Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРеферат на тему:

Інформаційне забезпечення СЕП

Усі файли СЕП є текстовими файлами. Їхня структура має такий вигляд:—

службовий рядок;—

заголовковий рядок;—

інформаційні рядки.

Заголовковий рядок несе інформацію про файл у цілому. Зокрема, він вміщує інформацію про кількість інформаційних рядків у файлі. Усі інформаційні рядки файла конкретного типу мають однакову довжину (крім файла vM). У деяких типів файлів інформаційні рядки відсутні. В такому разі склад файла СЕП обмежується службовими та заголовковими рядками. Усі рядки (службовий, заголовковий і всі інформаційні) закінчуються символами повернення каретки (переведення рядка CHR(13)+ CHR(10)), які будуть позначатись як CRLF. Під час аналізу файла відсутність CRLF повинна розцінюватись як порушення структури файла. Розподілювачі кінця файла не використовуються. Службовий рядок використовується для підвищення безпеки та надійності СЕП.

Правила завдання імен файлів

Усі імена файлів інтерфейса АРМ-3 — ОДБ мають таку структуру:

vtАRxxmd. f nn,

де v — однобайтний ідентифікатор валюти у СЕП. Для української національної валюти введене позначення «v». Для інших валют 1-й символ імені файла містить однобайтний ідентифікатор валют згідно з довідником валют СЕП, який може приймати значення (A ... Z, 0 ... 9).

t — тип файла у СЕП (нині використовуються такі типи файлів: A, T, B, S, K, Z, V, F, M, U, O). В міру розвитку системи список може розширюватись.

АRxx —ідентифікатор банка у СЕП,

де А — однобайтний ідентифікатор АРМ-2 СЕП, якому підпорядкований банк. Згідно з діючою нині системою це — друга літера електронної адреси АРМ-2. Якщо банк не працює у СЕП у національній валюті, то ставиться цифра 0 ;

R — ідентифікатор адміністративного регіону України, де розташована банківська установа;

хх — унікальний ідентифікатор банку в межах даного регіону.

Слід зазначити, що Rxx збігається з останніми трьома байтами електронної адреси банку в електронній пошті НБУ.

m — місяць банківського дня за 36-річною системою обчислення (1,2, . . .,9, А,В,С);

d —день місяця банківського дня за 36-річною системою обчислення (1,2, . . .,9, А,В,С, . . .,U,V);

f — функціональний підтип файла СЕП:—

для типу F,M — підтип файла,—

для типу В — ознака повторної передачі,—

для всіх інших типів — 0.

nn — технологічний номер файла за 36-річною системою обчислення (00 ... ZZ). У ньому допускаються цифри від 0 до 9 і латинські літери.

Ім’я файла квитанції формується з імені файла, що квітується шляхом заміни символу «тип файла» на відповідний тип квитанції (наприклад, A —>T, B — >S) .

АРМ-1, АРМ-2, АРМ-3 СЕП обмінюються інформацією у вигляді текстових файлів.

Кожен пакет платіжних документів повинен вміщувати документи в одній валюті.

Файли, імена яких побудовані не за заданим стандартом СЕП, не розглядаються.

Структура файлів

Файл А містить інформацію про початкові платежі банку — відправника платежів у СЕП. Кожний інформаційний рядок несе інформацію про один платіжний документ, всі документи файла повинні бути представленими у одній валюті.

Заголовковий рядок файла А має таку структуру:

№ п/п | Назва реквізиту | Тип | Довжина

1 | Назва файла | С | 12

2 | Дата+час створення файла | D | 10

3 | Кількість інформаційних рядків у файлі | N | 6

4 | Сума дебету по файлу | N | 16

5 | Сума кредиту по файлу | N | 16

6 | Електронний цифровий підпис (ЕЦП) | B | 64

7 | Ідентифікатор ключа ЕЦП | С | 6

8 | ЕЦП заголовкового рядка | B | 64

9 | CRLF | B | 2

Інформаційний рядок файла А має таку структуру:

