правил і норм дезрежиму та правил особистої гігієни.

4. Не піднімати і не переносити тягар, який перевищує 10 кг.

ІV. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

1. Привести робоче місце у відповідність до санітарних норм та вимог.

2. Необхідний інвентар приготувати для наступного користування.

3. Електроприлади (праску) витягнути із електросітки.

4. При виявленні несправностей та порушень вимог з охорони праці повідомити керівника підрозділу.

V. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

1. Причинами аварійних ситуацій може бути несправність електромедапаратури, недотримання правил ТБ при експлуатації апаратів.

2. Гасити джерело виникнення вогню вогнегасником або іншими засоба-ми. При виявленні пожеж повідомити керівника підрозділу, евакуювати хворих та майно згідно плану евакуації у суміжні відділення.

3. Надати першу невідкладну медичну допомогу при пораженні електрострумом, опіках, нещасному випадку.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Директора ОПЦ

від _____________

ІНСТРУКЦІЯ № 9 - 4/63

з охорони праці на молодших медичних сестер операційного блоку гінекологічного відділення

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Інструкція охорони праці з нормативним документом, що містить обов'язкові для дотримання працівниками вимоги з охо-рони праці при виконанні ними професійної роботи.

2. Робочим місцем операційної молодшої медсестри відді-лення гінекології N ___ є операційна, приміщення відділення.

3. Допуск до роботи проводиться після проходження попереднього медичного огляду перед поступ-ленням на роботу та періодичних медичних оглядів 2 рази в рік з проведенням: флюрографії, здачі крові на RW, СНІД, вірусний гепатит, мазка з носа на патогенний стафілокок, після огляду акушера-гінеколога, стоматолога, терапевта, лора та відміткою епідеміолога про дозвіл допуску до роботи.

4. Операційна молодша медична сестра приступає до роботи після проведення вступного інструктажу на робочому місці з охорони праці.

5. Операційна молодша медсестра виконує правила внут-рішнього трудового розпорядку установ, дотримується правил особистої гігієни.

6. Спецодягом (халат, косинка, тапочки) забезпечує уста-нова.

7. Шкідливим фактором на робочому є дез. середники.

Операційна молодша медична сестра повинна знати, як пода-ти невідкладну допомогу при можливому отруєнні або попадання їх всередину. Операційна молодша медична сестра працює в масці та гумових рукавичках.

8. Працівникам потрібно бути обережними по дорозі на ро-боту та з роботи, при підійманні на сходах, при транспортуван-ні майна та хворих.

9. Для попередження простудних захворювань в холодну пору року, по території ходити в теплому одязі.

ІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

1. Прийняти душ, одягнути спецодяг. Пройти медичний огляд у чергового лікаря. Підготувати необхідний інвентар, потрібний

для роботи.

2. Перевірити стан приміщення, прибрати зайві предмети.

3. При виявленні несправності чи інших порушень, вимог охорони праці, повідомити керівника підрозділу.

ІІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ.

1. Дотримуватись правил ТБ та протипожежної безпеки. При прибиранні приміщень (не менше 3 р. на добу) не торкатись до струмопро-хідних частин.

2. Не користуватись для миття легкозаймистими матеріала-ми, отруйними речовинами несправним інвентарем.

3. Дотримуватись правил і норм дезрежиму та правил осо-бистої гігієни.

4. Не піднімати і не переносити тягар, який перевищує 10 кг.

IV. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

1. Привести робоче місце у відповідність до санітарних норм та вимог (провести вологе прибирання, провітрення).

2. Необхідний інвентар приготувати для наступного корис-тування.

3. При виявленні несправностей та порушень вимог по охо-роні праці, повідомити керівника підрозділу (зав. відділом).

4. Перевірити виключення водопостачання, опалення.

V. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

1. Причинами аварійних ситуацій може бути несправність електромедичної апаратури, недотримання правил техніки безпеки при експлуатації апаратів та приладів.

2. Гасити джерело вогню вогнегасником або іншими засобами пожежогасіння. При виявленні пожежі повідомити пожежну службу по тел. 01, повідомити керівника підрозділу, евакуювати хворих

та майно згідно плану евакуації у суміжні відділення.

