Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент35 задач з розв’язками на державний іспит «Бухоблік»

Задача 1.

 

Необхідно:

Відобразити на рахунках бух. обліку практичну ситуацію по продажу підприємством штампувального верстату.

Дані для виконання:

Договірна ціна верстату – 600 грн.

Первісна вартість – 800 грн.

Знос склав – 10% (або 80 грн.)

Розв’язання :

Відображаємо дохід від продажу верстата.

Дт311 – Кт742 в сумі 600 грн.

Сума податкового зобов’язання становить

Дт742 – Кт641 в сумі 100 грн.

Списано знос проданого верстату.

Дт13 – Кт104 - 80 грн.

Списано залишкову вартість верстату.

Дт972 – Кт104 800 - 80 = 720

Списується на фін. результат дохід від продажу верстата.

Дт742 – Кт793 600 - 100 = 500 – чистий дохід

Списано на фін. результат залишкову вартість верстата.

Дт793 – Кт972 720

Відображаємо збиток від продажу верстата по даних рах. 793

Дт44 – Кт793

720 - 500 = 220 – збиток.

 

Дт | 793 | Кт

6) 720 | 5) 500

7) 220

Од | 720 | Ок | 720

 

Задача 2.

Необхідно:

Дати характеристику термінам: с/в продукції, калькуляція, статті калькуляції та об’єкт калькулювання.

Скласти калькуляцію с/в виготовленої продукції.

Визначити фактичну с/в одиниці виготовленої продукції.

Оприбуткувати продукцію на склад.

Скласти бух. проведення.

Дані для виконання:

Випущено холодильників - 110 шт.

Витрати за місяць (грн.)

Матеріали – 60995

Комплектуючі вироби – 48114

Транспортно заготівельні витрати – 759

Заробітна плата – 5225

Відрахування на соціальні заходи – 858

Загально виробничі витрати – 13629

С/в – це сума всіх затрат на виготовлення продукції.

Калькуляція – це спосіб вирахування с/в продукції.

Стаття калькулювання – це окремий вид затрат на виготовлення продукції (сировина і матеріали, з/п, відрахування на соц. заходи тощо).

Об’єкт калькулювання – це окремий вид продукції по якому розраховується його с/в.

Складемо зміст господарських операцій та кореспонденцію рахунків:

№ | Зміст господарських операцій | Дт рахунку | Кт рахунку | Сума, грн..

1. | Відпущено на виробництво холодильників матеріали | 23 | 201 | 60995

2. | Відпущено на виробництво комплектуючі вироби | 23 | 20 | 48114

3. | Списано транспортно-заготівельні витрати на витрати виробництва | 23 | 20/ТЗВ | 759

4. | Нарахована заробітна плата працівникам за виробництво холодильників | 23 | 66 | 5225

5. | Проведено нарахування на заробітну плату працівників на соц. заходи | 23 | 65 | 858

6. | Списано загально виробничі витрати на витрати виробництва | 23 | 91 | 13629

7. | Передана з виробництва на склад готова продукція | 26 | 23

2. Для визначення собівартості готової продукції підрахуємо всі витрати по рах. 23

Дт | 23 | Кт

1) 60995 | 7) 129580

2) 48114

3) 759

4) 5225

5) 858

6) 13629

Од | 129580 | Ок | 129580

Разом собівартість випуску 129580 грн., тоді собівартість одиниці :

129580 / 110 = 1178 грн.

Задача 3.

Назвати сутність і склад адміністративних витрат.

Визначити величину витрат за місяць і списати їх та фінансові результати.

Відобразити в обліку господарських операцій.

№ | Зміст господарських операцій. | Сума | Дт | Кт

1 | Нараховано з/п адміністрації підприємства. | 3000,00 | 92 | 66

2 | Нараховано обов’язкові страхові збори в розмірі 36,8% | ? | 92 | 65

3 | Нараховано знос обладнання офісу. | 200,00 | 92 | 13

4 | Відображено витрати на службові відрядження. | 100,00 | 92 | 372

5 | Списано матеріали на ремонт офісу. | 585,00 | 92 | 201

6 | Списано адміністративні витрати на фін. результати. | ? | 791 | 92

Розв’язання:

Рахунок 92 ’’Адміністративні витрати’’ відображає загальногосподарські витрати пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

До них зокрема належать:

витрати на утримання адмінуправлінського персоналу;

витрати на їх службові відрядження;

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, ремонт, амортизація);

витрати на охорону;

витрати на юридичні, аудиторські, транспортні послуги;

сума податків, зборів (обов’язкових платежів).