№ п/п | Назва реквізиту | Тип | Довжина

1 | МФО банку А | N | 9

2 | Особовий рахунок клієнта банку А | N | 14

3 | МФО банку Б | N | 9

4 | Особовий рахунок клієнта банку Б | N | 14

5 | Ознака «дебет/кредит» платежу | C | 1

6 | Сума платежу | N | 16

7 | Вид платежу | N | 2

8 | Номер операційний платежу | C | 10

9 | Валюта платежу | N | 3

10 | Дата платіжного документа | D | 6

11 | Дата надходження платіжного документа в банк А | D | 6

12 | Назва платника (клієнта А) | C | 38

13 | Назва отримувача (клієнта Б) | C | 38

14 | Призначення платежу | C | 160

15 | Допоміжні реквізити | C | 60

16 | Код призначення платежу | C | 3

17 | Спосіб заповнення реквізитів 14-16 | C | 2

18 | Ідентифікатор клієнта А | N | 14

19 | Резерв | C | 14

20 | Ідентифікатор документа | N | 9

21 | Ідентифікатор операціоніста банку А | C | 6

22 | Номер рядка БІР | N | 2

23 | Резерв | C | 8

24 | ЕЦП основних реквізитів платежу | B | 64

25 | Ім’я файла А | C | 12

26 | Порядковий номер інформаційного рядка у файлі А | N | 6

27 | Час проходження через АРМ-3 А | T | 4

28 | Час отримання в АРМ-2 А | T | 4

29 | Ім’я файла С | C | 12

30 | Порядковий номер інформаційного рядка у файлі С | N | 6

31 | Час формування в АРМ-2 С | T | 4

32 | Час отримання в АРМ-2 С | T | 4

33 | Ім’я файла В | C | 12

34 | Порядковий номер інформаційного рядка у файлі В | N | 6

35 | Час формування в АРМ-2 В | T | 4

36 | Час отримання в АРМ-3 В | T | 4

37 | Дата отримання в АРМ-3 В | D | 6

38 | CLRF | B | 2

Реквізит «Номер (операційний) платежу» відповідає номеру, який поставив клієнт-відправник на платіжному документі. Реквізит «Ідентифікатор операціоніста банку А» містить ідентифікатор того операціоніста банку А, який сформував електронний платіжний документ і завірив його ЕЦП. На файл А завжди формується файл-квитанція T.

Файл vT — це файл-квитанція на відповідний файл vA. Він містить інформацію про те, прийнятий чи ні відправлений на АРМ-2 пакет платіжних документів, якщо ні, то з якої причини.

Файл vA у СЕП завжди приймається або ж не приймається у цілому, тобто якщо відбраковано хоча б один платіж з файла, то інші платежі з цього ж файла також не приймаються до обробки.

Якщо vA містить помилки в одному або кількох платежах, то відповідний файл vT містить інформаційні рядки у кількості, що дорівнює кількості виявлених помилкових документів. Кожний рядок однозначно ідентифікує помилковий документ з відповідними кодами помилок для кожного з документів.

Структура заголовкового рядка файла Т має такий вигляд:

№ п/п | Назва реквізиту | Тип | Довжина

1 | Назва файла | С | 12

2 | Дата+час створення файла | D | 10

3 | Кількість інформаційних рядків у файлі | N | 6

4 | Сума дебета по файлу | N | 16

5 | Сума кредиту по файлу | N | 16

6 | Електронний цифровий підпис (ЕЦП) | B | 64

7 | Ідентифікатор ключа ЕЦП | С | 6

8 | Назва квітуємого (КВ) файла | С | 12

9 | Дата+час створення КВ файла | D | 10

10 | Кількість інформаційних рядків у КВ файлі | N | 6

11 | Сума дебета по КВ файла | N | 16

12 | Сума кредиту по КВ файлу | N | 16

13 | ЕЦП КВ файла | B | 64

14 | Ідентифікатор ключа ЕЦП КВ файла | С | 6

15 | Код помилки по КВ файлу | С | 4

16 | ЕП заголовкового рядка файла | В | 64

17 | CRLF | B | 2

Якщо файл vA вміщує помилку не в платіжних документах, а в заголовковому рядку, то відповідний файл vT не утримує інформаційних рядків, а містить лише код помилки в інформаційному рядку.