3. Операційна молодша медична сестра повинна вміти надати першу медичну невідкладну допомогу при пораженні електростру-мом, опіках, нещасному випадку.

4. Мати на посту ручний ліхтар.

ІНСТРУКЦІЯ №9 – 4/63

з охорони прані на молодших медичних сестер гінекологічного відділення

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Молодша медсестра повинна бути обізнана з характером роботи та своїм робочим місцем:

3 разове вологе прибирання палат, санвузлів, додаткових та службових приміщень, коридору та знання правил проведення поточного та генерального прибирання, правила роботи з чистою та брудною білизною, з дезрозчинами. згідно інструкцій по санепідрежиму.

Миття та стерилізація медичного інструмент, на протязі робочого дня. В своїй роботі використовує сухожарову шафу, електричну лампу, дез. та миючі середники.

До роботи допускаються працівники трудового віку, які пройшли медогляд та інструктаж по охороні праці, техніці безпеки та проти-пожежній безпеці.

Повинна знати і дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку роботи відділення.

При митті і стерилізації інструментів, медсестра використовує дез. і миючі середникй. Дані розчини можуть викликати отруєння.

Бути обізнаною з можливими шкідливими факторами, що можуть негативно впливати на здоров’я чи бути причиною нещасного випадку:

- інфікований та забруднений матеріал, білизна

- травми, пов’язані з неправильним прибиранням розбитих ампул, флаконів, шприців, гол9к, та при митті колючого, ріжучого інструменту

- при митті вікон та прибиранні території

- опіки та інші пошкодження при роботі з електроприладами та гарячою водою

- отруєння при роботі з дезрозчинами, при недотриманні інструкцій по їх використанню та зберіганню.

Працівник повинен працювати в спецодязі (халат, тапочки, косинка маска, рукавиці, фартух).

Молодший медперсонал повинен утримувати своє робоче місце і себе в чистому, охайному вигляді.

Дотримуватись санітарних норм і правил особистої гігієни (прийняти душ, переодягтись в чистий спецодяг, миття рук).

П. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ НЕРЩ ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Перед початком роботи молодший медперсонал повинен переодягтися в спецодяг, прийняти душ, пройти огляд стану здоров’я у старшої м/с, прийняти зміну від чергової молодшої м/с.

Перевірити наявність м’якого і твердого інвентаря, звірити все по обліковій документації

- перевірити справність електрообладнання, вентиляції, освітлення

- перевірити наявність допоміжного інвентаря.

- наявність дезрозчин , миючих середників

- стан водопостачання, каналізації.

При виявленні несправності приладів, обладнання, засобів захисту повідомити ст. м/с, зав. відділенням.

ІІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

При роботі з електричним обладнанням переконатись в підключенні заземлення, тому, що прилад робочий.

При прибиранні в палатах, коридорах та службових приміщеннях бути уважними з розбитими та ріжучими матеріалами (позмітати щіткою на савок), а потім приступити до миття підлоги.

При митті вікон оберігатись від порізів тріснутого скла, закріплюватись відповідно поясами при їх митті на висоті, перевіряти справність стільці в. Дотримуватись правил роботи та зберігання розчинників згідно інструкцій.

При ходінні по сходах, по коридорах з кафельним покриттям ходити обережно.

При роботі з інфікованим, забрудненим матеріалом, білизною - міняти халат, одягати маску, гумові рукавиці, фартухи.

При прибиранні території, виносі сміття, транспортуванні м’якого інвентаря в дезкамеру: переодягатись в технічний халат, міняти взуття одягати теплий одяг згідно сезону.

Незахламлювати своє робоче місце, повинен бути вільний доступ до обладнання.

У випадку виявлення хворого у відділенні на ОНІ чи СНІД - знати правила поведінки користування додатковим одягом захисту.
Дотримуватись правил ТБ та протипожежної безпеки

На робочому місці повинні бути вогнегасники пінні та порошкові.

Якщо стався нещасний випадок чи раптове захворювання потрібно повідомити зав. відділенням та керівника установи.