Потрібно мати на увазі, що згідно нової системи обліку адмініст. витрати списуються в кінці звітного періоду на фін. результати, а не витрати виробництва, як практикувалося раніше.

Дт92 - Кт66 – 3000,00

Дт92 – Кт65 – 36,8%*3000,00:=1095,00

Дт92 – Кт13 – 200,00

Дт92 – Кт372 – 100,00

Дт92 – Кт201 – 585, 00

Дт791 – Кт92 - 4980

Дт | 92 | Кт

1) 3000 | 6) 4980

2) 1095

3 200

4) 100

5) 585

Од | 4980 | Ок | 4980

Задача 4.

Необхідно:

Скласти бухгалтерські проводки;

Вказати первинні документи;

Визначити первісну вартість запасів;

Дані для виконання:

Для придбання матеріалів ТзОВ ,,Альфа’’ взяло кредит на чотири місяця під 40% річних в сумі 8000 грн. Купівельна вартість матеріалів склала 6000 грн. ( в

т.ч. ПДВ ), транспортні витрати на перевезення – 240 грн. ( в т.ч. ПДВ ), інформаційні послуги, пов’язані з пошуком даних матеріалів, склали - 120 грн. ( в т.ч. ПДВ ).

Заробітна зарплата робітників за розвантаження матеріалів, що надійшли, склала - 300 грн., заробітна плата адміністративного персоналу – 500 грн.

Розв’язок:

№ | Зміст господарської операції. | Дт | Кт | Сума

1. | Вартість придбаних матеріалів | 201 | 631 | 5000

2. | ПДВ | 641 | 631 | 1000

3. | Вартість послуг транспортної організації | 201 | 631 | 200

4. | ПДВ | 641 | 631 | 40

5. | Вартість інших цінних послуг по пошуку матеріалів | 201 | 631 | 100

6. | ПДВ | 641 | 631 | 20

7. | Заробітна плата нарахована за розвантаження матеріалів | 201 | 66 | 300

8. | Відрахування на соціальні заходи ( 37% ) | 201 | 65 | 112,5

9. | Заробітна плата адміністративного персоналу | 92 | 66 | 500

10. | Відрахування на соціальні заходи | 92 | 65 | 187,5

11. | Зараховано суму одержаного кредиту | 31 | 60 | 8000

 

Первісна вартість запасів складається з усіх витрат по їх придбанню і формується по дебету 201 рахунку.

5000 + 200 + 100 + 300 + 112,5 = 5712,5 грн.

Документи, якими оформлені операції:

1операція – прибутковий ордер №4

3операція і 5операція – рахунки, платіжні доручення.

7 і 9 – розрахункові відомості.

8 і 10 – розрахунки бухгалтерії.

11 – виписка з поточного рахунку. .

Задача 5.

Необхідно:

Визначити первісну вартість придбаної комп’ютерної програми ’’1С Підприємства’’

Скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання:

Вартість програми – 2000 грн. ( в т. ч. ПДВ )

Послуги фірми за встановлення програми – 750 грн. ( в т. ч. ПДВ )

Проведено оплату рахунків.

Розв’язання:

Відображено витрати на придбання програми Дт 154 – Кт 631 - 1667

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ Дт 641 – Кт 631 - 333

2000 – 333 = 1667

Відображено витрати на встановлення програми Дт 154 – Кт 631 - 750 - 125 = 625

Сума податкового кредиту з ПДВ Дт 641 – Кт 631 -125

 

Оприбутковано вартість нематеріальних активів, яка становить всі суми витрат на їх придбання і становить

Придбання = 1667

Встановлення = 625

1667 + 625 = 2292

Оплачено рах. Постачальника Дт 631 – Кт 311 -2750

2000 + 750 = 2750

Задача 6.

