Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРЕФЕРАТ

на тему:

“Єдиний збір, що справляється

в пунктах пропуску через державний кордон”

Єдиний збір встановлюється щодо транспортних засобів вітчизняних та іноземних власників, визначених у статті 5 Закону “Про єдиний збір”, які перетинають державний кордон України, і справляється за здійснення у пунктах пропуску через державний кордон України відповідно до законодавства України митного при транзиті вантажів і транспортних засобів, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю вантажів і транспортних засобів, за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України та за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів. Єдиний збір справляється одноразово залежно від режиму переміщення (ввезення, транзит) за єдиним платіжним документом в залежності від виду, місткості або загальної маси транспортних засобів.

Ставки єдиного збору встановлюються цим Законом у євро та не можуть змінюватися протягом бюджетного року. Єдиний збір справляється у національній валюті України за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України на день сплати цього збору.

Порядок справляння єдиного збору визначається Кабінетом Міністрів України. Забороняється справляти у пунктах пропуску через державний кордон України збори, не передбачені цим Законом. Єдиний збір не може перевищувати вартість витрат, пов'язаних із здійсненням митного при транзиті вантажів і транспортних засобів, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю вантажів і транспортних засобів, та витрат, пов'язаних з відновленням автомобільних доріг. Контроль у частині відповідності ставок зборів фактичним витратам на здійснення усіх видів контролю вантажів і транспортних засобів, зазначених у цьому Законі, здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Єдиний збір перераховується до Державного бюджету України у повному обсязі. Координація діяльності органів державної влади, пов'язаної із забезпеченням справляння єдиного збору, здійснюється центральним органом митної служби України. Координація діяльності державних контролюючих органів із справляння єдиного збору безпосередньо у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється відповідними митними органами України.

Ставки єдиного збору за здійснення у пунктах пропуску через державний кордон України контролю вантажів і транспортних засобів, плата за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України (за кожен кілометр проїзду) та додаткова плата за кожен кілометр проїзду автомобільних транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів, загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів встановлюються у таких розмірах:

Ставка єдиного збору за одиницю транспортного засобу в євро за проведення контролюза проїзд автомобільними дорогами за кожен кілометр проїзду

1. Автобуси Від 10 до 30 місць включно 2 0,02 Понад 30 місць 5 0,02

2. Вантажні автомобілі з/або без причепів та тягачі з/або без напівпричепів До 20 тонн включно 5 0,02 Понад 20 до 40 тонн включно 10 0,02

3. Великовагові автотранспортні засоби Понад 40 до 44 тонн включно 10 0,1 Понад 44 до 52 тонн включно 10 0,2 від 52 до 60 тонн включно 10 0,27 понад 60 тонн (за кожні наступні 10 тонн) 10 0,78

4. Великовагові автотранспортні засоби з перевищенням осьових навантажень До 5 % включно - 0,05 Понад 5 % до 10 % включно - 0,1 Понад 10 % до 20 % включно - 0,27 Понад 20 % за кожні наступні 5 % - 0,15

5. Великогабаритні автотранспортні засоби з перевищенням встановлених параметрів ширини, висоти, довжини За кожний параметр - 0,03

6. Залізничний вагон, контейнер 2.

Для автомобільних транспортних засобів та контейнерів, які перетинають державний кордон України без вантажів, ставка єдиного збору за здійснення визначеного цим Законом контролю встановлюється у розмірі 20 відсотків ставки, визначеної у статті 5 Закону “Про єдиний збір” для відповідного автомобільного транспортного засобу та контейнеру. При цьому плата за проїзд автомобільними дорогами України (за кожен кілометр проїзду), у тому числі за перевищення встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів, справляється повністю. У разі перетинання державного кордону України залізничними вагонами без вантажів єдиний збір не справляється.

Єдиний збір з транспортних засобів не справляється у випадку транзиту вантажу, що не підлягає пропуску через митний кордон України та перевантажується на інший транспортний засіб у зоні митного контролю пункту пропуску, який є одночасно пунктом в'їзду та виїзду цього вантажу.

З перевізників-нерезидентів, діяльність яких здійснюється на підставі міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, єдиний збір справляється відповідно до цих договорів.

З перевізників-резидентів, які сплатили податок з власників транспортних засобів згідно із Законом України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів", плата за проїзд автомобільними дорогами України справляється лише у разі перевищення встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів.

Допустимі розміри осьових навантажень та (або) габаритних параметрів автомобільних транспортних засобів, за перевищення яких встановлюється додаткова плата, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Екологічний та радіологічний контроль під час вивезення вантажів і транспортних засобів за межі митної території України здійснюється на митній території України згідно з додатком 2 до Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон; проїзд транспортних засобів національного оператора поштового зв'язку у пунктах пропуску через державний кордон України з метою обміну міжнародних поштових відправлянь здійснюється відповідно до Закону України "Про поштовий зв'язок".