Структура інформаційного рядка файла Т:

№ п/п | Назва реквізиту | Тип | Довжина

1 | Порядковий номер інформаційного рядка (ІР) у файлі А | N | 6

2 | Код помилки | С | 4

3 | СRLF

Файл T формується лише АРМ-2. Реквізити «Сума дебета по файлу» і «Сума кредиту по файлу» дорівнюють відповідним сумам файла vA, що квітується, якщо файл прийнятий без помилок. Ці суми дорівнюють 0, якщо файл бракується з будь-якої причини.

Файл Т підтверджує нормальний прийом файла у тому випадку, якщо: реквізит «Кількість інформаційних рядків» дорівнює нулеві, самі інформаційні рядки взагалі відсутні, код помилки по КВ файла = «0000» і виконуються такі рівності:

«Сума дебета по файлу А» = «Сумі дебета по КВ файла»

«Сума кредиту по файлу А»= «Сумі кредиту по КВ файла»

Якщо файл vA містить помилку не в платіжних документах, а в заголовковому рядку, то відповідний файл vT не утримує інформаційних рядків, а вміщує лише код помилки в інформаційному рядку.

Файл vB містить інформацію про зворотні платежі банку отримувачу платежів у СЕП. Кожний інформаційний рядок несе інформацію про один платіжний документ. На файл vВ завжди формується файл-квитанція vS.

Структура заголовкового рядка файла vВ збігається з структурою заголовкового рядка файла vА. Структура інформаційного рядка файла vВ збігається із структурою інформаційного рядка файла vА. В полі «ЕЦП основних реквізитів платежу» знаходиться ЕЦП, яка накладає АРМ-3 банку-відправника.

Файл vS — це файл-квитанція на зворотний файл vB. Він містить інформацію про те, прийнятий чи ні відправлений пакет пла-тіжних документів, якщо ні, то з якої причини.

У випадку, якщо сам АРМ-3 провів відбраковку vB і навіть не передає його в ОДБ, квитанція S генерується в АРМ-3 й автоматично надсилається до АРМ-2 .

Файл vB у СЕП завжди приймається або ж ні у цілому, тобто, якщо з файла відбраковано хоча б один платіж, то інші платежі з цього файла до обробки також не приймаються.

Якщо vB містить помилки в одному або кількох платежах, то відповідний файл vS містить інформаційні рядки, кількість яких дорівнює кількості виявлених помилкових документів. Кожний рядок однозначно ідентифікує помилковий документ з відповідними кодами помилок для кожного з документів.

Якщо файл vB містить помилку не в платіжних документах, а в заголовковому рядку, то відповідний файл vS не утримує інформаційних рядків, а містить лише код помилки в інформаційному рядку.

Зарахування грошей по файлу vB на коррахунок здійснюється тільки після отримання АРМ-2 квитанції S з нульовими кодами завершень на цей файл.

Структура заголовкового та інформаційного рядків файла vS збігається із структурою відповідних рядків файла vT.

Файл vК містить технологічну інформацію про сеанс роботи АРМ-2 з АРМ-3: 

список файлів vА, що надійшли від АРМ-3; 

список файлів vВ, на які надійшли файли vS від АРМ-3; 

інформацію про величину технічного коррахунку, поточні ліміти коррахунку і т.ін.

Розширення у назві файла відповідає номеру технологічного сеансу. Для відстеження правильності у послідовності файлів vК номер попереднього vК зазначається у заголовковому рядку поточного vК.

Файл з розширенням 000 містить інформацію станом на початок банківського дня РРП.

Кожний інформаційний рядок утримує інформацію про один файл vA чи vB, на які надійшли файли типу vS. Якщо значення реквізиту «Коди помилок» дорівнює «0000», то сума по даному файлу була проведена по коррахунку.

Файл vZ формується у банку і є сигналом для АРМ-2 про те, що АРМ-3 цього банку завершив роботу після прийняття/передачі файлів платіжних документів. Файл містить таку інформацію про роботу АРМ-3 з АРМ-2 протягом банківського дня: 

список файлів vA, відправлених з АРМ-3 у СЕП; 

список файлів vВ, отриманих у банку, на які сформовані і відправлені у СЕП квитанції vS.