Необхідно:

По нижче наведених операціях, скласти бухгалтерські проведення, провести розрахунках необхідних сум, вказати порядок їх визначення.

Дані для виконання:

Надійшло на розрахунковий рахунок виручка за реалізацію продукції в т. ч. ПДВ – 105000

Списана в кінці місяця с/в реалізації на фінансовий результат рах. 90000

Списана в кінці місяця сума чистого прибутку ( різниці між виручкою від реалізації і сумою податків ) ?

Визначити і списати фінансовий результат основної діяльності ?

Розв’язання:

1.Одержано виручку від реалізації продукції

Дт 31 – Кт 70 – 105000 в т. ч. ПДВ

Дт 70 – Кт 64 - 17500

2.Списано с/в реалізованої продукції

Дт 79 – Кт90 – 90000

3.Списана чистий дохід від реалізації на фінансовий результат

Дт 70 – Кт 79 - 87500

105000 – 17,500 = 87,500

4.Визначено і списано фінансовий результат

Дт 44 – Кт 79 - 2500

Фінансовий результат – це збиток, так, як дохід від реалізації прод. в сумі 87,500 менший від затрат від її вигот. в сумі 90000

По даних 79 рах. збиток від реалізації, як різниця між Кт ( 87,500 ) і Дт ( 90000 ) в сумі 2500 грн.

Дт | 79 | Кт

2) 90000 | 3) 87500

4) 2500

Од | 90000 | Ок | 90000

Задача 7.

Необхідно:

На основі даних звіту касира за 10.05 поточного року необхідно:

Вказати кореспонденцію рахунків по господарських операціях.

Визначити залишок готівки в касі на кінець дня.

Охарактеризувати причину не дотримання ліміту, який становить – 25 грн.

Дані для виконання:

Залишок каси на 10.05 15 грн.

Операції за день ( грн. )

№ | Зміст господарської операції. | Сума.

1. | Одержано з поточного рахунку:

на виплату зарплати

на виплату допомоги |

3000,00

200,00

2. | Видано з каси допом. з кошт соц. страх. | 200,00

3. | Одержано від робіт. за реал. спец. одяг | 10,00

4. | Повернено в касу залишок невикор. підзв. сум | 15,00

5. | Внесено на поточний рахунок | 25,00

 

Дт 30 - Кт 31 - 3200

Дт 66 - Кт 30 -  200

Дт 30 - Кт 70 – 10

Дт 30 – Кт 372 - 15

Дт 31 – Кт 30 – 25

Дт | 30 | Кт

1) 3200 | 2) 200

3) 10 | 5) 25

4) 15

Од | 3225 | Ок | 225

Кс | 3000

Недотримання ліміту в касі виникло за рахунок надходження коштів для виплати заробітної плати, які можуть зберігатися в касі підприємства протягом 3-х робочих днів.

Задача 8.

Необхідно:,

Відобразити в обліку операції по оприбуткуванню МШП, виготовлених власними силами.

Дані для виконання:

Підприємством самостійно виготовлені МШП (18 шт. ) , у результаті чого ним понесені такі затрати:

використано матеріалів на суму 15000 грн.

нарахована з/п бригаді, що виготовляла МШП, у сумі 340 грн.

використані напівфабрикати власного виготовлення на суму 850 грн.

надані послуги допоміжним виробництвом на суму 120 грн.

Частина виготовлених МШП ( 15 шт. ) видана для потреб цеху.

Розв’язок:

Списана вартість використаних матеріалів Дт231 – Кт201 - 1500 грн.

Нарахована з/п працівникам, які виготовляють МШП Дт231 – Кт661 - 340 грн.

Нараховані обов’язкові збори на суму зарплати Дт231 – Кт65 - 127,5

Списана вартість використаних напівфабрикатів Дт 231 – Кт 20 -850 грн.

Відображена вартість послуг допоміжного виробництва Дт231 – Кт232 - 210 грн.

Оприбутковані на склад МШП, виготовлені власними силами підприємства ( 18 шт. )

Дт22 – Кт231 - 3027,5 грн.