Вжити заходів для надання долікарської допомоги. При необхіднос-ті викликати ШМД. Зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці , в якому вона була на момент події. Вміти користуватися протипожежними засобами (вогнегасник, протипожежні рукавиці).

IV. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

1. Здати по журналу кількість м’якого і твердого інвентаря.

2. Винести сміття і залишити робоче місце чистим.

3. Перевірити безпечне вмикання і вимикання електроприладів, цілісність шнурів і при виявленні неполадок повідомити ст. м/с , зав. відділом.

V. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

1. У випадку пожежі сповістити зав. відділом, адміністрацію, пожеж-ну частину 01 і приступити до гасіння пожежі первинними підручними засобами (вогнегасник, протипожежні рукава).

2. Приступити до евакуації хворих згідно плану евакуації.

3. Потерпілим надати першу медичну допомогу.

4. Вміти надати першу невідкладну медичну допомогу при пораженні електрострумом, при опіках , травмах.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Директора ОПЦ

від _____________

ІНСТРУКЦІЯ № _________

з охорони праці на маніпуляпійну медсестру гінекологічного відділення

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Робочим місцем маніпуляційної медсестри є маніпуляційний кабінет.

2. До роботи маніпуляційногою медсестрою допускається працівник, який має середню медичну освіту.

3. Допуск до роботи маніпуляційною медсестрою проводиться після проходження попереднього медичного огляду перед поступ-ленням на роботу та періодичних медичних оглядів 1 раз в рік (невропатолог, окуліст, ЛОР, ЕКГ, хірург, всі клінічні аналізи)

4. Маніпуляційна медсестра приступає до роботи після про-ведення ввідного інструктажу, первинного інструктажу на робо-чому місці, стажування та з відповідною групою допуску по електробезпеці (2 гр. ).

5. Маніпуляційна медсестра виконує правила внутрішнього трудового розпорядку установ, дотримується правил особистої гігієни.

6. Спецодягом (халатом, косинкою) маніпуляційну забезпе-чує установа.

7. При нещасному випадку негайно повідомляє керівника ус-танови.

8. При порушенні інструкції по ОП на працівника накла-дається диспансерне покарання у відповідності до правил внут-рішнього розпорядку.

II. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

1. Перевірити стан маніпуляційної згідно техніки безпеки та виробничої санітарії.

2. Впевнитися у справності апаратів, розеток, кожухів, (перевірити заземлення, стан проводів, їх цілість) наявність розчинів, лікувальних препаратів, терміну по призначенню.

3. При виявленні несправності записати це в журнал тех-нічного обслуговування апаратури та повідомити про це керів-ництво.

4. Перевірити справність вентиляційної системи і включити її.

5. Підготувати до роботи робоче місце, одягти спецодяг і взуття.

6. Перевірити в журналі чи ліквідовані попередні несправ-ності.

II. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

1. Зберігати робоче місце в чистоті і порядку, виконувати необхідні санітарні норми. Берегти інструментарій. Правильно експлуатувати апаратуру і обладнання.

2. Заборонено відвідувати маніпуляційні кабінети сторон-нім особам.

3. Кожного дня з 8. 00 до 15. 00 з метою дезинфекції в маніпуляційній проводити опромінювання кабінету бактеріцидною лампою.

Включення і виключення лампи проводити в захисних окуля-рах.

5. Кожні 3 год., а при необхідності негайно проводити вологе прибирання з санітаркою. Генеральне прибирання прово-диться 1 раз в 5 днів.

6. Медсестра працює в марлевих пов'язках (масках). Після кожної маніпуляції миють руки з милом і користуються 0, 5% р-ном хлораміну. Використані інструменти замочують в дезрозчині.

7. Правильно зберігати та застосовувати розчини лікуваль-них препаратів.

8. Дотримуватись правил особистої та виробничої гігієни.

9. Дотримуватись правил ТБ та протипожежної безпеки

III. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

1. Передавати черговій зміні кабінет в належному стані, згідно норм і наявні наркотичні засоби.

2. Виключити водопостачання, світло, апаратуру та переві-рити її технічний стан.

IV. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Причиною аварійних ситуацій можуть бути: - пожежі, пошкодження електромережі, користування несп-равною апаратурою, надходження токсичних речовин у приміщення.