Єдиний збір справляється з транспортних засобів вітчизняних та іноземних власників, визначених у статті 5 Закону України "Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" ( 1212-14 ), які перетинають державний кордон, за здійснення у пунктах пропуску відповідно до законодавства митного (у разі транзиту вантажу і транспортного засобу), санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю вантажу і транспортного засобу, за проїзд транспортного засобу автомобільними дорогами та за проїзд автомобільного транспортного засобу з перевищенням встановлених загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів.

Єдиний збір справляється одноразово незалежно від режиму переміщення (ввезення, транзит), виду, місткості або загальної маси транспортних засобів за єдиним платіжним документом.

Єдиний збір не справляється у разі: перетинання державного кордону авіаційними та водними транспортними засобами, залізничними вагонами без вантажу, залізничними пасажирськими вагонами, легковими автомобілями; транзиту вантажу, що не підлягає пропуску через митний кордон та перевантажується на інший транспортний засіб у зоні митного контролю пункту пропуску, який є одночасно пунктом ввезення та вивезення цього вантажу; в'їзду та виїзду транспортного засобу в межах одного пункту пропуску через державний кордон без перетинання митного кордону; переміщення товарів трубопровідним транспортом та лініями електропередачі.

У разі перевантаження у пункті пропуску вантажу з водних та авіаційних транспортних засобів і з трубопровідного транспорту на засоби інших видів транспорту (автомобільний, залізничний) єдиний збір за здійснення контролю справляється за ставками, визначеними у статті 5 Закону.

Єдиний збір нараховується та вноситься за єдиним платіжним документом. Форма та порядок заповнення єдиного платіжного документа встановлюються Держмитслужбою. Розрахунок єдиного збору

Єдиний збір розраховується за ставками, визначеними у статті 5 Закону. Єдиний збір складається з: плати за здійснення передбачених Законом ( 1212-14 ) видів контролю вантажу і транспортного засобу; плати за проїзд транспортного засобу автомобільними дорогами; додаткової плати за проїзд автомобільного транспортного засобу з перевищенням встановлених загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів. Розрахунок суми єдиного збору, який справляється з транспортного засобу залежно від його місткості, загальної маси, осьових навантажень та габаритних параметрів, здійснюється згідно з додатком 1 до цього Порядку.

У разі ввезення вантажу та в'їзду транспортних засобів у пункт пропуску через державний кордон перевізник або уповноважена ним особа (суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності) (далі - перевізник) після проходження прикордонного контролю подає до митного органу: товаротранспортні та товаросупровідні документи - в разі ввезення товарів на митну територію; товаротранспортні, товаросупровідні документи та вантажну митну декларацію - в разі ввезення товарів на митну територію в режимі транзиту.

У разі переміщення транспортних засобів та вантажу фізичними особами (власником чи уповноваженою ним особою), які не є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, до митного органу подаються товаротранспортні, товаросупровідні документи та митна декларація для оголошення громадянами відомостей щодо вантажу, який переміщується ними через митний кордон.

Посадова особа митниці на підставі поданих документів та згідно з додатком 2 до цього Порядку визначає види контролю, які необхідно здійснити у пункті пропуску, та залучає до його здійснення працівників відповідних контрольних служб.

Посадові особи контрольних служб відповідно до визначеної законодавством компетенції здійснюють необхідні види контролю.

У разі відсутності у пункті пропуску через державний кордон необхідних контрольних служб посадова особа митниці викликає працівників відповідних контрольних служб до місця здійснення контролю або робить відмітку в товаротранспортних, товаросупровідних документах про необхідність здійснення відповідного виду контролю в пункті призначення.

Після здійснення відповідних видів контролю посадові особи контрольних служб в актах про результати контролю (для залізничного виду транспорту), картках контролю (для автомобільного виду транспорту) та інших документах, наданих митному органу для здійснення контролю,, проставляють відбитки штампів та печаток, які засвідчують факт здійснення контролю.

Посадова особа митного органу на підставі поданих документів (актів контролю, карток контролю) з відмітками, що засвідчують факт здійснення контролю відповідними контрольними службами, обчислює суму єдиного збору за ставками, визначеними у статті 5 Закону ( 1212-14 ), та на підставі розрахунків збору за проїзд автомобільними дорогами, наданих посадовою особою Служби міжнародних автомобільних перевезень Мінтрансу (далі - СМАП).

У разі відсутності представників СМАП у пункті пропуску через державний кордон нарахування плати за проїзд автомобільними дорогами здійснюється посадовою особою митниці. Посадова особа СМАП: здійснює контроль та оформлення дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом та перевірку загальної маси, осьових навантажень та габаритних параметрів транспортного засобу; визначає необхідність справляння плати за проїзд автомобільними дорогами (за кожен кілометр проїзду); у разі потреби проводить нарахування плати за ставками, передбаченими статтею 5 Закону.