Дт | 231 | Кт

Пс

1) 1500 | 6) 3027,5

2) 340

3) 127,5

4) 850

5) 210

Од | 3027,5 | Ок | 3027,5

Видані в експлуатацію МШП кількістю 15шт. Дт91 – Кт22 - 2523

3027,5 / 18 * 15 = 2523

Списані загальновиробничі витрати Дт23,90 – Кт91

Списується с/в МШП на фінансово – результат. Рахунок Дт79 – Кт90 - 3027,5 грн.

Задача 9.

Необхідно:

закрити рахунок 79 “ Фінансові результати “

визначити фінансові результати від продажу продукції

скласти відповідні бухгалтерські проводки

Дані для виконання:

Оприбутковано продукцію за фактичною собівартістю 200 грн.

Зараховано на поточний рахунок кошти від продажу продукції 380 грн.

Списано витрати на збут 50 грн.

Списано адміністративні витрати 20 грн.

Визначено суму ПДВ згідно чинного законодавства ?

Нараховано акцизний збір 40 грн.

Розв’язання:

1. Дт 90 – Кт 26 200

Дт 79 - Кт 90 200

2. Дт 31 – Кт 36 380

Дт 36 - Кт 70 380

3. Дт 79 – Кт 93 50

4. Дт 79 – Кт 92 20

5. Дт 70 – Кт 64 (380 * 20) : 120 = 63

6. Дт 70 – Кт 64 40

Для фінансового результату використовують рахунок 79

Списуємо з рахунку 70 чистий дохід 380 – 103 = 277

7. Дт 70 – Кт 79 277

Визначаємо фінансові результати по даному рахунку 79: 7 грн.

8. Дт 79 – Кт 44 7

Дт | 79 | Кт

1) 200 | 7) 277

3) 50

4) 20

8) 7

Од | 277 | Ок | 277

Фінансовий результат від реалізації продукції – прибуток

Задача 10.

Необхідно:

вказати кореспонденцію бухгалтерських рахунків по нижченаведених госп. операціях;

по операціях №3 і №5 провести розрахунок сум, вказати порядок їх визначення і облікові реєстри в яких повинні знаходити своє відображення дані операції.

Дані для виконання:

Відпущені і витрачені на виробництво продукції матеріали 12000

Нарахована з/п робітникам за виробництво продукції 18400

Проведено відрахування на соц. заходи від нарахованої з/п робітників основного в-ва (дивитись операція №2)

Прийнято до уваги платіжна вимога контори енергозбуту на електроенергію, спожиту для потреб в-ва 780

Надійшла на склад готова продукція і оприбуткована по фактичній собівартості. Собівартість готової продукції визначається при відсутності незавершеного в-ва на початок і кінець місяця.

Розв’язання:

Дт 23 – Кт 201 - 1200 матеріальний звіт, лімітні картки

Дт 23 – Кт 66 - 18400 табл. №5 і №1, розрахункова відомість

Дт 23 – Кт 65 - 6808 табл. №4 ( 37% * 18400):100 = 6808

Дт 23 – Кт 63 - 780 журнал №5 і платіжна вимога

Дт 26 – Кт 23 - 37988 собівартість готової продукції визначаємо по даних рахунку 23. Так як незавершеного в-ва на початок місяця нема, то сума дорівнює сумі затрат на виготовлення продукції.

Дт | 23 | Кт

1) 1200 | 5) 37988

2) 18400

3) 6808

4) 780

Од | 37988 | Ок | 37988

Задача 11

Вихідні дані :

У рахунок внеску до статутного фонду підприємства учасник передав ксерокс вартістю 2 500 грн. Витрати на його транспортування становили 18 грн. ( ПДВ - 3 грн.).

Завдання : - відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

Відповідь

№ п/п | Зміст операції | Кореспонденція рахунків | Сума, грн.

Дебет | Кредит

1. | Відображено внесок за вартістю, зазначеною в установчих документах | 46 | 40 | 2500

2. | Одержано від учасника об’єкта основних засобів | 104 | 46 | 2500

3. | Витрати на транспортування | 152 | 631 | 15

4. | Відображено податковий кредит з ПДВ | 644 | 631 | 3

5. | Списано витрати на транспортування з включенням до первісної вартості об’єкта основних засобів, що внесені до статутного фонду | 104 | 152 | 15

Задача 12.