Для запобігання цих заходів не дозволяється користува-тися несправними електроприладами, вибухово- та вогненебезпечними речовинами.

При виникненні аварійної ситуації повідомити зав. відді-лом, прийняти заходи до ліквідації наслідків аварії.

Необхідно знати правила гасіння пожежі і вміти застосову-вати протипожежні засоби. Вміти надавати першу медичну допо-могу.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Директора ОПЦ

від _____________

Інструкція № 9 –3/62

з охорони праці на медичних сестер гінекологічного відділення

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Медична сестра повинна бути обізнана з характером роботи та
своїм робочим місцем. Виконання лікарських призначень, правила
використання та зберігання дезрозчинів згідно інструкцій санепідрежиму. Наявність медикаментів ург. допомоги, справність електро і
дихальної апаратури, наявність наркотичних та психотропних
середників.

До роботи допускаються працівники трудового віку, які пройшли медогляд та інструктаж по охороні праці, техніки безпеки та протипожежній безпеці.

Повинна знати і дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку роботи гінекологічного відділення. Бути обізнаною з можливими шкідливими факторами, що можуть впливати на здоров’я, чи бути причиною нещасного випадку:

- інфікований хворий

- травми пов’язані з неправильним відкриттям ампул, флаконів.

- використання та обробка ріжучих інструментів

- при користуванні електр9 і дихальною апаратурою

- при користуванні бактеріоцидними лампами

- отруєння при роботі з дезрозчинами.

Медична сестра повинна працювати у спецодязі (халат, шапочка, мас рукавички). Утримувати себе і своє робоче місце в охайному вигляді. Дотримуватись санітарних норм і правил особистої гігієни (миття рук, приймання душу, переодягтись в чистий спецодяг).

II. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Перед початком роботи медична сестра повинна прийняти душ, переодягтися в спецодяг, пройти медогляд, зміну від чергової медсестри.

Перевірити наявність наркотичних та психотропних середників, медикаментів невідкладної допомоги, наявність інструментів звірити все по обліковій документації:

- перевірити стан робочого місця (маніпуляц. , кабінету, операц. і т. д.)

- справність електро і дихальної апаратури

- наявність дезрозчинів

- справність телефонів.

При виявленні несправності приладів, обладнання і справність засобів захисту повідомити ст. медсестру, зав. відділенням.

III. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

При роботі з електричним обладнанням переконатись в підключенні заземлення, в тому, що прилад робочий.

При виконанні робіт пов’язаних із забором крові, сечі, м/с повинна дотримуватись безпечної організації праці як при р9боті із заразним матеріал ом. Для цього в направлені на дослідження і на робочому місці повинні знаходитись матеріали та дезсередники для дезинфекції. При виконанні в/в , в/м, п/ш ін’екцій бути в масці , щоб запобігти попадання крові на шкіру, слизові.

Робоче місце під час виконання лікарських призначень прибирається та обробляється дезрозчином.

При роботі з апаратурою можуть бути перебої в електропостачанні, поломка електродвигуна, світлочутливих пристроїв і в таких випадках відключається апаратура вид електромережі і повідомляється ст. м/с, зав. відділенням.

Бути обережному при ходьбі по сходах, по кахельній плитці. ходити на низьких зручних каблуках.

Дотримуватись правил ТБ та протипожежної безпеки

Не тримати у відділі легкозаймисті і вибухові речовини.

Незахламлювати своє робоче місце, повинен бути вільний доступ, до обладнання. У випадку виявлення хворого у відділенні по ОНІ чи СНІД знати правила поведінки та користування додатковим одягом захисту. На робочому місці повинні бути вогнегасники: пінні та. порошкові. Інструкція по СНІДу. Якщо стався нещасний випадок чи раптове захворювання, потрібно повідомити зав. відділенням та керівника установи. Вжити заходів для надання долікарської допомоги. При необхідності викликати ШМЦ.

Зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці, в якому вона була на момент події. Вміти користуватися протипожежними засобами.

IV. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

Здати по журналу наявність наркотичних та психотропних середників, медикаменти ург. запасу.