Посадова особа СМАП зазначає у контрольному талоні розмір плати за проїзд автомобільними дорогами (за кожен кілометр проїзду) та робить у ньому відмітку про здійснення контролю.

За кожен кілометр проїзду автомобільного транспортного засобу з перевищенням загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів згідно з статтею 5 Закону ( 1212-14 ) посадова особа СМАП нараховує додаткову плату, зазначає її розмір у контрольному талоні та робить у ньому відмітку про здійснення контролю. Якщо додаткова плата за проїзд автомобільного транспортного засобу з перевищенням загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів здійснена за попередньою заявкою через установи банку, посадова особа СМАП проставляє у контрольній картці штамп "Додатковий збір сплачено".

У разі оформлення проїзду автомобільного транспортного засобу з перевищенням встановлених загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів, для якого необхідно отримати дозвіл з визначеним конкретним маршрутом руху, організувати його супроводження та провести експертну оцінку маршруту відповідною організацією, збір за проїзд автомобільними дорогами може попередньо справлятися СМАП з наступним перерахуванням на відповідний рахунок митного органу. Сума збору у цьому випадку в єдиному платіжному документі не зазначається, а робиться відмітка "Дорожній збір сплачено". Перерахування зазначених сум до державного бюджету здійснюється Держмитслужбою.

Єдиний збір за здійснення контролю може нараховуватися та справлятися за єдиним платіжним документом на групу залізничних вагонів та контейнерів, зазначених у передатній відомості, яка подається посадовій особі митного органу відповідним працівником залізниці. Завірена посадовою особою митного органу копія передатної відомості додається до єдиного платіжного документа як підстава для сплати єдиного збору. 13. У разі виникнення необхідності в зміні маршруту проїзду автомобільними дорогами, пов'язаній із збільшенням його протяжності, доплата проводиться на підставі документів, що подаються посадовій особі митного органу посадовою особою СМАП у пункті пропуску через державний кордон при виїзді за межі митної території України.

Єдиний збір може бути сплачений: власником транспортного засобу та вантажу; перевізником вантажу; іншою особою, уповноваженою власником або перевізником.

Сплата єдиного збору здійснюється: готівкою - до уповноваженої установи банку, що знаходиться у пункті пропуску через державний кордон, через який переміщується транспортний засіб та вантаж, на рахунок митного органу, в зоні діяльності якого розміщено цей пункт; у безготівковій формі - шляхом попередньої сплати на відповідний рахунок митного органу, в зоні діяльності якого розміщено пункт пропуску, через який переміщується транспортний засіб та вантаж. Допускається доплата коштів готівкою через приписну касу уповноваженої установи банку у пункті пропуску через державний кордон.

У разі відсутності у пункті пропуску через державний кордон приписної каси уповноваженої установи банку кошти приймаються відповідною посадовою особою митного органу за єдиним платіжним документом з подальшою передачею їх до каси митного органу.

У разі ввезення залізничним транспортним засобом вантажу, призначеного для використання на митній території України, сплата єдиного збору за здійснення контролю в пунктах пропуску через державний кордон може здійснюватися на рахунок митних органів, в зоні діяльності яких розташовані станції призначення.

Допускається доплата коштів у рахунок сплати єдиного збору готівкою через касу митного органу, в зоні діяльності якого розташовані станції призначення.

Підтвердженням факту сплати єдиного збору є відбиток особистої номерної печатки та особистий підпис посадової особи митного органу, яка здійснювала митний контроль, на всіх примірниках єдиного платіжного документа.

Єдиний збір за здійснення встановлених законодавством видів контролю для контейнерів незалежно від виду транспортного засобу (автомобіль, залізничний вагон), яким вони переміщуються через державний кордон, або у разі їх перевантаження з водного чи авіаційного транспортного засобу на транспортні засоби інших видів транспорту для здійснення подальшого транзитного перевезення таких контейнерів територією України або здійснення перевезення контейнерів, що призначаються для митної території України, справляється за ставкою, установленою статтею 5 Закону (1212-14 ) для контейнерів з вантажами та статтею 6 - для контейнерів без вантажів.

Єдиний збір з транспортного засобу, яким перевозиться контейнер, нараховується тільки в частині, що стосується проїзду автомобільними дорогами (за кожен кілометр проїзду), у тому числі за перевищення встановлених загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів, з урахуванням вимог статей 7 і 8 Закону “Про єдиний збір” ( 1212-14 ).

Для автомобільних транспортних засобів, які перетинають державний кордон без вантажів, єдиний збір за здійснення контролю справляється у розмірі 20 відсотків ставки, визначеної у статті 5 Закону “Про єдиний збір” (1212-14), а за проїзд автомобільними дорогами (за кожен кілометр проїзду), у тому числі за перевищення встановлених загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів, - за повною ставкою.

Використана література:

Закон України “Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України”.

Митне регулювання. Довідник. – Харків, 2002.