Необхідно:

На підставі господарських операцій необхідно відкрити синтетичний рахунок 661, провести запис всіх операцій, підрахувати обороти за місяць та визначити кінцеве сальдо (залишок на початок місяця становить 27000 грн.)

Дані для виконання:

№ | Зміст господарських операцій. | Сума грн.

1. | Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва. Дт 23- Кт66 | 4890

2. | Нарахована заробітна плата загально виробничому персоналу. Дт 91- Кт66 | 1270

3. | Утримані із зарплати:

- прибутковий податок Д 66-Кт 64

- збір на обов’язкове державне пенсійне страхування Д 661-Кт 651

- збір на соціальне страхування на випадок безробіття Д 661-Кт 653

- неповернені у встановлений строк залишки підзвітних сум Д 661-Кт 372 |

320

200

65

29

4. | Виплачено з каси заробітну плату Д 661-Кт 301 | 5124

5. | Депонована заробітна плата. Д 661-Кт 662 | ?

Дт | 661 | Кт

Пс | 27000

3) 320 | 1) 480

3) 200 | 2) 1270

3) 65

3) 29

4) 5124

Од | 5738 | Ок | 1750

Кс | 23012

Задача 13.

На основі наведеної кореспонденції рахунків, скласти зміст госп. операцій.

Дт23 – Кт20 – передано у виробництво виробничі запаси ( I тип змін бух. балансу )

Дт91 – Кт66 – нарахована з/п управлінському персоналу цеху ( III тип )

Дт23 – Кт91 – списано змінні загальновиробничі витрати ( I тип )

Дт26 – Кт23 – передано з виробництво на склад готова продукція ( I )

Дт66 – Кт64 – утримано із зарплати працівників прибутковий податок (II)

Дт30 – Кт31 - отримано в касу гроші для виплати з/п ( I )

Задача 14.

Необхідно:

дати визначення бухгалтерського балансу;

згрупувати по статтях і розділах залишки господарських засобів і джерела їх утворення.

Дані для виконання:

Назва рахунку Сума, грн.

1. Основні засоби (первісна вартість) 125000,00 А І

2. Матеріали 38000,00 А ІІ

3. Основне в-во 25600,00 А ІІ

4. Статутний капітал 170000,00 П І

5. Векселі видані 14000,00 П ІУ

6. Нерозподілений прибуток 18000,00 П І

7. Готова продукція 5300,00 А ІІ

8. Каса 250,00 А ІІ

9. Розрахунковий рахунок 19000,00 А ІІ

10. Розрахунки з оплати праці 4800,00 П ІУ

11. Розрахунки з постачальниками та підрядниками 6200,00 П ІУ

12. Векселі одержані 650,00 А ІІ

13. Розрахунки з різними кредиторами 800,00 П ІУ

Задача 15.

Підприємство реалізує складське приміщення.

Вихідні дані :

  1. первісна вартість реалізованого об'єкта - 75 000 грн. ;
  2. нарахований знос - 65 600 грн. ;
  3. ціна реалізації об'єкта без ПДВ - 11 000 грн. ;
  4. ПДВ 20% - 2 200 грн.

Завдання : відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

Відповідь

№ п/п | Зміст операції | Кореспонденція рахунків | Сума, грн.

Дебет | Кредит

Відображено дохід від реалізації | 377 | 742 | 13200

Списання нарахованого зносу реалізованого об’єкта | 131 | 103 | 65600

Списано залишкову вартість реалізованих основних засобів | 972 | 103 | 9400

Відображено суму ПДВ | 742 | 641 | 2200

Надійшла від покупців оплата за продані їм основні засоби | 311 | 377 | 13200

Списано дохід від реалізації необоротних активів на рахунок фінансових результатів | 742 | 793 | 11000

Собівартість реалізованих необоротних активів віднесено на фінансові результати | 793 | 972 | 9400

Фінансовий результат від реалізації основних засобів віднесено до нерозподіленого прибутку | 793 | 441 | 1600

Задача 16

Вихідні дані :

Підприємство безоплатно передало запасні частини балансовою вартістю 2 000 грн.