Файл vZ може не утримувати інформаційних рядків. Розширення файла Z повинно бути «000». Якщо банк працює одночасно з кількома валютами, то на кожний тип валюти формується окремий файл vZ.

Кожний інформаційний рядок утримує інформацію про один відправлений файл vA чи надісланий файл vB. Якщо значення реквізиту «Коди помилок» дорівнює «0000», то: 

для відправленого vA одержаний vТ без помилок; 

для отриманого vВ прийнятий з ОДБ та переданий у АРМ-2 vS з нульовими кодами помилок.

В усіх інших випадках треба аналізувати конкретні коди помилок.

За технологією банк може відправляти протокольний звіт тільки тоді, коли на всі відправлені у РРП vA отримані квитанції vT та на всі прийняті vB отримані з ОДБ й передані у РРП квитан-ції vS. Якщо банк посилає vZ у момент, коли який-небудь файл не дочекався квитанції, то цей стан файла відображається відповідним кодом помилки на цей файл.

Файл vV містить інформацію про значення технічного коррахунку та про платіжні документи банку: 

початкові платежі, прийняті АРМ-2 від банку; 

всі зворотні платежі, сформовані АРМ-2 для банку.

Кожний інформаційний рядок несе інформацію про один платіжний документ. Файл vV може не утримувати інформаційних рядків.

Файл U необхідний для автоматизованого корегування списку учасників електронних платежів в усіх АРМ СЕП.

Структура заголовкового рядка файла U

№ п/п | Назва реквізиту | Тип | Довжина

1 | Назва файла | С | 12

2 | Дата+час створення файла | D | 10

3 | Кількість інформаційних рядків у файлі | N | 6

4 | Кількість банків—учасників СЕП до коригування | N | 16

5 | Кількість банків—учасників СЕП після коригування | N | 16

6 | ЕЦП файла | B | 64

7 | Ідентифікатор ключа ЕЦП | С | 6

8 | Кількість інвалютних коррахунків до коригування | N | 6

9 | Кількість інвалютних коррахунків після коригування | N | 6

10 | Резерв | С | 32

11 | ЕП заголовкового рядка файла | В | 64

12 | CRLF | B | 2

Інформаційний рядок файла U має таку структуру:

№ п/п | Назва реквізиту | Тип | Довжина

1 | Ознака операції | С | 1

2 | МФО банку | N | 9

3 | Назва банку | С | 38

4 | Коррахунок банку | N | 14

5 | Ідентифікатор банку у СЕП | С | 4

6 | Електронна адреса банку в NBUMAIL | C | 4

7 | Модель роботи з єдиним коррахунком | С | 1

8 | Номер моделі роботи з єдиним коррахунком | С | 1

9 | МФО головного банку чи 0 | N | 9

10 | Ідентифікатор валюти | N | 3

11 | Тип платіжної системи шлюзового банку | С | 1

12 | Ознака блокування банку | С | 1

13 | АРМ-2, який обслуговує валютний рахунок | C | 1

14 | Резерв | С | 32

15 | CLRF | B | 2

Література

Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности: Учеб. пособие для вузов / Г. А. Титоренко, В. И. Суворова, И. Ф. Воз-гилевич и др. / Под ред. Г. А. Титоренко. — М.: Финстатинформ, 1997. — 268 с.

Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник /Под ред. Г. А. Титоренко. — М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998. — 400 с.

Автоматизация расчетных операций и фондовых бирж. — М.: Церих, 1992. — 206 с.

Банковские технологии. М.: Журнал издательства «Бизнес и компьютер» 1997—1999 гг.

Банковские технологии. Компьютеры+программы, 1997—1999гг.

Вступ до банківської справи: Навчальний посіб. / Савлук М. І., Мороз А. М., Коряк А. М. / Під ред. М. І. Савлука. — К.: Лібра,1998. — 344 с.

Державний класифікатор України ДК-001-94. «Класифікатор форм власності», затверджений наказом Держстандарту України № 228 від 22 листопада 1994 р.

Державний класифікатор України ДК-002-94. «Класифікатор організаційно-правових норм господарювання”, затверджений наказом Держстандарту України № 228 від 22 листопада 1994р.