Залишити робоче місце в чистоті. Про козину хвору із листком призначені доповісти біля її ліжка, Перевірити безпечне вимикання і вмикання електроприладів, апараті в ШВЛ, цілісність шнурів.

При виявленні неполадок доповісти ст. м/с, зав. відділом.

Після роботи зняти спецодяг, прийняти душ, переодягтися.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

1. Знати правила гасіння вогнегасниками та іншими засобами джерел виникнення вогню. При виявленні пожежі повідомити керівника підрозділу, пожежну службу по т. 01, евакуювати хворих та майно згі-дно плану евакуації у суміжне відділення.

2. Вміти надати першу невідкладну медичну допомогу при пораженні електрострумом , при опіках та інших травмах.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Директора ОПЦ

від _____________

ІНСТРУКЦІЯ № 9 – 3/62

з охорони праці на операційних медсестер операційного блоку гінекологічного відділення

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Робочим місцем медсестри операційного блоку є передо-пераційна, операційна і автоклавний кабінет.

2. До роботи медсестрою операційного блоку допускається працівник, який має середню медичну освіту.

3. Допуск до роботи медичної сестри проводиться після проходження попереднього медичного огляду перед поступленням на роботу та періодичних медичних оглядів і раз в рік (невро-патолог, окуліст, ЛОР, ЕКГ, хірург, всі клінічні аналізи)

4. Медична сестра приступає до роботи після проведення ввідного інструктажу, первинного інструктажу на робочому міс-ці, стажування та з відповідною групою допуску по електробез-пеці (2 гр. ).

5. Медсестра операційного блоку виконує правила внут-рішнього трудового розпорядку установ, дотримується правил особистої гігієни.

6. Спецодягом (халатом, косинкою) м/с забезпечує устано-ва.

7. Шкідливими факторами на робочому місці є наркотичні речовини, які використовуються при наркозі. В зв'язку з цим працівники, задіяні при операціях, одержують молоко та соки.

8. При нещасному випадку негайно повідомляє керівника ус-танови.

9. При порушенні інструкції по ОП на працівника накла-дається диспансерне покарання у відповідності до правил внут-рішнього розпорядку, а при необхідності - позачергова перевір-ка знань по ОП і позапланований інструктаж.

В гінекологічному відділенні _________ операційний блок розмі-щений в _____________ кімнатах. Операційний блок оснащений спец. апара-турою для проведення наркозів з застосуванням кисню, апарату-рою для стерилізації інструментів, кварцевими лампами та наяв-ні в ньому середники дезинфекції.

II. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

- перевірити справність апаратури, дозиметрія, наявність пошкоджень електропроводів, вентиляції

- провітрити приміщення та провести кварцування (при чому користуватися окулярами)

- одягнути спец. одяг і взуття, підготувати робоче місце

- перевірити справність вентиляції і включити її

- повідомити зав. відділом у випадку виявлення несправнос-ті обладнання, інструментів, засобів захисту

- перевірити справність кисневої проводки, фіксації кис-невих балонів

III. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

- користуватись спец. одягом та індивідуальними засобами захисту

- дотримуватись правил ТБ та протипожежної безпеки при користуванні кисневими балонами, апаратами, інструментарієм, хімічними ре-човинами.

- при загрозі зараження (пошкодження цілосності шкіри, попадання крові в очі або поранення прийняти заходи до профі-лактики зараження

- правильно зберігати та застосовувати розчини лікуваль-них препаратів

- дотримуватись правил особистої та виробничої гігієни.

IV. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

- провести прибирання приміщення

- провести знезаражування відходів оперативних втручань

- виключити апаратуру та оглянути її технічний стан

V. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Причиною аварійних ситуацій можуть бути:

- пожежі, пошкодження електромережі, користування несп-равною апаратурою, надходження токсичних речовин у приміщення. Для запобігання цих заходів не дозволяється користува-тися несправними електроприладами, вибухово- та вогнебезпечними речовинами.

При виникненні аварійної ситуації повідомити зав. відді-лом, прийняти заходи до ліквідації наслідків аварії.

Необхідно знати правила гасіння пожежі і вміти застосову-вати протипожежні засоби. Вміти надавати першу медичну допо-могу.