Завдання : відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку .

Відповідь

№ п/п | Зміст операції | Кореспонденція рахунків | Сума, грн.

Дебет | Кредит

1. | Відображено балансову вартість переданих запчастин | 949 | 207 | 2000

2. | Відображено податкові зобов’язання з ПДВ | 949 | 641 | 400

3. | Інші витрати діяльності віднесено на фінансові результати | 791 | 949 | 2400

Задача 17

Вихідні дані :

Працівнику нарахована за вересень 200_ р. заробітна плата за тарифом в сумі 400,00 грн. і премію в сумі 60 грн. Працівник платить аліменти на одну дитину.

Завдання :

провести розрахунок утримань із заробітної плати ;

провести розрахунок відрахувань на соціальні заходи ;

розрахувати суму , що належить до виплати ;

відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку

Розв’язування :

Нарахована зарплата

Дт 23 Кт 66 – 400,00 грн.

Проведемо утримання :

до Пенсійного фонду 400*2%= 8,00 грн.

Дт 66 Кт 651 – 8,00

на соціальне страхування 400*0,5%= 2,00 грн.

Дт 66 Кт 652 – 2,00

до Фонду зайнятості 400*0,5%= 2,00 грн.

Дт 66 Кт 653 – 2,00

прибутковий податок ( 400 – 8 –2 – 2 – 61,50 ( соціальна пільга ) ) * 13% = 42,50грн.

Дт 66 Кт 641 – 42,50

аліменти на одну дитину ( 400-8-2-2-42,5 )*25%=86,00 грн.

Дт 66 Кт 685 – 86,00

Проведемо розрахунок відрахувань :

до Пенсійного фонду 400*32% = 128,00 грн.

Дт 23 Кт 651 – 128,00

на соціальне страхування 400*2,9% = 12,00 грн.

Дт 23 Кт 652 – 12,00

до Фонду зайнятості 400*1,9% = 7,60 грн.

Дт 23 Кт 653 – 7,60

4. Розрахуємо суму до виплати

400-8-2-2-42,50-86 = 259,50 грн.

Задача 18

Підприємство перерахувало уповноваженому банку 2 000 дол. Курс НБУ на дату перерахування - 5,65 грн. за 1 дол. Валюту продано за курсом 5,6 грн. за 1 дол.

Відповідь

№ п/п | Зміст операції | Кореспонденція рахунків | Сума, грн.

Дебет | Кредит

1. | Відображено суму валюти, перерахованої уповноваженому банку для продажу (2000Ч5,65) | 334 | 312 | 11300

2. | Відображено дохід від реалізації іноземної валюти (2000Ч5,6) | 311 | 711 | 11200

3. | Віднесено на фінансовий результат дохід від реалізації іноземної валюти | 711 | 791 | 11200

4. | Відображено балансову вартість іноземної валюти | 942 | 334 | 11300

5. | Віднесено на фінансові результати собівартість реалізованої іноземної валюти | 791 | 942 | 11300

Задача 19.

Вихідні дані:

Загальний фонд заробітної плати , усіх видів виплат , на які нараховуються страхові внески , становив 9320 грн. З них :

заробітна плата виробничих працівників - 5320 грн.;

заробітна плата адміністративного персоналу -2650 грн.;

заробітна плата за роботи , пов'язані зі збутом продукції-1350 грн.

Завдання : провести розрахунок суми нарахувань на соціальні заходи

Розв’язування :

Проведемо нарахування на заробітну плату :

виробничих працівників :

до Пенсійного фонду :5320*32%= 1702 грн.

Дт 91 Кт 651 – 1702,00

на соціальне страхування : 5320*2,9% = 154 грн.

Дт 91 Кт 652 – 154,00

до Фонду зайнятості : 5320*1,9% = 101 грн.

Дт 91 Кт 653 – 101,00

адмінперсоналу :

до Пенсійного фонду : 2650*32% = 848 грн.

Дт 92 Кт 651 – 848,00

на соціальне страхування : 2650*2,9% = 77 грн.

Дт 92 Кт 652 – 77,00

до Фонду зайнятості : 2650*1,9% = 50,35 грн.

Дт 92 Кт 653 – 50,35

3. працівникам, робота яких пов’язана зі збутом продукції :

до Пенсійного фонду : 1350*32% = 432 грн.

Дт 93 Кт 651 –432,00

на соціальне страхування : 1350*2,9% =39 грн.

Дт 93 Кт 652 – 39,00

до Фонду зайнятості : 1350*1,9% = 25,70 грн.

Дт 93 Кт 653 – 25,70

Задача 20.

Вихідні дані

Підприємство реалізувало комп'ютер на умовах попередньої оплати за договірною вартістю 3 600 грн., у тому числі ПДВ – 600грн. Первісна вартість проданого комп'ютера - 3 200 грн., зношення - 400 грн.

визначити справедливу вартість комп'ютера ;

відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку .

1. | Одержано попередню оплату | 311 | 681 | 3600

2. | Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ | 643 | 641 | 600

3. | Відображено дохід від реалізації комп’ютера | 377 | 742 | 3600

4. | Списано податкові зобов’язання з ПДВ | 742 | 643 | 600

5. | Віднесено доходи від реалізації на фінансовий результат | 742 | 793 | 3000

6. | Списано знос реалізованого комп’ютера | 131 | 104 | 400

7. | Списано залишкову вартість реалізованого комп’ютера | 972 | 104 | 2800

8. | Списано залишкову вартість реалізованого комп’ютера | 793 | 972 | 2800

9. | Проведено залік заборгованостей | 681 | 377 | 3600

Задача 21.

Вихідні дані :

Працівник підприємства , стаж роботи ( страхування ) якого 6 років, у березні 200_р. хворів 6 робочих. Відомо, що його заробіток за шість місяців, що передували хворобі, становив 1890 грн., кількість робочих днів за даний період – 134.

Завдання: розрахувати суму , яка належить працівникові до виплати за лікарняним листом.

Розв’язування :

Розрахуємо середньоденний заробіток працівника :

1890 : 134 = 14,10 грн.

Розрахуємо заробіток за шість робочих днів :

14,1 * 6 = 84,60 грн.

Оскільки стаж роботи працівника 6 років, то для нарахування суми за лікарняним листом беремо 80% від розрахованої суми

84,60 *80% = 67,70 грн.

Дт 65 Кт 66 – 67,70

Задача 22

Вихідні дані :

Підприємство А придбало у звітному періоді пластмас на суму 720 грн. ( ПДВ - 120 грн. ). Протягом цього періоду ціна пластмас знизилася до 500 грн. Підприємство оцінює пластмаси за чистою вартістю реалізації.

Завдання : відобразити операцію з уцінки пластмас в реєстрах бухгалтерського обліку

Відповідь

№ | Зміст операції | Кореспонденція рахунків | Сума, грн.

Дебет | Кредит

Оприбутковано пластмас | 201 | 631 | 600*

Відображено податковий кредит з ПДВ | 641 | 631 | 120

Відображено уцінку пластмас до чистої вартості реалізації (600-500) | 946 | 201 | 100

Оплачено рахунки постачальників паперу | 631 | 311 | 720

Задача 23.

Вихідні дані :

На складі підприємства А з вини кладовщика виявлено нестачу запасних частин на суму 240 грн. ( в тому числі ПДВ ) і утримано із його заробітної плати згідно з письмовою заявою .

Завдання :

обчислити суму до відшкодування ;

відобразити дані операції в реєстрах бухгалтерського обліку .

Відповідь

№ | Зміст операції | Кореспонденція рахунків | Сума, грн.

Дебет | Кредит

Списано облікову вартість запасних частин, яких не вистачає | 947 | 201 | 200

Відображено в позабалансовому обліку невідшкодовані нестачі | 072 | - | 200

Відображено виникнення дебіторської заборгованості й доходу після встановлення винної особи на загальну суму відшкодування втрат | 375 | 716 | 480

Списано з позабалансового обліку суму нестачі | - | 072 | 200

Відображено утримання суми відшкодування втрат із заробітної плати винної особи | 661 | 375 | 480

Відображено суму, що належить до перерахування до бюджету (480-200) | 716 | 641 | 280

Перераховано до бюджету належну частину суми відшкодування | 641 | 311 | 280

Відображено закриття рахунків обліку доходів і витрат | 791

716 | 947

791 | 200

200

* Припустимо, що індекс інфляції дорівнює одиниці.

Задача 24.

Вихідні дані :

Підприємство прийняло рішення про ліквідацію верстата :

первісна вартість - 20 000 грн.,

знос - 18000грн.

Витрати , пов'язані з ліквідацією , становлять 1 200 грн. Вартість брухту , одержаного внаслідок ліквідації верстата - 600 грн.

Завдання : відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку .

Відповідь

№ п/п | Зміст операції | Кореспонденція рахунків | Сума, грн.

Дебет | Кредит

Списано знос ліквідованого верстата | 131 | 104 | 18000

Відображено залишкову вартість ліквідованого верстата | 976 | 104 | 2000

Відображено витрати, пов’язані з ліквідацією верстата | 976 | 661, 65 | 1200

Віднесено на фінансовий результат витрати на ліквідацію | 793 | 976 | 3200

Відображено вартість брухту, одержаного внаслідок ліквідації верстата | 209 | 746 | 600

Відображено дохід від ліквідації у фінансових результатах | 746 | 793 | 600

Задача 25.

Вихідні дані :

На початок звітного періоду на підприємстві було 40 банок фарби для підлоги за ціною 6 грн. за банку . Протягом звітного періоду воно придбало фарбу для підлоги в такому порядку :

  1. 80 банок по ціні 6,5 грн. ( в тому числі ПДВ );
  2. 60 банок по ціні 5,5 грн. ( в тому числі ПДВ );
  3. 90 банок по ціні 6,3 грн. ( в тому числі ПДВ ).

В тому ж періоді 155 банок фарби було відпущено на виробничі потреби .

Завдання :

відобразити списання фарби у виробництво методом обчислення середньозваженої собівартості одиниці запасів ;

визначити залишок фарби для підлоги на кінець звітного періоду ;

відобразити дану операцію в реєстрах бухгалтерського обліку .

Відповідь

Визначимо середньозважену собівартість одиниці запасів і залишок .

Середньозважена вартість = 40*6 + 80*6,5 + 60*5,5 +90*6,3 = 1657

40 + 80 + 60 + 90 = 270

1657 : 270 = 6,14

Отже, середньозважена вартість однієї банки фарби з урахуванням залишку і надходження становить 6,14 грн.

Середньозважена собівартість відпущеної у виробництво фарби дорівнює:

155 банок Ч6,14 грн./банка = 951,7 грн.

Середньозважена собівартість залишку на кінець періоду становить:

(40 бан. + 80 бан. + 60 бан. + 90 бан. – 155 бан.) Ч 6,14 грн. = 706,1 грн.

Задача 26.

Необхідно:

Вказати кореспонденцію рахунків згідно авансового звіту комерційного директора по відродженню у м. Львів.

Визначити суму відхилень між авансом, одержаним комерційним директором 10 січня 2001р. з каси п-ва в сумі 800 грн. і фактичною сумою по затвердженому авансовому звіту від 18.07.2001р.

Дані для виконання:

Дата | № | Кому, за що, і по якому документу. | Сума грн.

10.01 |

1. |

З/д квиток Коломия – Львів від 10.01 поспіль |

35,00

6,00

17.01 | 2. | З/д квиток Львів – Коломия від 17.01 поспіль | 35,00

6,00

12.02 | 3. | Проживання в готелі згідно з квитанцією в готелі з 12.01 – 16.01

Добові згідно відрядної поїздки

Всього | 400,0

?

?

Розв’язування:

Для того, щоб працівник поїхав у відрядження видається наказ і дається відрядна поcвідка. Бухгалтер попередньо прораховує витрати і підзвітній особі видається аванс.

Фактичні витрати підтверджуються після повернення з відрядження


Сторінки: 1 2